Szkolenia

29.09.2020
Termin rozpoczęcia: 19.11.2020 godz.14.00 -18.45
Terminy kolejnych spotkań: 21, 26, 28.11, 3.12.2020r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

KU-3 Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
07.01.2021
Termin trzeciego spotkania: 17.02.2021 r. w godz. od 15.00 do 17.15
Sieć prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel na starcie

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
07.01.2021
Termin trzeciego spotkania: 26.01.2021 r. w godz. od 10.00 do 12.15
Sieć prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Sieci współpracy i samokształcenia Dyrektor na starcie

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
25.01.2021
ODN w Tarnowie

Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
25.01.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych.
ODN w Krakowie

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki gr.4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
25.01.2021
w godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
25.01.2021
Seminarium prowadzone będzie w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do zajęć.
ODN w Nowym Sączu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 – gr. II

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/70
25.01.2021
w godz.: 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku 2021 (25.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
55/70
25.01.2021
godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
ODN w Krakowie

Uczymy się bawiąc. Podróż do krainy kalendarzy

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/35
25.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 (25.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
w godz. od 15.00 do 18.15 oraz 4 lutego 2021 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

„Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
26.01.2021
26.01.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
2.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Między tekstami (kultury) – intertekstualność jako strategia pracy z lekturą w szkole ponadpodstawowej

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa I spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
26.01.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część I (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
26.01.2021
godzina 14.00 – 18.00
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

26. Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka gr. III

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
26.01.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Wdrażanie podstawy programowej a przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty – Grupa III (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/40
26.01.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie maturalnym z geografii w 2021 roku

5 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
43/70
26.01.2021
w godz. 15.00- 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół małopolskich
ODN w Krakowie

Nowe wymagania na maturze z języka niemieckiego

5 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/70
Data rozpoczęcia: 26.01.2021
godzina 15.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 2)

4 / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych uczący w klasach ósmych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 (26.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/70
26.01.2021
godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w 2021 roku

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
41/70
26.01.2021
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 (26.01.2021) DM

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
60/70
26.01.2021
godz. 15.00 - 17.30
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych objętych doradztwem na terenie M. Tarnów, powiat tarnowski, brzeski i dąbrowski
Prowadzący Anna Niedojadło
ODN w Tarnowie

Gry i zabawy w edukacji polonistycznej – sposoby na innowacyjną edukację wczesnoszkolną

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
26.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w roku 2021 (26.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
26.01.2021
w godz. od 15.00 do 17.15
Konferencja prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Samosterowny uczeń w ocenianiu kształtującym – świadomość i odpowiedzialność w uczeniu się w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym – II grupa

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/60
27.01.2021
godz. od 16.30 do 18.45 - REKRUTACJA DODATKOWA - II spotkanie Sieci
Zajęcia odbędą się przez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, krakowski ziemski
ODN w Krakowie

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/35
27.01.2021
w godz. od 16.00. do 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
ODN w Krakowie

„Widzicie, gospodarzu, świętowanie dobra rzecz…( S. Żeromski, Popioły) o celebrowaniu, obchodzeniu świąt w rodzinie”- warsztaty dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

„Kiedy jest smutno, to kocha się zachody słońca”- uskrzydlają, zasmucają, są w nas – emocje. Oswajanie emocji na lekcjach wdż (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
27.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 27.01.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
27.01.2021
16.30 – 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki. Grupa II spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
Data rozpoczęcia: 27.01.2021
Miejsce: Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams. Uczestnicy po zalogowaniu się w SRS, otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do sieci.
ODN w Nowym Sączu

15. Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży – wyzwaniem dla domu i szkoły

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
27.01.2021
godzina: 15:00-17:15
ODN w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Pomysły i inspiracje plastyczne.

