Ośrodek w Krakowie

Data rozpoczęcia: 14.06.2021
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący w szkole zadania z zakresu doradztwa zawodowego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zaplanowane i wykonane! Podsumowanie realizacji doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2020/2021 – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
45/50
15.06.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
Ośrodek w Krakowie

Rozwijanie motoryki małej w przedszkolu (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
15.06.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak zmierzyć się z innowacją biologiczną? gr. 2 (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
15.06.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych oraz inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Gry dydaktyczne w procesie uczenia (się) matematyki – grupa II – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
15.06.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać będą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedszkola
Prosimy o zgłaszanie się na warsztaty jednej osoby z przedszkola
Ośrodek w Krakowie

Biało – czerwona dla przedszkolaka (gr. III) – warsztaty

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
15.06.2021
w godz: 17.00 – 18.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Ośrodek w Krakowie

Systemy i metody nauczania muzyki w szkole ogólnokształcącej – spotkanie 3 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
Data rozpoczęcia: 15.06.2021
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„e-WF Sprawność i Zdrowie” – diagnoza i monitorowanie na lekcji wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
16.06.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
Ośrodek w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 16.06.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
Data rozpoczęcia: 17.06.2021
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Praktycznie o ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/50
Data rozpoczęcia: 18.06.2021
w godz. od 14.15 do 15.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Pomysł na ciekawą lekcję / zajęcia dodatkowe – gry i zabawy oswajające i nauczające gry w mini tenis ziemny na małej sali gimnastycznej z grupą dzieci (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
46/50
21.06.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczycieli
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Origami jako ciekawa forma spędzania wolnego czasu – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
22.06.2021
BRAK WOLNYCH MIEJSC
godz. 16.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams lub wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej stacjonarnie.
Adresaci: nauczyciele historii oraz nauczyciele innych specjalności, zainteresowani rozwijaniem problematyki kresowej we własnej szkole/placówce
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Litwa – kraj nad Niemnem (gr. I)

40 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
22.06.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
Ośrodek w Krakowie

Zabawy tropiące i inne pomysły na wakacyjne dni w przedszkolu

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
22.06.2021
w godz. 16.00-17.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Ośrodek w Krakowie

Nauczyciel przed komisją na stopień nauczyciela dyplomowanego – pytania i odpowiedzi – oferta specjalna

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.06.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Skuteczne rozwiązywanie zadań. Jak (się) tego nauczyć? – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
23.06.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Balansując na krawędzi, czyli blaski i cienie lekcji wdż zdalnie i stacjonarnie (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
29.06.2021
BRAK WOLNYCH MIEJSC
godz. 10.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams lub wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej stacjonarnie.
Adresaci: nauczyciele historii oraz nauczyciele innych specjalności, zainteresowani rozwijaniem problematyki kresowej we własnej szkole/placówce
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Litwa – kraj nad Niemnem (gr. II)

40 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/24
17.09.2021
Termin I. spotkania: planowany na 17 września 2021 r. (piątek); godz.16.00
Edycja: wrzesień 2021 - czerwiec 2022
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2021/2022)

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25