Ośrodek w Krakowie

26.10.2022
Zajęcia odbywać się będą od marca 2023 r. do grudnia 2023 r.
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin I. spotkania planowany na 3 marca 2023 r. (piątek); godz. 16.00
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2022/2023

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
27.10.2022
Termin kursu: luty 2023 - listopad 2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
07.02.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Cyfry na start czyli zabawy matematyczne w przedszkolu. IV Grupa (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
08.02.2023
w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Technologie informacyjno-komunikacyjne wsparciem lekcji wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
09.02.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Aktywizujące metody pracy z dziećmi w przedszkolu (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/70
09.02.2023
w godz. od 10.00 do 13.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Tanecznym krokiem przez świat – tańce integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
10.02.2023
w godz. od 13.00 do 16.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

SOS stres cz. II. Efektywne strategie radzenia sobie ze stresem. Techniki poznawcze, behawioralne i relaksacyjne

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
10.02.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

SOS stres cz. I. Emocjonalna pierwsza pomoc. Techniki samouspokojenia i regulacji emocji

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
13.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

„Jestem odpowiedzialny za swoje życie” – kształtowanie dobrych nawyków ucznia – propozycje scenariuszy zajęć stacjonarnych i zdalnych (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
14.02.2023
w godz. 15.00 – 18.00
Sieć jest realizowana w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Origami jako sposób aktywizowania uczniów – wartości dydaktyczne i wychowawcze (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Panie, niech pan odpocznie! Takie tempo- to absurd….” /J. Tuwim „Ekstrablatt”/, czyli o konieczności odpoczynku i źródłach inspiracji w pracy nauczyciela wdż (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
15.02.2023
w godz. od 11.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Prawa i obowiązki dyrektorów szkół na kanwie nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – Akademia Zarządzania

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/60
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN, Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wprowadzanie elementów edukacji matematycznej na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
15.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele i specjaliści
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Odpowiedzialność prawna nieletnich

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/30
15.02.2023
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Pomysłowe powtórki lekturowe przed egzaminem ósmoklasisty (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki w szkołach ponadpodstawowych Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Młody artysta w „onlajnach”. Wirtualne portfolio początkującego twórcy wizualnego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
15.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F27 Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Oswoić gramatykę – język polski ( szkoła podstawowa) 15.02.2023 (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/25
15.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F63 Terapia ręki

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/25
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 17.30
Konferencja odbywać się będzie w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1,
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele podstaw przedsiębiorczości, historii i teraźniejszości, ekonomicznych przedmiotów zawodowych, wychowawcy i inni nauczyciele zainteresowani edukacją ekonomiczną w szkołach ponadpodstawowych, nauczyciele matematyki, doradztwa zawodowego, wiedzy o społeczeństwie, wychowawcy i inni nauczyciele zainteresowani edukacją ekonomiczną w szkołach podstawowych.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Zmiany w edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży – wyzwania i propozycje” – konferencja

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
42/100
16.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele – doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F48 Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
17.02.2023
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zumba jako propozycja zajęć wychowania fizycznego i sportu całego życia (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
18.02.2023
w godz. od 9.00 do 12.15
Zajęcia odbędą się zdalnie
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Skutecznie przygotuj swoich uczniów do matury z języka angielskiego

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/120
20.02.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
Ośrodek w Krakowie

Asertywność w pracy nauczyciela – jak rozsądnie stawiać granice (*Projekt MCHE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
20.02.2023
w godz. od 15.45 do 18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
Ośrodek w Krakowie

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę. (*Projekt MCHE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
20.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: osoby zamierzające wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak się przygotować do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej ? – Akademia Zarządzania

4 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
47/50
21.02.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Olimpijskie inspiracje czyli zabawy ruchowe w przedszkolu. Grupa II (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
21.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Zastosowanie gier matematycznych w rozwijaniu umiejętność współpracy (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
21.02.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy planują poszerzyć swoje kompetencje dydaktyczne w kierunku immersyjnych mediów cyfrowych.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Gry w edukacji, edukacja poprzez gry.

