Dyrektorze zgłoś swoją szkołę

Miasto/wieś

Dane do faktury VAT:

  • pełne dane identyfikacyjne Nabywcy tj. nazwa i adres, nr NIP
  • pełne dane identyfikacyjne Odbiorcy tj. nazwa odbiorcy usługi i adres

W przypadku zgłoszeń na formy bezpłatne w polach dotyczących faktury VAT należy wpisać – „NIE DOTYCZY”.