ODN w Krakowie

20.08.2020
godz. 15:00 -18:15
ODN w Krakowie

ABC dokumentacji nauczyciela wychowania przedszkolnego

4 godz. dydaktyczne / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
25.08.2020
16.00 – 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS,
otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
ODN w Krakowie

Wideolekcje – jak budować relacje z uczniami pracując zdalnie.

3 godz. / 67 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
26.08.2020
godz. 13:00 - 16:15
Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
03.09.2020
godz. 15:00-19:00

ODN w Krakowie

F70 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
08.09.2020
godz. 15:00-19:00

ODN w Krakowie

F71 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
08.09.2020
godz. 15:00-19:00

ODN w Krakowie

F69 Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
09.09.2020
godz. 15:00-19:00


ODN w Krakowie

F23 Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
14.09.2020
godz. 15:00-19:00


ODN w Krakowie

F46 Organizacja doradztwa zawodowego w szkole – warsztat pracy doradcy

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
14.09.2020
godz. 15:00-19:00
ODN w Krakowie

F63 Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
15.09.2020
godz. 15:00-19:00
ODN w Krakowie

F60 Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
21.09.2020
godz. 15:00-18:15

ODN w Krakowie

F49 Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
21.09.2020
godz. 10:00-13:15
Pierwszy termin: 21.09
Drugi termin: 16.10
Trzeci termin: 05.11
Czwarty termin: 15.12

ODN w Krakowie

F5 Pierwsze kroki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
21.09.2020
godz. 15:00-19:00
Pierwszy termin: 21.09.2020
Drugi termin: 23.09.2020

ODN w Krakowie

F28 Lekcja historii on-line. Cyfrowe narzędzia internetowe wspomagające uczenie się historii

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
22.09.2020
godz. 15:00-19:00

ODN w Krakowie

F48 Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
22.09.2020
godz. 15:00-19:00
ODN w Krakowie

F19 „Jestem odpowiedzialny za swoje życie”- kształtowanie dobrych nawyków nastolatka – propozycje na godziny wychowawcze

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
22.09.2020
godz. 15:00-18:15
Pierwszy termin: 22.09.2020
Drugi termin: 28.09.2020
ODN w Krakowie

F20 Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
23.09.2020
godz. 15:00-19:00
ODN w Krakowie

F18 Aktywna świetlica w szkole – kreatywne pomysły na zabawy i działania świetlicowe

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
24.09.2020
godz. 15:00-19:00

ODN w Krakowie

F54 Atrakcyjna lekcja z wykorzystaniem narzędzi TIK

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
25.09.2020
Termin realizacji: wrzesień 2020 r. - czerwiec 2021 r.
ODN w Krakowie

KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.09.2020
godz. 9:00-15:30
Pierwszy termin: 26.09.2020
Drugi termin: 03.10.2020
ODN w Krakowie

F56 Moodle – kładka między nauczycielem a uczniem

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
28.09.2020
godz. 15:00-18:15
Pierwszy termin: 28.09.2020
Drugi termin: 01.10.2020
ODN w Krakowie

F33 Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/27
10.10.2020
9.00-15.30
Miejsce: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

ZŁOTA PIĄTKA czyli kilka prostych rzeczy, które mają w edukacji MOC!

8 godz. dydaktycznych / 125 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/50