Szkolenia

02.06.2020
Termin pierwszego spotkania: 19 czerwca 2020 r. godz. 15.00 oraz 20 czerwca 2020 r. godz. 9.00
Termin: od czerwca 2020 r. do lutego 2021 r. (czas trwania: 9 miesięcy)

ODN w Oświęcimiu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1420 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
08.06.2020
Termin realizacji: 08.06.2020 godz. 15.00 – 16.30; MS Teams (2 h dyd.)
08.06 (od godz.16.30) – 15.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
ODN w Oświęcimiu

Projekt edukacyjny w procesie nauczania-uczenia się. Rola nauczyciela jako koordynatora projektu.

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 12.00 - 15.00
ODN w Tarnowie

Wicedyrektor w szkole – jego zadania w świetle przepisów prawa

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
Data rozpoczęcia: 09.06.2020
godz. 14.00 - 17.00
ODN w Nowym Sączu

Zadania „z grafiką” na egzaminie ósmoklasisty – odbiór tekstu ikonicznego

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
09.06.2020
w godz. od 15.00 – 17.30 MS Teams (3 h dyd. z przerwą)
ODN w Oświęcimiu

Meety z klasą – pierwsze doświadczenia w nauczaniu on-line w edukacji wczesnoszkolnej – Oferta specjalna

3 / 55 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
09.06.2020
godz. 14.30 – 18.30
Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

Matematycznie połączeni. O odkrywaniu pozornie ukrytych zależności – II Grupa

5 godz. dydaktycznych / Bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
36/80
Data rozpoczęcia: 10.06.2020
godz. 14.30 - 17.00
ODN w Nowym Sączu

Lektury pełne zagadek – jak zaciekawić ucznia i urozmaicić pracę z lekturą

3 godz. / 45 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
12.06.2020
godz. 15.00- 16.30
ODN w Nowym Sączu

Klasyfikacja roczna i końcowa, a dokumentacja nauczyciela matematyki.

2 godz. / Forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
15.06.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Czy znasz prawo oświatowe?

5 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
15.06.2020
godz. 15.00-20.00
Termin kolejnych spotkań: 16.06.2020 godz. 15.00-20.00; 17.06.2020 godz. 15.00-20.00
Zajęcia w oparciu o platformę ZOOM, uczestnicy będą widzieli i słyszeli trenera, ale bez konieczności udostępniania swojego widoku z kamery, minimalne wymagania sprzętowe: komputer, łącze internetowe, głośniki.
ODN w Tarnowie

eduScrum czyli nowoczesny sposób na lekcje

20 / 750 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 15.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online 16.06.2020r. godz. 16.00 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu – prawo i praktyka

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
15.06.2020
godz. 15.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

Procedury związane z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty.

4 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
15.06.2020
Termin realizacji 15.06.2020 godz. 16.00 do 18.30
ODN w Nowym Sączu

„Zdalne nauczanie – zmaganie czy wyzwanie dla edukacji jutra? Z perspektywy nauczycieli – doradców metodycznych „

3 godz. dydaktyczne / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/50
16.06.2020
Termin pierwszego spotkania online 16.06.2020 (godz. 15:00) lub 23.06.2020 (godz. 10:00) - do wyboru
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
BRAK WOLNYCH MIEJSC
ODN w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

40 godz. / 200 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/50
16.06.2020
godz. od 15.00 do 16.30
ODN w Oświęcimiu

Jak prawidłowo sporządzić protokół zebrania rady pedagogicznej w wersji papierowej i elektronicznej?

2 / 45 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.06.2020
godz. 16.00 – 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zalogowanie się w SRS, otrzymają link aktywacyjny
umożliwiający dostęp do Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

Autoprezentacja medialna jako element kompetencji osobistych nauczyciela w dobie nauczania zdalnego

3 godz. / 67 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.06.2020
godz. 16.30 – 17.30.
Termin realizacji: od dnia 17.06.2020 r. do 24.06.2020 r
Zajęcia odbywać się będą na platformie edukacyjnej Moodle.
Informacje pod numerem telefonu: (18) 443 71 72; kom. 513 042 386
ODN w Nowym Sączu

„Dobry pomysł na lekcję informatyki – budowa scenariusza lekcji”

8 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
18.06.2020
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Jak zmotywować niezmotywowanych online i offline?

5 godz. / 149 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
18.06.2020
godz. od 15.00 do 17.15
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Trudności nastolatków w dobie koronawirusa

3 / 50 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.06.2020
godz. 15:00 - 18:15
Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

Magia matematyki. Rozmowy o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów.

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
Data rozpoczęcia: 22.06.2020
godz. 16.00 – 17.30
Termin drugiego spotkania online – 23.06.2020r.
godz. 16.00 – 17.30

ODN w Nowym Sączu

Wprowadzenie do metody eksperymentu w praktyce szkolnej

4 godz. / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.06.2020
23.06.2020 godz. 15.00 – 17.15; MS Teams (3 h dyd.)
23.06 (od godz.17.15) – 29.06.2020 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (3 h dyd.)
ODN w Oświęcimiu

Uczeń – świadomy i krytyczny odbiorca mediów

6 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25