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Projekt edukacyjny i metoda projektów w kształceniu zawodowym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
22.02.2023
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Aplikacje mobilne wspierające zdrowy styl życia (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/30
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele, w szczególności pedagodzy i psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Współczesne zagrożenia internetowe wśród osób nieletnich – praktyczne aspekty

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
22.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach biologii i przyrody (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
22.02.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Oswoić gramatykę – język polski ( szkoła podstawowa) (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
22.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zrób z lekcji grę

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nowa matura z języka polskiego…w praktyce. Część I. (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
27.02.2023 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F77 Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy)

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele, w szczególności pedagodzy i psycholodzy szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ujawnienie przemocy domowej na terenie szkoły – dalsze kroki prawne

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
23.02.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Klimat szkoły a zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
23.02.2023
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie ul. Ułanów 3, sala W31
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wykorzystanie maszyn CNC i robotów przemysłowych do innowacyjnego nauczania mechatroniki, elektroniki, mechaniki i informatyki w technikum (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/12
23.02.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Krakowie, ul. Ks. Józefa Meiera 16D
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak się ruszać to konkretnie – Dalcroze i choreoterapia na zajęciach muzycznych (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
23.02.2023
w godz. od 16.00 do 20.00
Termin drugiego spotkania: 10.03.2023 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak przygotować ucznia do matury z chemii? Porady i refleksje. (DM)

11 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
25.02.2023
w godz. od 9.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Kiedy SEL wyznacza cel, czyli rzecz o social and emotional learning/ społeczno–emocjonalnym uczeniu się na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

6 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
w godz. od 18.15 do 19.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak kształtować umiejętność geograficznego postrzegania rzeczywistości, czyli elementy geografii humanistycznej na lekcjach geografii (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/30
27.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Projektowanie gier na języku polskim

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV‑VIII i szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F25 A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
w godz. od 15.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Plastyka bez podręcznika – autorskie narzędzia multimedialne na lekcji plastyki

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
28.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Konferencja odbywać się będzie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele, w tym szczególnie nauczyciele wychowawcy, pracujący z uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wydarzenie realizowane w ramach minigrantu „Nauka dla społeczeństwa” stacjonarnie (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/50
28.02.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Konferencja odbywać się zdalnie.
Adresaci: nauczyciele, w tym szczególnie nauczyciele wychowawcy, pracujący z uczniami starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Szkoła wartości. Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wydarzenie realizowane w ramach minigrantu „Nauka dla społeczeństwa” online (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
48/100
28.02.2023
w godz. od 10.00 do 13.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F3 Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
01.03.2023
w godz. od 16.30 do 19.30
4 spotkania stacjonarne
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1.
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

W trosce o zdrowie psychiczne nauczycieli, uczniów i rodziców. (sieć w ramach Projektu MChE*)

16 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
01.03.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – na ostatniej prostej. Grupa II (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
02.03.2023
w godz. od 15.30 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele informatyki II i III etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Procedury, podprogramy czyli o funkcjach w języku Python

5 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
02.03.2023
w godz. 16.00-19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Metody nauczania wspierające proces uczenia się (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
02.03.2023
w godz. od 16.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele konsultanci ds. chemii oraz doradcy metodyczni ds. chemii
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Chemicy razem – ogólnopolska sieć dobrych praktyk” (DM)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
46/50
02.03.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nowa matura z języka polskiego…w praktyce. Część II. (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
06.03.2023
w godz. od 15.45 do 18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN ul. Lubelska 23, Kraków
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
Ośrodek w Krakowie

Jak dbać o siebie? Praktyczne wsparcie dla nauczycieli. (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
07.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Termin drugiego spotkania: 14.03.2023 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F76 Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
08.03.2023
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nowa matura z języka polskiego… w praktyce (matura ustna). Część III. (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele klas VII‑VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradcy zawodowi
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F49 Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać”

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
08.03.2023
w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.03.2023
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sporty obronne jako sposób na atrakcyjną lekcję wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
09.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F44 Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM‑owych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Uważność nauczyciela, czyli jak zadbać o spokój ducha i dobrostan psychiczny z wykorzystaniem technik mindfulness.

