Ośrodek w Tarnowie

24.08.2022
godz. 14.00 - 16.15
Ośrodek w Tarnowie

Zadania Dyrektorów szkół i placówek w organizacji roku szkolnego 2022/2023 z uwzględnieniem zmian w Prawie Oświatowym od 1 września 2022 r.

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
39/50
29.08.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku 29.08

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
29.08.2022
godz. 9.30-12.30
Miejsce realizacji: Aula przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu
Adresaci: nauczyciele religii z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miast: Tarnów i Nowy Sącz
Termin zgłoszenia do dnia 23.08.2022 r.
Kierownik formy: Elżbieta Cibor
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia.” – Grupa I

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
60/100
29.08.2022
godz. 14.00-17.00
Miejsce realizacji: Aula przy Bazylice Św. Małgorzaty w Nowym Sączu
Adresaci: nauczyciele religii z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miast: Tarnów i Nowy Sącz
Termin zgłoszenia: 23.08.2022 r.
Kierownik formy: Elżbieta Cibor
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia.” – Grupa II

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
35/100
30.08.2022
godz. 9.30-12.30
Miejsce realizacji: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Adresaci: Nauczyciele religii z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miast: Tarnów i Nowy Sącz
Termin zgłoszenia: 23.08.2022 r.
Kierownik formy: Elżbieta Cibor
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia.” – Grupa III

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
80/100
30.08.2022
godz. 14.00-17.00
Miejsce realizacji: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Adresaci: Nauczyciele religii z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miast: Tarnów i Nowy Sącz
Termin zgłoszenia: 23.08.2022 r.
Kierownik formy: Elżbieta Cibor
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia.”- Grupa IV

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/100
30.08.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Historia i Teraźniejszość – nowy przedmiot w szkole ponadpodstawowej od 1 września 2022 roku 30.08.2022

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
31.08.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
31.08.2022
godz. 9.30-12.30
Miejsce realizacji: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Adresaci: Nauczyciele religii z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, tarnowskiego i miast: Tarnów i Nowy Sącz
Termin zgłoszenia: 23.08.2022 r.
Kierownik formy: Elżbieta Cibor
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia.” – Grupa V

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
80/100
06.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
* Forma jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkoleń z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Opiekun stażu wsparciem dla nauczyciela stażysty i kontraktowego I-71*

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.09.2022
godz. 15.00-16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk, nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w roku szkolnym 2022/2023

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.09.2022
godz. 15.00-17.30
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Prowadzący: Jadwiga Chaim - nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Zgłoszenie na formę wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji szkoleń dostępnego na stronie www.mcdn.edu.pl do dnia 5 września 2022 r.
Ośrodek w Tarnowie

Jestem nowy w szkole. Kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

3 godz. / 59 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.09.2022
Godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele stażyści
* Forma jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkole z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego? I-72*

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie szkolne – od wymagań edukacyjnych do oceny pracy ucznia

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
10.09.2022
godz. 9.00
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy IX.2022

30 godz. / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
12.09.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku 12.09.2022

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
13.09.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku 13.09.2022

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
13.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rekomendacje do diagnozy potrzeb psychologicznych dzieci i młodzieży znajdujących się na przymusowej migracji z Ukrainy

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
13.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele kontraktowi rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego.
*Forma jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkoleń z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego? I-73*

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
*Forma jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkoleń z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego? I-74*

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.09.2022
godz. 15.00-16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych.
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka, nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom podstawowy 14.09.2022

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
14.09.2022
godz. 15.00-16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk, nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.09.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku 14.09.2022

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
14.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Autoprezentacja na co dzień. Czy wiesz, że autoprezentujesz się w każdej minucie życia?

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
15.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 – MATURA z MATEMATYKI na poziomie podstawowym i rozszerzonym

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
15.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak zmierzyć się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
15.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Edytujemy foto-wspomnienia z wakacji. Darmowe aplikacje online i offline do edycji, korekty i retuszu zdjęć do wykorzystania na lekcji z uczniami

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele współorganizujący proces kształcenia integracyjnego i specjalnego, zainteresowani nauczyciele
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia I-70

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.09.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

3 godz. / 57 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.09.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocena funkcjonalna – podstawą pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządzania WOPFU

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
19.09.2022
godz. 14.30 - 17.30
Ośrodek w Tarnowie

