ODN w Krakowie

25.01.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych.
ODN w Krakowie

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki gr.4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
25.01.2021
w godz.: 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku 2021 (25.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
55/70
25.01.2021
godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
ODN w Krakowie

Uczymy się bawiąc. Podróż do krainy kalendarzy

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/35
25.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 (25.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część I (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
26.01.2021
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych uczący w klasach ósmych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 (26.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/70
26.01.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Wdrażanie podstawy programowej a przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – Grupa III (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/40
26.01.2021
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 (26.01.2021) DM

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
60/70
26.01.2021
w godz. 15.00- 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół małopolskich
ODN w Krakowie

Nowe wymagania na maturze z języka niemieckiego

5 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/70
26.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 (26.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
27.01.2021
godz. od 16.30 do 18.45 - REKRUTACJA DODATKOWA - II spotkanie Sieci
Zajęcia odbędą się przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, krakowski ziemski
ODN w Krakowie

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/35
27.01.2021
w godz. od 16.00. do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
ODN w Krakowie

„Widzicie, gospodarzu, świętowanie dobra rzecz…( S. Żeromski, Popioły) o celebrowaniu, obchodzeniu świąt w rodzinie”- warsztaty dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
ODN w Krakowie

Lekturowe szaleństwo, czyli metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Teatrzyk kamishibai, stacje zadaniowe. Grupa II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

„Kiedy jest smutno, to kocha się zachody słońca”- uskrzydlają, zasmucają, są w nas – emocje. Oswajanie emocji na lekcjach wdż (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
27.01.2021
godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciele świetlic, poszukujący pomysłów na rozbudzenie kreatywności swojej grupy.
ODN w Krakowie

Bujna wyobraźnia i sterta rupieci. Jak rozwijać kreatywność nauczyciela i dzieci

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/35
27.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 27.01.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
27.01.2021
REKRUTACJA DODATKOWA godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim.
ODN w Krakowie

Sieć współpracy: Zdalny „WF-ista” – wymiana dobrych praktyk, doświadczenia, dzielenie się materiałami

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
28.01.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, wychowawcy klas, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi
ODN w Krakowie

F61 Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
28.01.2021
w godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół małopolskich
ODN w Krakowie

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/70
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
28.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
29.01.2021
w godz. od 12:00 do 15:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny z chemii w roku szkolnym 2020/2021 (Grupa nr 5) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
48/70
29.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021 (29.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
29.01.2021
w godz. od 18.30-20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
ODN w Krakowie

Zainteresuj edukacją zdrowotną – wykorzystaj TIK! (II edycja) (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
01.02.2021
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli oraz placówek edukacyjno-wychowawczych
ODN w Krakowie

Techniki aktorskie jako wsparcie skutecznej komunikacji z uczniami/rodzicami

3 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
02.02.2021
roku w godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F41 Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
03.02.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 03.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
03.02.2021
w godz.: 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Uczymy się bawiąc. Za co lubimy zimę?

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
35/35
05.02.2021
w godz. od 18:00-20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

SIEĆ nauczycieli wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
33/50
05.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 5.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
05.02.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, świetlicy
ODN w Krakowie

F44 Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
06.02.2021
w godz. 9:00 -13.45
Miejsce realizacji: MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F7 Narzędzia do wspólnej pracy w sieci

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.02.2021
godz. 09:00-15:15
Warsztaty online przez aplikację MS Teams
Termin drugiego spotkania 13.02.2021 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem C++
ODN w Krakowie

F53 Programowanie w języku C++

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/13
09.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
10.02.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: osoby zamierzające wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
ODN w Krakowie

Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej?

4 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/30
10.02.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Na lekcjach wdż ciekawie, aktywnie, niebanalnie. Metody aktywizujące zdalnie i stacjonarnie

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
10.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 2 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wizer.me bez tajemnic 10.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 1 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/30
10.02.2021
godz. 15:00-18:15
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: opiekunowie stażu i inni zainteresowani nauczyciele
ODN w Krakowie

F75 Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
11.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 1 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
12.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej 12.02.2021(DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
15.02.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
ODN w Krakowie

Awans na finiszu – nauczyciel dyplomowany

5 godz. / 89
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
15.02.2021
w godz.: od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkoły podstawowej Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu platformy MS Teams gr.3 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.02.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/40
16.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Kreatywny polonista. Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Część I (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
16.02.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego
ODN w Krakowie

Awans na półmetku – porady i wskazówki dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
17.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Jak wyjść poza schemat… czyli innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
17.02.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 17.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
17.02.2021
w godz. od 16.00. do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
ODN w Krakowie

„Mandalorianin”, czyli jak aktywizować uczniów na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Odwrócona lekcja online – Grupa I (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
18.02.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego
ODN w Krakowie

Wskazówki i podpowiedzi dla nauczycieli realizujących awans na stopień nauczyciela mianowanego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
18.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 2 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
18.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 18.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
18.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Odwrócona lekcja online – Grupa II (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
19.02.2021
luty 2021 r. - grudzień 2021 r.
Termin I. spotkania planowany na 19.02.2021 r.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
ODN w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2020/2021

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
20.02.2021
godz. 9.00 – 14.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F45 Prace plastyczne z matematyką w tle

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.02.2021
w godz.: od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki gr.5 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
23.02.2021
w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka obcego ukierunkowanego zawodowo i inni zainteresowani nauczyciele
ODN w Krakowie

F34 Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Kreatywny polonista. Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Część II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
24.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie.”/E.E.Schmitt/- oswajamy dzieci na lekcjach wdż z niepełnosprawnością, chorobą, rzeczywistością przemijania

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski
ODN w Krakowie

Elementy oceniania kształtującego- wsparcie procesu uczenia się (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
34/40
25.02.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 2) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
25.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 3 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
25.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 25.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
03.03.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 3 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 3) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
04.03.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
ODN w Krakowie

Z niekorzystnego nadużywania do wartościowego używania Internetu

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
08.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 10.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F57 Reżyseria nauczania wyprzedzającego – jak zorganizować pracę ucznia w domu w oparciu o dostępne narzędzia internetowe

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
10.03.2021
ZAPISY TRWAJĄ - zajęcia odbędą się w drugiej części roku szkolnego (marzec 2021 r.).
Dokładny termin szkolenia podamy wkrótce.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele, którzy nie mieli dotąd doświadczeń z notowaniem graficznym
ODN w Krakowie

KAŻDY POTRAFI RYSOWAĆ czyli notowanie graficzne dla początkujących

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
13.03.2021
godz. 09:00-13:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F58 Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/13
16.03.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F16 (Nie)Bezpieczeństwo w Internecie

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
16.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 23.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
ODN w Krakowie

F72 Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 1) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
18.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 25.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
ODN w Krakowie

F73 Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 2) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
25.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
ODN w Krakowie

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.04.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Życie to nie tylko komputer! Potrafię coś więcej

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30