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
10.03.2023
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Pomysłowe powtórki lekturowe przed egzaminem ósmoklasisty cz. 2 (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
13.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F29 Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
14.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: pracownicy przedszkoli, nauczyciele klas 1-3, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem

4 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
14.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F39 Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
14.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych klas IV‑VIII i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F24 Edukacja konsumencka ucznia

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
w godz. od 15.30 do 19.30
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się zdalnie online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie w perspektywie zmian rozwojowych nastolatków (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak uczyć krytycznego myślenia na lekcjach język polskiego w szkole podstawowej (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F10 Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów zawodowych. (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
warsztaty – cykl czterech spotkań online
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
BRAK WOLNYCH MIEJSC
Zapraszamy na zajęcia gr. II - 21 marca 2023
Ośrodek w Krakowie

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – wiosna

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/31
20.03.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Uczeń w depresji – jak rozpoznawać i jak reagować

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
20.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F20 Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Termin drugiego spotkania: 28.03.2023 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F19 Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
21.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
warsztaty – cykl czterech spotkań online
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – wiosna – gr. II

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
22.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Tak szybko stąd odchodzą…” człowiek wobec choroby, cierpienia, odchodzenia – symulacja lekcji wdż w klasie 8. Trudnych rozmów na lekcjach wdż ciąg dalszy. (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
22.03.2023
w godz. od 16.00 do 19.00
4 spotkania stacjonarne, praca na platformie Moodle
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073
Ośrodek w Krakowie

Nowoczesne nauczanie biologii i przyrody w oparciu o model STEAM (sieć w ramach projektu MChE*)

16 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F65 Uczeń taki sam jak inni… Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka)

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
23.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
warsztaty – cykl dwóch spotkań online
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F6 Eksperymenty i zabawy badawcze dla najmłodszych – wiosenne eksperymentowanie

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/30
23.03.2023
w godz. od 16.00 do 19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

Empatyczna komunikacja. Jak rozmawiać, żeby lepiej dogadywać się z uczniem, rodzicem i między sobą.(szkolenie w ramach Projektu MChE*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
24.03.2023
w godz. od 16:00 do 18.15
Zespół Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu, ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Elementy jogi na lekcjach wychowania fizycznego (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
27.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F62 „Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
27.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska1
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F79 „Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.03.2023
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie – MCDN ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Oswoić nieobecność… Człowiek wobec choroby, cierpienia, śmierci – symulacja lekcji wdż w klasie 8. Trudnych rozmów na lekcjach wdż ciąg dalszy. (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.03.2023
w godz. od 16.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Lekcje WF dla uczniów z ograniczeniami fizycznymi (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
31.03.2023
w godz. od 16.00 do 19.00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1, a także w formie zdalnej na platformie MS Teams i Moodle.
Forma zajęć: 2 spotkania stacjonarne, 2 spotkania online , praca na platformie Moodle.
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

POLONISTA W CYBERPRZESTRZENI – wdrożenie do projektu polonistycznego metodą STEAM-ową (sieć w ramach Projektu MChE*)

16 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
31.03.2023
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Uwaga! Koncentracja. Jak wspierać skupienie i koncentrację uwagi u dzieci i młodzieży?

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
03.04.2023
w godz. od 15.45 do 19.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

Jak wzbudzać i wspierać motywację ucznia do nauki stacjonarnej i zdalnej (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.04.2023
w godz. od 15.45 do 19.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

Jak dobrze zaplanujesz, to samo się zrobi! Sposoby planowania zadań i organizacji pracy stacjonarnej i zdalnej (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.04.2023
w godz. od 9.00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Asertywność część 1 – podstawowe techniki

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
18.04.2023
w godz. od 15:00 do 18:15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F21 Wychowanie w oparciu o wartości

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
20.04.2023
w godz. od 15.45 do 19.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Ośrodek w Krakowie

Jak reagować, gdy zachowanie ucznia nas zaskoczy? Zasady postępowania nauczyciela w różnych sytuacjach zawodowych, także w czasie lekcji online (szkolenie w ramach Projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25