ODN w Nowym Sączu

Data rozpoczęcia: 05.06.2020
Termin realizacji: 5-12.06.2020
za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
ODN w Nowym Sączu

Niezbędnik bibliotekarza (i nie tylko…) – zabawy i ćwiczenia na nagłe zastępstwa – warsztaty zdalne na platformie Moodle

5 godz. dydaktycznych / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 14.00 - 17.00
ODN w Nowym Sączu

Zadania „z grafiką” na egzaminie ósmoklasisty – odbiór tekstu ikonicznego

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 10.06.2020
godz. 14.30 - 17.00
ODN w Nowym Sączu

Lektury pełne zagadek – jak zaciekawić ucznia i urozmaicić pracę z lekturą

3 godz. / 45 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
12.06.2020
godz. 15.00- 16.30
ODN w Nowym Sączu

Klasyfikacja roczna i końcowa, a dokumentacja nauczyciela matematyki.

2 godz. / Forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
15.06.2020
Termin realizacji 15.06.2020 godz. 16.00 do 18.30
ODN w Nowym Sączu

„Zdalne nauczanie – zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra? Z perspektywy nauczycieli – doradców metodycznych „

3 godz. dydaktyczne / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/50
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online 16.06.2020r. godz. 16.00 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – prawo i praktyka

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
15.06.2020
godz. 15.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

Procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty.

4 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
17.06.2020
godz. 16.30 – 17.30.
Termin realizacji: od dnia 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r
Zajęcia odbywać się będą na platformie edukacyjnej Moodle.
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
ODN w Nowym Sączu

„Dobry pomysł na lekcję informatyki – budowa scenariusza lekcji”

8 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 22.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online – 23.06.2020r.
godz. 16.00 – 17.30

ODN w Nowym Sączu

Wprowadzenie do metody eksperymentu w praktyce szkolnej

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25