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
27.01.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
ODN w Krakowie

Lekturowe szaleństwo, czyli metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego. Teatrzyk kamishibai, stacje zadaniowe. Grupa II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
27.01.2021
REKRUTACJA DODATKOWA godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim.
ODN w Krakowie

Sieć współpracy: Zdalny „WF-ista” – wymiana dobrych praktyk, doświadczenia, dzielenie się materiałami

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
27.01.2021
w godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
27.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 3)

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
27.01.2021
godzina 15.00 -18.15
ODN w Nowym Sączu

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2021. Grupa II

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/70
27.01.2021
godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku (DM)

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
50/70
27.01.2021
godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciele świetlic, poszukujący pomysłów na rozbudzenie kreatywności swojej grupy.
ODN w Krakowie

Bujna wyobraźnia i sterta rupieci. Jak rozwijać kreatywność nauczyciela i dzieci

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/35
28.01.2021
godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
28.01.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, wychowawcy klas, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi
ODN w Krakowie

F61 Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
28.01.2021
od 15.00 do 18.00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – Procesy elektroniczne zachodzące dzięki przepływowi prądu. (Grupa II) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
28.01.2021
ODN w Tarnowie

Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
28.01.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
28.01.2021
godzina 14.00 – 18.00

ODN w Nowym Sączu

Dyscyplina i ład w klasie czyli rzecz o zarządzaniu klasą – II grupa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
28.01.2021
w godz. 15.00- 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół małopolskich
ODN w Krakowie

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty z języka niemieckiego

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/70
Data rozpoczęcia: 28.01.2021
godz. 16.00 – 19.15.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z informatyki w 2021r ”/gr II/

4 godz. / Forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/40
28.01.2021
godz. 15.00 - 19.30
ODN w Tarnowie

ESCAPE ROOM oraz inne interaktywne materiały edukacyjne w programie Genial.ly (do wykorzystania w edukacji zdalnej i stacjonarnej)

6 godz. / 96 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/14
28.01.2021
w godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w 2021 roku

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/70
28.01.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
godzina 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021 (gr. 4)

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/75
28.01.2021
godz. od 15:00 do 18:15
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku (DM)

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/70
29.01.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021 (29.01.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
Data rozpoczęcia: 29.01.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Bezpieczne dziecko w sieci. Porady dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa dziecka w Internecie”.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
29.01.2021
w godz. od 18.30-20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
ODN w Krakowie

Zainteresuj edukacją zdrowotną – wykorzystaj TIK! (II edycja) (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
29.01.2021
w godz. od 12:00 do 15:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny z chemii w roku szkolnym 2020/2021 (Grupa nr 5) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
48/70
01.02.2021
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele szkół, przedszkoli oraz placówek edukacyjno-wychowawczych
ODN w Krakowie

Techniki aktorskie jako wsparcie skutecznej komunikacji z uczniami/rodzicami

3 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
01.02.2021
Miejsce: Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.02.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

33. Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka angielskiego.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.02.2021
godzina 14.00-18.00
ODN w Nowym Sączu

43. Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
02.02.2021
godz. 15.00 -18.00
ODN w Tarnowie

Kompetencje cyfrowe kluczem kreatywnej edukacji

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/80
02.02.2021
roku w godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F41 Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
02.02.2021
godz. 14.30 - 16.45
ODN w Tarnowie

Porady praktyczne na zakończenie stażu dla nauczyciela stażysty

3 godz. / 58 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
02.02.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku. Prosty montaż materiałów wideo w oparciu o darmowe aplikacje online i offline

12 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
02.02.2021
godz. 16:00 do 18:15
ODN w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z matematyki

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
03.02.2021
godzina: 14.00-19.00
Adresat: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Nowym Sączu

58. Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
03.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
03.02.2021
ODN w Tarnowie

Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
03.02.2021
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

8. Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
03.02.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 03.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
03.02.2021
w godz.: 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Uczymy się bawiąc. Za co lubimy zimę?

