ODN w Oświęcimiu

25.02.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia „Nauczyciele realizujący staż zawodowy oraz opiekunowie stażu” – II spotkanie

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
26.02.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 16.00
ODN w Oświęcimiu

Mała skala z rozmachem

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
27.02.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Uczę i uczę się doskonale

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
02.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Aktywizacja uczniów kluczem do sukcesu na egzaminie z matematyki

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
03.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
03.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

„Cyfrowy” dyrektor

4 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
04.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

„Sztuka łączenia. Edukacja w szkole i w muzeum”

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
04.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

„Zadbaj o siebie” –przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
04.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Asertywność w pracy nauczyciela

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
05.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Wizualizacja wybranych pojęć matematyki szkolnej

5 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
05.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
07.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
ODN w Oświęcimiu

Cztery pory roku z tańcem, Rudolfa Labana (część 2 – wiosna, lato)

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
10.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Wykorzystanie klocków LEGO w edukacji matematycznej dzieci

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
11.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00
ODN w Oświęcimiu

Zasady techniki prawodawczej w placówkach oświatowych – poprawna konstrukcja zarządzeń, uchwał i innych dokumentów wewnętrznych

5 / 98 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
11.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Uczniowski savoir-vivre

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
12.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Jak Cię widzą, tak Cię piszą, czyli wizerunek pracownika placówki oświatowej

4 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
35/35
12.03.2020
Warsztaty organizowane w ramach projektu edukacyjnego
"Historia Solidarności w Małopolsce"
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.30
ODN w Oświęcimiu

Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych – rozwiązania metodyczne

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
32/35
13.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – grupa II

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
13.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Uczeń jako ofiara i sprawca w świecie Internetu

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/25
14.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
ODN w Oświęcimiu

Efektywne i skuteczne metody komunikacji szkoły z otoczeniem

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
16.03.2020
Godzina rozpoczęcia warsztatów: 15.00
Termin kolejnego spotkania 18.03.2020r. godzina 15.00
ODN w Oświęcimiu

Jak ciekawie prowadzić lekcje WOS?

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
17.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Kompetencje uczniów a wymagania rynku pracy

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
17.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
18.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 15.00
Termin kolejnego spotkania 30.03.2020 godzina 15.00
ODN w Oświęcimiu

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu matematyki (poziom podstawowy i średniozaawansowany)

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Cztery pory roku z tańcem Rudolfa Labana (część 2 – wiosna, lato) – grupa II

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
19.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Pierwsza pomoc w nagłych zdarzeniach i wypadkach z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych

5 / 74 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
20.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 10.00
ODN w Oświęcimiu

W trosce o zdrowie psychiczne uczniów

4 / 85 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/70
20.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Literacki kompas wartości – rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży

5 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
21.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.30
ODN w Oświęcimiu

Umuzykalnienie według metody Carla Orffa

6 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
24.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Uwaga: konflikt! Co robić, gdy rodzice uczniów są szczególnie wymagający

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Gry planszowe w nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
25.03.2020
MCDN Ośrodek w Oświęcimiu
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
zapraszają na konferencję
w godzinach od 11.30 do 14.30
ODN w Oświęcimiu

Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji przyrodniczej

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Zgubne nawyki(uzależnienia behawioralne) dzieci i młodzieży

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
27.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

„QReatywna lekcja” –czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
28.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
ODN w Oświęcimiu

Dziecko w kryzysie rozwodowym i konflikcie rodziców

6 / 85 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
28.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
ODN w Oświęcimiu

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku – prosty montaż filmowy na potrzeby lekcji

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
01.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Doświadczaj, przeżywaj, zdobywaj wiedzę –zajęcia lekcyjne i terenowe na przedmiotach przyrodniczych

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
01.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Szkoła bez rywalizacji –jak wspierać uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
02.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

6 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
02.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Język obcy ukierunkowany zawodowo filarem profesjonalnego kształcenia zawodowego

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Zarządzanie sobą w czasie, sposób na stres w zawodzie nauczyciela

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
15.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

„Pamięć jest matką zapamiętywania” –jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
16.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania: 23.04.2020 godz. 15.00
ODN w Oświęcimiu

Komputerowe ABC wizualizacji w szkole –czyli jak uczyć obrazem cyfrowych tubylców?

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 15.00
Termin kolejnego spotkania 18.04.2020 godzina 9.00
ODN w Oświęcimiu

Co zrobić z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej? Cyfrowy niezbędnik dla nauczycieli

10 / 109 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
20.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Uczeń z trudnościami emocjonalnymi. Pomóc uczniowi, pomóc sobie.

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9.00
Termin kolejnego spotkania 09.05.2020 godzina 9.00
ODN w Oświęcimiu

Pierwsze kroki z językiem Python

16 / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania: 29.04.2020 godzina 15.00
ODN w Oświęcimiu

Metody nauczania w epoce informacyjnego przeciążenia –umiejętność wyszukiwania i zarządzania informacją

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Wielościany – jakie to łatwe!

5 / 72 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Świetlica szkolna krainą kreatywności i aktywności ucznia

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktu – rola mediacji rówieśniczych w środowisku szkolnym

5 / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 15.00
Termin kolejnego spotkania 21.05.2020r. godz. 15.00
ODN w Oświęcimiu

WebQuest –tworzenie krok po kroku

8 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9.00
Termin kolejnego spotkania 06.06.2020r. godz. 9.00
ODN w Oświęcimiu

Pierwsze kroki z językiem C++

16 / 174 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.05.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 11.00
ODN w Oświęcimiu

Zadania wicedyrektora w kontekście zakończenia roku szkolnego i planowania pracy na kolejny rok

4 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.06.2020
Godzina rozpoczęcia kursu: 15.00
ODN w Oświęcimiu

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1420 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25