ODN w Krakowie

20.02.2020
godz. 15:30 -18:30
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Sieć przyrodnicza „Odkrywamy tajemnice przyrody” – III spotkanie sieci

4 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1

Temat: Ścieżka edukacyjna jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w szkole: podstawy prawne, warunki i sposoby realizacji.

ODN w Krakowie

Sieć pedagogów szkolnych – III spotkanie sieci

4 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/28
20.02.2020
godz. 15:00 - 18:10
Termin kolejnego spotkania 25.02.2020 godz. 15:00 - 18:10
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa II

8 godzin dydaktycznych / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/28
22.02.2020
godz. 9.00-15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki – Oferta specjalna

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/28
25.02.2020
godz. 15.00-18.10
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Rada Pedagogiczna – protokołowanie zebrań rady pedagogicznej – Oferta specjalna

4 / 69 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/28
25.02.2020
godz. 15:00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

„QReatywna lekcja” – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/18
26.02.2020
godz. 15:00 – 19:00
Termin kolejnego spotkania 26.02.2020 godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki (poziom podstawowy i średniozaawansowany) – Oferta Specjalna

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/18
26.02.2020
godz. 12.00-15.00
Miejsce realizacji: MCDN ul. Lubelska 23, sala 201
ODN w Krakowie

„Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli”

4 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/28
27.02.2020
godz. 15:00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia – II grupa

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/28
27.02.2020
godz. 10.00-13.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
AKADEMIA ZARZĄDZANIA
ODN w Krakowie

Jak skutecznie realizować wychowawczą funkcję szkoły? Perspektywa stosowanej analizy zachowania – Oferta specjalna

4 / 87 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/40
29.02.2020
luty 2020 r. - grudzień 2020 r.
Kurs kwalifikacyjny
Drugie spotkanie - 29 lutego 2020 r.(sobota) o godz. 9.00 - 15:30
ODN w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II

216 / 1420 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/28
02.03.2020
godz. 10.30-13.00
Termin kolejnych spotkań 9, 30 marca 2020, godz. 10:30 - 13:00
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
ODN w Krakowie

Samoświadomość, praca nad ciałem, autoprezentacja jako element kompetencji osobistych dyrektora – Oferta specjalna – II grupa

9 / 130 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
02.03.2020
godz. 16.00-18.30
Termin kolejnych spotkań 9, 16 marca 2020, godz. 16:00 - 18:30
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
ODN w Krakowie

Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży – Oferta specjalna, II grupa

9 / 130 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
03.03.2020
godz. 15:00 -18:15
Termin kolejnego spotkania 09.03.2020 godz. 15:00 – 18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – grupa III

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/28
05.03.2020
godz. 15.00 – 18.15
Terminy kolejnych spotkań 1 kwietnia, 5 czerwca 2020 oraz sierpień/wrzesień (do ustalenia), godz. 15.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Myśląca klasa – Oferta specjalna

16 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/30
05.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Jak rozwijać myślenie matematyczne? – kształcenie kompetencji matematycznych dzieci – III grupa

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/28
07.03.2020
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania 21.03.2020 godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

„Joomla – narzędzie do tworzenia strony” – Oferta specjalna

16 / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/18
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/28
07.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/28
09.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 12.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/28
10.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/28
10.03.2020
godz. 15:00 – 18:15
Termin kolejnego spotkania 17.03.2020 godz. 15:00 – 18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Wykorzystanie interaktywnych map na lekcji – Oferta specjalna

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/18
10.03.2020
godz. 10.00-13.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Od podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do arkusza organizacyjnego szkoły. Oferta specjalna

4 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/28
11.03.2020
godz. 15.00 - 19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/28
11.03.2020
godz. 10.00-13.30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – arkusz organizacji pracy szkoły

4 / 87 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/30
12.03.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/28
12.03.2020
godz. 16.30-19.00
Termin kolejnych spotkań 19, 26 marca 2020, godz. 16:30 - 19:00
Miejsce realizacji: Małopolski Ogród Sztuki, Kraków, ul. Rajska 12
ODN w Krakowie

Warsztaty rozwoju osobistego – Oferta specjalna

9 / 130 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
12.03.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Zabawy sensoryczne dla najmłodszych – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/22
14.03.2020
godz. 9:00 – 15:30
Termin kolejnego spotkania 28.03.2020 godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Pierwsze kroki z językiem Python

16 / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/18
16.03.2020
godz. 15:00 – 18:00 (pierwsze spotkanie)
Termin drugiego spotkania: 19.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
TERMIN ZAJĘĆ KOLEJNEJ GRUPY: 25 i 30 marca 2020 r. - godz. 15.00-18.00
ODN w Krakowie