3 godz. / 63 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
35/35
04.02.2021
godz. 15.00
11.02.2021 godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
04.02.2021
godz. 14.30 - 16.45
ODN w Tarnowie

Porady praktyczne na zakończenie stażu dla nauczyciela kontraktowego

3 godz. / 58 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
04.02.2021
od 14.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
ODN w Nowym Sączu

41. Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów-kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 04.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Odpowiedzialność uczniów za swoje zachowanie – kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.02.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, świetlicy
ODN w Krakowie

F44 Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
05.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 5.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
05.02.2021
w godz. od 18:00-20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

SIEĆ nauczycieli wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
33/50
06.02.2021
godz. 09:00-15:15
Warsztaty online przez aplikację MS Teams
Termin drugiego spotkania 13.02.2021 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego rozpoczynający pracę z językiem C++
ODN w Krakowie

F53 Programowanie w języku C++

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/13
06.02.2021
w godz. 9:00 -13.45
Miejsce realizacji: MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F7 Narzędzia do wspólnej pracy w sieci

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

„Jak oceniać uczniów w ramach kształcenia na odległość – dostosowanie zasad oceniania przedmiotowego”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
08.02.2021
godz. 14.30 - 16.45
ODN w Tarnowie

Porady praktyczne na zakończenie stażu dla nauczyciela mianowanego

3 godz. / 58 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
08.02.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie online za pomocą platformy edukacyjnej MS Teams.
8.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 17.30
ODN w Nowym Sączu

„Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
Data rozpoczęcia: 08.02.2021
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę Moodle. W trakcie całego kursu uczestnik zapoznaje się z prezentacją treści zawartych w programie kursu.
godzina 16.00 – 18.15; warsztaty trwają do 26.02.2021
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi platformy MS Teams

20 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
08.02.2021
godz. 17.00-19.15
Zajęcia prowadzone online na platformie Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów
Prowadzący: Robert Truchan-doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Realizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej w formie nauczania zdalnego

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.02.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Rozumowanie matematyczne w przedmiotach przyrodniczych

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.02.2021
ODN w Tarnowie

Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
09.02.2021
w godz. od 14.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Narzędzia do wspólnej pracy w sieci

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
09.02.2021
godz. 15.00 - 17.15
Zajęcia online realizowane poprzez aplikację Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Tarnowa oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego.
ODN w Tarnowie

Katecheza Biblijna 9.02.2021

3 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
09.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa I spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
Data rozpoczęcia: 09.02.2021
godzina 14.30 – 16.45
16.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Gry i zabawy dydaktyczne w pracy z uczniem uzdolnionym polonistycznie

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.02.2021
godz. 15:00-18:15
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: opiekunowie stażu i inni zainteresowani nauczyciele
ODN w Krakowie

F75 Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
10.02.2021
godz. 10.00 – 14.00
ODN w Nowym Sączu

2. Dyrektor – kreatorem i przywódcą

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
10.02.2021
w godz. od 12.00 do 13.30
Seminarium prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Organizacja szkoleń branżowych nauczycieli obowiązkiem dyrektora szkoły

2 / 40 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
10.02.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Na lekcjach wdż ciekawie, aktywnie, niebanalnie. Metody aktywizujące zdalnie i stacjonarnie

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
10.02.2021
w godz. od 15.00 do 17.15
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.
ODN w Oświęcimiu

TIK dla zawodowców. Jak prowadzić zajęcia z podziałem na grupy wykorzystując Office 365 (DM)

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/10
10.02.2021
godz. 15.00- 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Planowanie i organizacja egzaminów zawodowych formuła 2019

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
10.02.2021
od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: osoby zamierzające wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
ODN w Krakowie

Jak przygotować się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej?

4 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/30
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wizer.me bez tajemnic 10.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
10.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne metody nauczania na lekcjach muzyki m.in. narzędzia TIK. Grupa II spotkanie 4 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 2 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
10.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 1 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/30
11.02.2021
od 14.00 do 17.00
ODN w Nowym Sączu

12. Dawanie i branie – nauka wymiany społecznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.02.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godz. 15.00 – 18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Lapbook jako metoda aktywizująca

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
11.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 1 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
12.02.2021
ODN w Tarnowie

