ODN w Nowym Sączu

05.09.2019
ODN w Nowym Sączu

Kompetencje kluczowe

4 godz. /
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
26.09.2019
godz. 15.00
ODN w Nowym Sączu

Planowanie pracy sieci w oparciu o potrzeby i zasoby uczestników oraz kierunki polityki oświatowej Państwa

4 godz. / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
30.09.2019
godz. 15.00
ODN w Nowym Sączu

Planowanie pracy sieci w oparciu o potrzeby i zasoby uczestników oraz kierunki polityki oświatowej Państwa

4 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
20.02.2020
godz. 14.30 - 17.40
Termin kolejnego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami w dniu szkolenia
ODN w Nowym Sączu

98. Programujemy wizualnie w środowisku Scratch na drugim etapie edukacyjnym

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/18
21.02.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Nowym Sączu

79. Wykorzystanie strategii kształcenia wyprzedzającego w nauczaniu geografii

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
Data rozpoczęcia: 21.02.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Nowym Sączu

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
22.02.2020
godz. 9.00 - 13.00
ODN w Nowym Sączu

12. Pierwsze kroki w szkole – jak wspierać ucznia z problemami emocjonalnymi

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
ODN w Nowym Sączu

76. Rozwijanie myślenia historycznego u uczniów szkół podstawowych

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
Data rozpoczęcia: 22.02.2020
godz. 9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania:
29.02.2020 r. godz. 9.00 - 15.30
ODN w Nowym Sączu

O.S. GIMP, edytor obrazów dla ucznia i nauczyciela

16 godz. / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/18
Data rozpoczęcia: 26.02.2020
godz. 14.30 - 18.30
ODN w Nowym Sączu

Oferta Specjalna- Budowanie i programowanie robotów LEGO Mindstorms EV3. /podstawowy; etap II/

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/18
Data rozpoczęcia: 26.02.2020
godz. 15.00 do 19.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta Specjalna- Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej a sukces edukacyjny dziecka

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
godz. 14.00 - 18.00
Termin kolejnego spotkania: 05.03.2020 r. godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

70. Wypracowanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
Data rozpoczęcia: 27.02.2020
14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

53 Praktycznie o działaniach innowacyjnych gr III

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/18
Data rozpoczęcia: 02.03.2020
14.00 – 17.00
Termin kolejnego spotkania: 09.03.2020r. godz. 14.00 – 17.00
ODN w Nowym Sączu

4. Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 03.03.2020
godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

64. Współpraca i współdziałanie dzieci w grach i zabawach ruchowych. Gr. III

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
Data rozpoczęcia: 04.03.2020
15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

O.S. W ciągu roku, jak co roku idzie miesiąc za miesiącem – zabawy czytelnicze związane z kalendarzem

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
Data rozpoczęcia: 05.03.2020
godz. 14.00-18.00
ODN w Nowym Sączu

41. „Zadbaj o siebie”- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 05.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
ODN w Nowym Sączu

O.S. Rok 2020 Rokiem Jana Pawła II – świętujemy tworząc lapbook

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

O.S. „Przyszła wiosna, z gołą głową bosa, z kwiatami we włosach” – wiosenne zabawy czytelniczo-plastyczne

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 06.03.2020
godz. 15.00 - 18.45
Termin kolejnego spotkania: 07.03.2020 r. 09.00 – 14.45
ODN w Nowym Sączu

81. Algorytmika i programowanie – kompetencje przyszłości.

12 godz. / 130 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
Data rozpoczęcia: 07.03.2020
godz. 9.00 - 15.30
ODN w Nowym Sączu

O.S. Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
Data rozpoczęcia: 09.03.2020
14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 12.03.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

48. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
ODN w Nowym Sączu

74. Aktywne uczenie języka obcego – rozwiązanie metodyczne – gr. II

10 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 10.03.2020
godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

40. Zarządzanie sobą w czasie – sposób na stres w zawodzie nauczyciela

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
Data rozpoczęcia: 11.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

59. Jak wykorzystać naturalną ciekawość dziecka i podtrzymać zapał do liczenia?

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
Data rozpoczęcia: 11.03.2020
godz. 14.00 - 16.15
ODN w Nowym Sączu

O.S. Od podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego do arkusza organizacyjnego szkoły.