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/28
16.03.2020
godz. 15.00-19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Uwaga: konflikt! Co robić, gdy rodzice uczniów są szczególnie wymagający – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
18.03.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Uczniowski savoir-vivre

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/28
19.03.2020
Grupa I - 19.03.2020 /czwartek/ godz. 13.00


Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie, stanowisko MCDN
ODN w Krakowie

7 kroków aby stać się w pełni pozytywną osobą. gr. 1 Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.03.2020
godz. 11.00
Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul Galicyjska 9, stanowisko MCDN
ODN w Krakowie

Skuteczny sposób do wyznaczania celów oraz ich realizacji – SMART. Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.03.2020
godz. 15:00 -18:15
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia? – II grupa

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/28
19.03.2020
Grupa II - 19.03.2020 /czwartek/ godz. 15.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie, stanowisko MCDN
ODN w Krakowie

7 kroków aby stać się w pełni pozytywną osobą. gr. 2 Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
19.03.2020
godz. 14.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie
ODN w Krakowie

Błędy w wyborze zawodu- jak ich uniknąć? gr. 1 – Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.03.2020
godz. 10.00


Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie
ODN w Krakowie

Jak przygotować młodzież na wyzwania, które stawia współczesny rynek pracy? gr. 1- Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.03.2020
godz. 10.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie

ODN w Krakowie

Na jakich specjalistów czekają pracodawcy? gr. 1 – Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.03.2020
godz. 14.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie
ODN w Krakowie

Błędy w wyborze zawodu- jak ich uniknąć? gr. 2 – Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
20.03.2020
godz. 12.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie
ODN w Krakowie

Na jakich specjalistów czekają pracodawcy? gr.2 – Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.03.2020
godz. 10.00

Miejsce realizacji: Hala EXPO, ul. Galicyjska 9 w Krakowie
ODN w Krakowie

Jak przygotować młodzież na wyzwania, które stawia współczesny rynek pracy? gr. 2 – Oferta specjalna Festiwal Zawodów Kraków 2020

1 / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.03.2020
godz. 16:30-19.00
Termin kolejnych spotkań: 30 marca, 6 i 20 kwietnia 2020, godz. 16:30 - 19:00
Miejsce realizacji: Teatr im J. Słowackiego, Plac Świętego Ducha 1, sala prób
ODN w Krakowie

Zasady tworzenia przedstawienia, działania szkolnych grup teatralnych – Oferta specjalna

12 / 175 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
24.03.2020
godz. 15:00 - 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Sieć „Edukacja regionalna” – III warsztatowe spotkanie sieci

4 / Bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
24.03.2020
godz. 15.00-19.00 cz. 1
31.03.2020 - w godz. 15.00-19.00 cz.2
ODN w Krakowie

Arkusz kalkulacyjny Excel – narzędzie pracy nauczyciela. Oferta Spejalna

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/18
25.03.2020
godz. 15:00 – 18:00
Termin kolejnego spotkania 30.03.2020 godz. 15:00 – 18:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – II grupa

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/28
25.03.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
26.03.2020
godz. 15:00 - 18:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Promocja szkoły branżowej z wykorzystaniem określonych działań edukacyjnych – Oferta specjalna

4 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/28
31.03.2020
godz. 14.00-18.30
Miejsce realizacji: Centrum Kongresowe, Wydział Leśny, Aleja 29 Listopada 46

Realizacja polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
ODN w Krakowie

IX SALON WYDAWCÓW – EDUKACJA XXI WIEKU Nauczyciel wobec współczesnych uzależnień dzieci i młodzieży.

5 godzin dydaktycznych / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
206/300
01.04.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Zgubne nawyki (uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/28
01.04.2020
godz. 15:00 - 19:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

WORD jakiego nie znacie. Jak zautomatyzować tworzenie dokumentów tekstowych na potrzeby warsztatu pracy nauczyciela? – Oferta specjalna

6 / 75 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
04.04.2020
godz. 9.00-15.30
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

NIE TYLKO KAHOOT… Jak zdynamizować lekcję z uczniami przy użyciu quizów, gier i testów on-line? – Oferta specjalna

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/18
04.04.2020
godz. 9:00 - 15:30
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Bajkoterapia – Oferta specjalna

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/28
14.04.2020
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – Oferta specjalna

5 / 90 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
15.04.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej a sukces edukacyjny dziecka – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
20.04.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

„Inny – nie znaczy gorszy” Uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
24.04.2020
godz. 15:00 – 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Co nauczyciel odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/28
28.04.2020
godz. 15:00 - 19:00
MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Uczeń jako badacz i odkrywca. Eksperymenty na lekcjach matematyki – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/28
06.05.2020
godz. 15:00 - 19:00
Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

„Inny – nie znaczy gorszy” – uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/28
13.05.2020
godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej – Oferta specjalna

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/28