Narzędzia do wspólnej pracy w sieci

6 godz. / 96 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
12.02.2021
w godz. od 15.00 do 17.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Adresaci: nauczyciele - katecheci szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Oświęcim, Chrzanów, Wadowice, Sucha Beskidzka
ODN w Oświęcimiu

Zaawansowane możliwości platformy edukacyjnej Microsoft Teams – jak skuteczniej przeprowadzić zajęcia katechezy online – tworzenie i ocenianie zadań z użyciem platformy Teams – wykorzystanie pełnych możliwości formularzy Office Forms (DM)

2 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej 12.02.2021(DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
12.02.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Infografiki edukacyjne – nowa jakość, wygoda i skuteczność”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
13.02.2021
godz. od 9.00 do 15.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

„Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
15.02.2021
godzina 14.00 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

30. Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
15.02.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
ODN w Krakowie

Awans na finiszu – nauczyciel dyplomowany

5 godz. / 89
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
15.02.2021
w godz.: od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół ponadpodstawowych oraz starszych klas szkoły podstawowej Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu platformy MS Teams gr.3 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 15.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Jak wspomagać i co robić aby wspomóc uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
16.02.2021
ODN w Tarnowie

Metody pracy rozwijające umiejętności złożone uczniów – kształtowanie wybranych kompetencji przyszłości

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
16.02.2021
godz. 14.30 - 17.30
ODN w Tarnowie

Prawo autorskie w nauczaniu zdalnym

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.02.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela kontraktowego
ODN w Krakowie

Awans na półmetku – porady i wskazówki dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
16.02.2021
godz. 15.30 - 18.45
ODN w Tarnowie

Cyfrowa grafika dla nauczyciela – laika czyli ABC technicznych kompetencji graficznych

12 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
16.02.2021
godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/40
16.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Kreatywny polonista. Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Część I (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
17.02.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Dlaczego TAK, dlaczego NIE – dowodzenie twierdzeń na lekcjach matematyki

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.02.2021
od 14.00 do 18.00
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zabawy budujące dobry klimat w grupie dzieci

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.02.2021
17.02.2021r. godzina 14.00-17.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Dzieciaki to kochają – cudeńka z papieru wyczyniają”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
17.02.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 17.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
17.02.2021
w godz. od 16.00. do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
ODN w Krakowie

„Mandalorianin”, czyli jak aktywizować uczniów na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 17.02.2021
godzina 14.30 – 16.45
24.02.2021 r., godzina 14.30 – 16.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Od celu lekcji do zadania domowego – jak przeprowadzić ciekawą lekcję

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Odwrócona lekcja online – Grupa I (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
17.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Jak wyjść poza schemat… czyli innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
18.02.2021
godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
Data rozpoczęcia: 18.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 18-24.02.2021r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
18.02.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela mianowanego
ODN w Krakowie

Wskazówki i podpowiedzi dla nauczycieli realizujących awans na stopień nauczyciela mianowanego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
18.02.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 18.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
18.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 2 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
18.02.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: uczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Odwrócona lekcja online – Grupa II (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
19.02.2021
luty 2021 r. - grudzień 2021 r.
Termin I. spotkania planowany na 19.02.2021 r.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
ODN w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2020/2021

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
19.02.2021
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Wyruszamy z Wandą Chotomską do krainy fantazji – zabawy czytelnicze dla dzieci na podstawie utworów autorki.

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
19.02.2021
w godz. od 14.00 do 15.30
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Pełnoletni uczeń w systemie oświaty – aspekty prawne i praktyczne

2 / 45 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 19.02.2021
godz. 15.00 – 18.15
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Rejestracja i obróbka dźwięku na potrzeby edukacyjne”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
20.02.2021
godz. 9.00 – 14.00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym przez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F45 Prace plastyczne z matematyką w tle

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.02.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 22-25.02.2021r.
Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
22.02.2021
w godz.: od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Nowa Podstawa Programowa, Nowy Program, Nowe Podręczniki gr.5 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
22.02.2021
godz. 17.00-19.15
Zajęcia prowadzone online na platformie Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów
Prowadzący: Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
23.02.2021
w godz. 15.00-19.00
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka obcego ukierunkowanego zawodowo i inni zainteresowani nauczyciele
ODN w Krakowie

