ODN w Nowym Sączu

29.09.2020
Termin rozpoczęcia: 19.11.2020 godz.14.00 -18.45
Terminy kolejnych spotkań: 21, 26, 28.11, 3.12.2020r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

KU-3 Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
25.01.2021
Seminarium prowadzone będzie w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
ODN w Nowym Sączu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 – gr. II

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/70
26.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka gr. III

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 15.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 2)

4 / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
26.01.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
2.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Między tekstami (kultury) – intertekstualność jako strategia pracy z lekturą w szkole ponadpodstawowej

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
27.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 3)

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
27.01.2021
godzina 15.00 -18.15
ODN w Nowym Sączu

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021. Grupa II

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/70
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
ODN w Nowym Sączu

15. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
27.01.2021
godzina: 15:00-17:15
ODN w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Pomysły i inspiracje plastyczne.

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
godz. 16.00 – 19.15.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021r ”/gr II/

4 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/40
28.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 4)

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/75
28.01.2021
godzina 14.00 – 18.00

ODN w Nowym Sączu

Dyscyplina i ład w klasie czyli rzecz o zarządzaniu klasą – II grupa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 29.01.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Bezpieczne dziecko w sieci. Porady dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa dziecka w Internecie”.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
01.02.2021
Miejsce: Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.02.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.02.2021
godzina 14.00-18.00
ODN w Nowym Sączu

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
02.02.2021
godz. 16:00 do 18:15
ODN w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z matematyki

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
03.02.2021
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
03.02.2021
godzina: 14.00-19.00
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Nowym Sączu

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Odpowiedzialność uczniów za swoje zachowanie – kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
04.02.2021
od 14.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów-kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę Moodle. W trakcie całego kursu uczestnik zapoznaje się z prezentacją treści zawartych w programie kursu.
godzina 16.00 – 18.15; warsztaty trwają do 26.02.2021
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams

20 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

„Jak oceniać uczniów w ramach kształcenia na odległość – dostosowanie zasad oceniania przedmiotowego”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
08.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams.
8.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

„Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
Data rozpoczęcia: 09.02.2021
godzina 14.30 – 16.45
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Gry i zabawy dydaktyczne w pracy z uczniem uzdolnionym polonistycznie

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.02.2021
godz. 15.00- 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Planowanie i organizacja egzaminów zawodowych formuła 2019

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
10.02.2021
godz. 10.00 – 14.00
ODN w Nowym Sączu

2. Dyrektor – kreatorem i przywódcą

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
Data rozpoczęcia: 11.02.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00 – 18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
11.02.2021
od 14.00 do 17.00
ODN w Nowym Sączu

12. Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
12.02.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Infografiki edukacyjne – nowa jakość, wygoda i skuteczność”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
Data rozpoczęcia: 15.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Jak wspomagać i co robić aby wspomóc uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.02.2021
godzina 14.00 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

30. Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
17.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zabawy budujące dobry klimat w grupie dzieci

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.02.2021
17.02.2021r. godzina 14.00-17.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Dzieciaki to kochają – cudeńka z papieru wyczyniają”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
Data rozpoczęcia: 17.02.2021
godzina 14.30 – 16.45
24.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Od celu lekcji do zadania domowego – jak przeprowadzić ciekawą lekcję

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 18.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 18-24.02.2021r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 19.02.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Rejestracja i obróbka dźwięku na potrzeby edukacyjne”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
19.02.2021
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Wyruszamy z Wandą Chotomską do krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci na podstawie utworów autorki.

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
22.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 22-25.02.2021r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
23.02.2021
godz. 14.00-18.00
ODN w Nowym Sączu

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 24.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Wypalenie zawodowe – przejściowy dołek czy stan krytyczny

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
25.02.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 25.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Przygotowanie materiałów do lekcji z wykorzystaniem aplikacji Thinglink.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
27.02.2021
godzina 9.00-15.15
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Bajkoterapia Gr. II

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 01.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.03.2021
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

9. Matematyka wokół nas gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 9-23.01.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 3)

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

23. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka – grupa II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Termin: 9.03.2021 i 11.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

72. „Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.03.2021
godzina 14.00-17.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Fotografia, film kolego – to nic trudnego! Nowe media w edukacji plastycznej”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
10.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Koncentracja uwagi a efektywna nauka dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai Gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd – dziecięce zabawy w teatr

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.03.2021
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Jak pokonać stres egzaminacyjny – praktyczne działania wychowawcze

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 16.03.2021
godz. 15.00 do 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. od 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Atrakcyjne rozwiązania w realizacji lekcji wychowania fizycznego prowadzonej stacjonarnie lub w formie zdalnej w szkole ponadpodstawowej.”

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci Gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
18.03.2021
ODN w Nowym Sączu

34. Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 22.03.2021
godzina 14.30 – 17.40;
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 r. godzina 14.30 – 17.40
ODN w Nowym Sączu

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2021
od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
29.03.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Termin: 29.03.2021 od godz. 14.00 – 18.30

ODN w Nowym Sączu

„Jak profesjonalnie przygotować i dokumentować lekcje/zajęcia otwarte dla nauczycieli”

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15