W nowym roku szkolnym poznajemy ciekawe metody aktywizujące uczniów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
20.09.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.09.2022
godz. 15.00-19.00
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego I-55

5 godz. / 97 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Ośrodek w Tarnowie

Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej wobec migracji, wielokulturowość uczniów oraz codziennych wyzwań I-2

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.09.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.09.2022
godz. 15.00-18.15
adresaci: nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej? I-47

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
21.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Zmiany w wymaganiach edukacyjnych na egzaminie maturalnym z historii w 2023r

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom rozszerzony 21.09.2022

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
21.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji; MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego.
Prowadzący: Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

„Aktywność po wakacjach” – wychowanie fizyczne w nowym roku szkolnym. Jak oceniać ucznia na lekcjach wychowania fizycznego?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.09.2022
godz. 15.00 - 17.15
Adresaci: nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego
Ośrodek w Tarnowie

Katecheza Maryjna

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/30
21.09.2022
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawanić pamięć dziecka?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
21.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Czy da się polubić szkołę?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich wszystkich etapów edukacyjnych
Ośrodek w Tarnowie

Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego I-26

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Ośrodek w Tarnowie

Szkoła kontra fake news. Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i analizy informacji w świecie wojny informacyjnej I-82

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.09.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Wsparcie ucznia z orzeczeniem – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.09.2022
godz. 14.30-17.30
Ośrodek w Tarnowie

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Ośrodek w Tarnowie

Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej I-35

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.09.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin 5.10.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Eduaktywne prezentacje I-54

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
28.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak skutecznie wdrażać zmiany innowacyjne w szkole?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
28.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego.
Prowadzący: Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni
Ośrodek w Tarnowie

Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej I-66

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Termin zgłoszenia: 26.09.2022 r.
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów.
Prowadzący: dr Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

„Aktywny powrót do szkoły” – czyli jak motywować i oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
29.09.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Ośrodek w Tarnowie

Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole I-61

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
30.09.2022
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 30.09.2022

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
03.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy I-68

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adesat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Ośrodek w Tarnowie

Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III I-7

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź? I-22

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Jak zdrowo żyć? – realizacja projektu przedmiotowego i szkolnego I-59

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora I-4

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Wychowawca zarządzający klasą I-18

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2022
godz. 15.00-19.00
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Wizualizacja sposobem wzbogacani przekazu treści edukacyjnych I-57

5 godz. / 97 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 10.10.2022r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole I-81

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka I-83

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa – poziom szkolny i użytkownika I-51

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu I-17

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej I-23

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 26.10.2022 r. Godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego I-33

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci I-12

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole I-25

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku I-40

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek w Tarnowie

Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów I-64

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic.
Ośrodek w Tarnowie

Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze! I-45

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.10.2022
godz. 9.00-15.30
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać I-37

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle I-52

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
25.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 26.10.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia z klockami LEGO Education I-14

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
25.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce? I-9

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów I-31

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wyjdź poza schemat, czyli o przygotowaniu działania innowacyjnego I-84

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.10.2022
godz. 9.00-15.30
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Przykładowe narzędzia TIK z uwzględnieniem tablic interaktywnych oraz rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdzą się na każdym etapie edukacji I-53

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie I-28

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele doradcy zawodowi, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego I-50

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.11.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 21.11.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele informatyki i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Robotyka, która „styka”. Tworzenie ciekawych projektów i doświadczeń z użyciem płytek rozwojowych oraz robotów I-56

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.11.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 23.11.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Jak przygotowywać uczniów do ustnej matury z języka polskiego? I-32

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, statystyczne I-29

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych I-38

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciel przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole I-1

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty I-15

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens I-78

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Mediacja i przetwarzanie językowe w zadaniach egzaminacyjnych I-34

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.11.2022
godz. 15.00-17.15
Adresat: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Eksperymentowanie w domowym laboratorium I-42

3 godz. / 59 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję I-60

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń zdolny w klasie I-69

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Akceptuj różnorodność – empatia, tolerancja i współpraca w klasie zróżnicowanej kulturowo I-16

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
30.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook I-46

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii I-30

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Przyrodnicze laby projektowe jako laboratorium innowacji edukacyjnej I-41

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Tworzenie fotoreportażu i albumu twórczości dziecięcej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji PhotoStory I-11

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15