F34 Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.02.2021
godz. 16.30 -19.30
ODN w Tarnowie

Film na receptę. Praktyczne wykorzystanie filmu w pracy wychowawczej i dydaktycznej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
23.02.2021
godz. 14.00-18.00
ODN w Nowym Sączu

80. Działania innowacyjne środkiem do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
23.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Kreatywny polonista. Innowacje na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Część II (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
23.02.2021
godz. 15.00-17.15
Zajęcia prowadzone online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego i miasta Tarnów
Prowadzący: Elżbieta Cibor
ODN w Tarnowie

Katecheza Biblijna 23.02.2021

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.02.2021
godz. 15.00-18.00
Adresaci: zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej z powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
ODN w Tarnowie

Gimnastyka twórcza w przedszkolu

4 godz. / bezpłatnie pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
24.02.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski
ODN w Krakowie

Elementy oceniania kształtującego- wsparcie procesu uczenia się (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
34/40
24.02.2021
godz. 15.00-16.30
Zajęcia on-line na platformie Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Jak oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego? Lekcja WF w dobie pandemii – praktyczne wskazówki

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.02.2021
godz. 16.00-17.30
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowski, gorlicki, dąbrowski i miasto Tarnów
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka -doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
ODN w Tarnowie

Zanurzeni w autentyczności, czyli o tym, jak wzbogacić lekcje języka niemieckiego materiałami autentycznymi

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 24.02.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie poprzez platformę MS Teams.
godzina 15.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Wypalenie zawodowe – przejściowy dołek czy stan krytyczny

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.02.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

„Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie.”/E.E.Schmitt/- oswajamy dzieci na lekcjach wdż z niepełnosprawnością, chorobą, rzeczywistością przemijania

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.02.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.02.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
25.02.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 2) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
25.02.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 25.02.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
25.02.2021
w godz.: 16.30 – 18.00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
ODN w Krakowie

Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss spotkanie 3 (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
Data rozpoczęcia: 25.02.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Przygotowanie materiałów do lekcji z wykorzystaniem aplikacji Thinglink.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
27.02.2021
godzina 9.00-15.15
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Bajkoterapia Gr. II

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
01.03.2021
ODN w Tarnowie

Reżyseria nauczania wyprzedzającego – jak zorganizować pracę ucznia w domu w oparciu o dostępne narzędzia internetowe

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 01.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 1-10.03.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna.Genial.ly – jeszcze więcej genialnych materiałów edukacyjnych!

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.03.2021
ODN w Tarnowie

Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
02.03.2021
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

9. Matematyka wokół nas gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.03.2021
ODN w Tarnowie

Różne inspiracje w nauczaniu języka polskiego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
03.03.2021
ODN w Tarnowie

Prace plastyczne z matematyką w tle

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
03.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
03.03.2021
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

18. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
03.03.2021
godz. 15.00-16.30
Zajęcia online na platformie Microsoft Teams
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.03.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 3 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
04.03.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
ODN w Krakowie

Z niekorzystnego nadużywania do wartościowego używania Internetu

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Planowanie w przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 3) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
05.03.2021
w godzinach od 15:00 do 19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
06.03.2021
godz. 9.00
Termin kolejnego spotkania 20.03.2021
ODN w Tarnowie

Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
08.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 10.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F57 Reżyseria nauczania wyprzedzającego – jak zorganizować pracę ucznia w domu w oparciu o dostępne narzędzia internetowe

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.03.2021
godz. 14:30 - 19:00
ODN w Tarnowie

Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.03.2021
ODN w Tarnowie

Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Szkolenie online odbędzie się w terminie: 9-23.01.2021 r. Uczestnicy będą pracować na platformie Moodle w trybie asynchronicznym.
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne! (gr. 3)

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
godzina 14.00 – 18.00
ODN w Nowym Sączu

23. Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka – grupa II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2021
Termin: 9.03.2021 i 11.03.2021 od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