3 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 12.03.2020
15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

O.S. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
12.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 19.03.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

60. Aby język giętki powiedział wszystko… – rozwijanie języka uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Gr. II

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
Data rozpoczęcia: 13.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
ODN w Nowym Sączu

28. Uczniowski savoir-vivre

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 13.03.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Nowym Sączu

21. Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
ODN w Nowym Sączu

75. Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
ODN w Nowym Sączu

22. Pomóc uczniowi, pomóc sobie – mobbing rówieśniczy w środowisku szkolnym

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
Data rozpoczęcia: 14.03.2020
9.00 - 15.30
Termin kolejnego spotkania:
28.03. 2020 r. (sobota) godz. 9.00 - 15.30
ODN w Nowym Sączu

O.S. „Joomla – narzędzie do tworzenia strony”

16 godz. / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
Data rozpoczęcia: 16.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 19.03.2019.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
Data rozpoczęcia: 17.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

38. Uczę i uczę się doskonale- Gr. II

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

26. Szkoła bez rywalizacji – jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
Data rozpoczęcia: 18.03.2020
godz. 14.30 – 18.30
ODN w Nowym Sączu

61. Zabawa motorem nauczania języka angielskiego w przedszkolu – gr. II

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 21.03.2020
godz. 9.00 - 15.20
ODN w Nowym Sączu

OS. W wiosenno-świątecznym nastroju – papierowe dekoracje

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 21.03.2020
od 9.30 do 16.00
ODN w Nowym Sączu

93. Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/18
Data rozpoczęcia: 23.03.2020
godz. 14.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

O.S. Zasady formułowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne w klasach 4 – 8

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
24.03.2020
godz. 10.00 - 12.15
ODN w Nowym Sączu

O.S. Strategia i alians w kierowaniu i zarządzaniu placówką oświatową gr.II

3 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
Data rozpoczęcia: 24.03.2020
godz. 15.00 - 18.30
Termin kolejnego spotkania 27.03.2020 r. godz. 15.00 - 18.30
ODN w Nowym Sączu

OS. Wykorzystanie interaktywnych map na lekcji

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
Data rozpoczęcia: 24.03.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 30.03.2019.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

49. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
Data rozpoczęcia: 26.03.2020
15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

O.S. Zabawy w rozpoznawanie i wyrażanie emocji

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 27.03.2020
godz. 15.00 - 17.45
Termin kolejnego spotkania: 28.03.2020 r. 09.00 - 14.45
ODN w Nowym Sączu

67. Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik nauczycieli.

10 godz. / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
Data rozpoczęcia: 27.03.2020
godz. 15.00 – 19.00
ODN w Nowym Sączu

55. ABC notowania graficznego Gr. II

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
Data rozpoczęcia: 28.03.2020
godz. 9.00 - 13.00
ODN w Nowym Sączu

20. Lekcje wychowawcze – kształtowanie kompetencji społecznych Gr. II

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
31.03.2020
godz. 14.00 - 17.00
ODN w Nowym Sączu

OS. Integracja i konfiguracja ścieżki edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami w szkole masowej we współpracy z rodzicami, instytucjami i opieką społeczną

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 02.04.2020
godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

57. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
Data rozpoczęcia: 04.04.2020
godz. 09.00 do 15.30
ODN w Nowym Sączu

96. Programowanie komputerowe od podstaw

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
Data rozpoczęcia: 06.04.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 9.04.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

50. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
Data rozpoczęcia: 08.04.2020
godz. 15.00 do 19.00
ODN w Nowym Sączu

O.S. „Inny – nie znaczy gorszy” uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w klasie szkolnej

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
Data rozpoczęcia: 08.04.2020
godz. 14.00 – 17.00
ODN w Nowym Sączu

88. Co uczeń szkoły podstawowej powinien wiedzieć o szkole branżowej

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.04.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Nowym Sączu

O.S. Podróże Jana Pawła II z wykorzystaniem narzędzi on-line do pracy z uczniami

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/18
Data rozpoczęcia: 16.04.2020
godz. 15.00 do 19.00
ODN w Nowym Sączu

O.S. „Inny – nie znaczy gorszy” uczeń niesłyszący i słabo słyszący w klasie szkolnej

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 17.04.2020
godz. 15.00 do 18.30
Termin kolejnego spotkania: 18.04.2020 r . od 09.00 do 14.00
ODN w Nowym Sączu

O.S. Narzędzia informatyczne niezbędne do realizacji Programu Nauczania Informatyki etapu edukacyjnego, zakres rozszerzony.

10 godz. / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/18
20.04.2020
godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

51. Co nauczyciel kontraktowy odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego powinien wiedzieć o prawie oświatowym

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
Data rozpoczęcia: 22.04.2020
godz. 15.00 do 19.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta Specjalna- „Nauczanie włączające w praktyce szkolnej”

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 24.04.2020
godz. 14.00 - 18.00
ODN w Nowym Sączu

11. Uczeń z przejawami zachowań trudnych i zaburzeniami zachowania w środowisku szkolnym Gr. II

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
Data rozpoczęcia: 24.04.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 27.04.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

50. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego gr.II

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
Data rozpoczęcia: 04.05.2020
godz. 14.00 - 17.10
Termin kolejnego spotkania: 12.05.2020 r. godz. 14.00 - 17.10
ODN w Nowym Sączu

50. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego gr.III

8 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25