Ośrodek w Tarnowie

14.06.2021
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim i miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk
Ośrodek w Tarnowie

Aktywność fizyczna młodzieży po okresie zdalnej nauki

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
16.06.2021
godz. 14.30-18.15
Ośrodek w Tarnowie

By zdążyć z pomocą – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.06.2021
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Załóż projekt eTwinning

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
22.06.2021
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia informatyczne z eTwinning

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
25.06.2021
godz. 14.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na kierownika wypoczynku gr. II

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.06.2021
godz. 15.00 - 19.30
Ośrodek w Tarnowie

e-Lekcja na Kolbie! Podstawy projektowania lekcji na platformie Epodreczniki.pl w oparciu o cykl Kolba

6 godz. / 96 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
16.09.2021
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
18.09.2021
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 godz. / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
24.09.2021
zajęcia realizowane stacjonarnie
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25