72. „Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
10.03.2021
ZAPISY TRWAJĄ - zajęcia odbędą się w drugiej części roku szkolnego (marzec 2021 r.).
Dokładny termin szkolenia podamy wkrótce.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele, którzy nie mieli dotąd doświadczeń z notowaniem graficznym
ODN w Krakowie

KAŻDY POTRAFI RYSOWAĆ czyli notowanie graficzne dla początkujących

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
10.03.2021
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywają się online w oparciu o platformę MS Teams
ODN w Tarnowie

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/24
10.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
10.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
od 14.00 do 18.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Koncentracja uwagi a efektywna nauka dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
10.03.2021
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania: 17.03.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.03.2021
godzina 14.00-17.00
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Fotografia, film kolego – to nic trudnego! Nowe media w edukacji plastycznej”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
11.03.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania 15.03.2021 r. godz. od 15.00 do 18.15
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
11.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

44. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai Gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Następny termin spotkania: 19.03.2021 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak wspierać ucznia z dysleksją

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
12.03.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
godzina 15.00-18.45
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd – dziecięce zabawy w teatr

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
13.03.2021
godz. 09:00-13:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F58 Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/13
15.03.2021
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Jak pokonać stres egzaminacyjny – praktyczne działania wychowawcze

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
16.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 23.03.2021 r. godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
Data rozpoczęcia: 16.03.2021
godz. 15.00 do 18.45
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2020 r. od 15.00 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

45. Prace plastyczne z matematyką w tle

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
16.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Pamięć jest matką zapamiętywania – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
16.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.03.2021
ODN w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.03.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F16 (Nie)Bezpieczeństwo w Internecie

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
16.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 23.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
ODN w Krakowie

F72 Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

75. Obserwacja zajęć jako wsparcie nauczyciela w rozwoju

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.03.2021
godz. 14.00 – 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
ODN w Nowym Sączu

Oferta specjalna „Atrakcyjne rozwiązania w realizacji lekcji wychowania fizycznego prowadzonej stacjonarnie lub w formie zdalnej w szkole ponadpodstawowej.”

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
17.03.2021
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
od 15.00 do 18.45
ODN w Nowym Sączu

13. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci Gr. II

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Egzamin z geografii w 2022 r- jak przygotować uczniów?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2021
ODN w Nowym Sączu

34. Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 1) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
18.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 25.03.2021 r
MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
ODN w Krakowie

F73 Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
Data rozpoczęcia: 22.03.2021
godzina 14.30 – 17.40;
Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 r. godzina 14.30 – 17.40
ODN w Nowym Sączu

29. Nie tylko gry i questy, czyli rozwijanie kluczowych kompetencji na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
23.03.2021
godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Matematyka wokół nas

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
23.03.2021
ODN w Tarnowie

Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
Data rozpoczęcia: 23.03.2021
Termin kolejnego spotkania: 23.03.2021
od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
24.03.2021
ODN w Tarnowie

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/22
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Kolejny termin spotkania: 30.03.2021 r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 2) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
25.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
ODN w Krakowie

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.03.2021
ODN w Tarnowie

Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4

ODN w Oświęcimiu

Storytelling w kształtowaniu umiejętności narracji historycznej w pracy z uczniami

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
29.03.2021
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Termin: 29.03.2021 od godz. 14.00 – 18.30

ODN w Nowym Sączu

„Jak profesjonalnie przygotować i dokumentować lekcje/zajęcia otwarte dla nauczycieli”

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
Data rozpoczęcia: 30.03.2021
godz. 14.00 – 17.15
Termin kolejnego spotkania: 1.04.2021 od godz. 14.00 – 17.15
ODN w Nowym Sączu

73. „Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego” gr. II

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
14.04.2021
godz. 15.00
21.04.2021 godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
15.04.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Życie to nie tylko komputer! Potrafię coś więcej

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
19.04.2021
w godz. od 15.00 do 19.50
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
07.05.2021
w godz. od 10.00 do 14.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Dyrektor kreatorem i przywódcą

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.11.2021
ODN w Tarnowie

Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25