Ośrodek w Krakowie

29.12.2023
Zajęcia odbywać się będą od maja 2024 r. do lutego 2025 r. w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin kolejnego spotkania: 8 i 9 czerwca br. godz. 9.00
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
TRWA REKRUTACJA !
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2023/2024) gr. II

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
30.12.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy.
Liczba godzin: 300 (w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

KK-4 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
28.05.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się online.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Zachwyć się bliskością przyrody. Natura a zdrowie psychiczne dzieci w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/100
03.06.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Ocenianie na koniec roku szkolnego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/30
04.06.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie, Trzciana 300
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Zabawy z kolorowymi nakrętkami (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
04.06.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – lato

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
04.06.2024
wtorek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online.
Adresaci: dyrektorzy szkół i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Nauczyciel w procesie oceniania – dylematy, decyzje i ich konsekwencje

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
71/300
04.06.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe zasady)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Awans na finiszu – rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy) (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
05.06.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego zainteresowani nowymi technologiami
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Multimedialny design dla nauczycieli języka polskiego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
06.06.2024
czwartek w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

„Biało-Czerwona dla Przedszkolaka” (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
06.06.2024
czwartek w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.


Ośrodek w Krakowie

Coś się kończy, coś się zaczyna… – Z notatnika nauczyciela praktyka (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
07.06.2024
piątek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w Zakrzówek lub starorzecza Wisły od ulicy Rybnej
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Zajęcia terenowe w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
07.06.2024
poniedziałek w godz. od 15.30 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Matematyka jakiej nie znacie, czyli jak rozbudzić ciekawość poznawczą uczniów

godz.3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
10.06.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.06.2024
wtorek w godz. od 15.30 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.


Ośrodek w Krakowie

Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.06.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu „Eureka” w Myślenicach, ul. Słowackiego 86
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.


Ośrodek w Krakowie

Dwa łyki matematyki (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
12.06.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Aby wakacje były bezpieczne – treści, jakie powinien przekazać uczniom nauczyciel Wychowania Fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/35
13.06.2024
czwartek w godz. od 16.30 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Właściwości kwasów karboksylowych oraz kwasy tłuszczowe (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
386/400
14.06.2024
piątek w godz. od 16.45 do 19.00
WARSZTATY TERNOWE. ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA PRZYSTANKU KOLEJOWYM BRONOWICE (PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ)
Adresaci: wszyscy nauczyciele zainteresowani realizacją lekcji w terenie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Edukacyjne genius loci, czyli poszukiwanie pojęcia miejsce w ujęciu geograficznym i kulturowym w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
17.06.2024
poniedziałek w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas oraz specjaliści szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Nauczyciel „coachem” dla ucznia

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.06.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Różnorodnie we współpracy – tworzenie projektów STEAM oraz innowacji pedagogicznych (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
24.06.2024
poniedziałek w godz. od 11.00 do 14.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1.
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Doświadczenia i eksperymenty na lekcjach matematyki

4 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Śpiewać każdy może… o śpiewaniu na lekcjach muzyki gr. I („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Śpiewać każdy może… o śpiewaniu na lekcjach muzyki gr. II („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Teoria E. E. Gordona i praktyka gordonowska. Dlaczego to takie skuteczne? gr. I („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Teoria E. E. Gordona i praktyka gordonowska. Dlaczego to takie skuteczne? gr. II („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Na ludowo, choć niszowo – ale barwnie, wartościowo gr. I („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Na ludowo, choć niszowo – ale barwnie, wartościowo gr. II („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 12.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Uczniowie – multiinstrumentaliści gr. II („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
21.09.2024
sobota w godz. 9.30 - 13.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Uczniowie – multiinstrumentaliści gr. I („Z muzyką za pan brat, bo warto”)

1 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20