Ośrodek w Krakowie

04.03.2022
!OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KURS!
Najbliższe zajęcia odbędą się 2 i 3 lipca, 27-30 sierpnia od godz.: 9:00
Zajęcia odbywać będą się od czerwca 2022 do lutego 2023
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa III – 2021/2022

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
01.07.2022
Planowany termin pierwszego spotkania:
23 września 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 do czerwca 2023
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa I – 2022/2023

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
04.07.2022
Termin kursu: wrzesień 2022 - czerwiec 2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.08.2022
od 10.00 do 13.15 grupa I
Zajęcia odbędą się zdalnie online
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego gr. I

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
53/350
25.08.2022
w godz.: od 11.30 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy szkoły

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
26.08.2022
w godz. 13.00-14.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych (Miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wielicki)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – gr. III

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
29.08.2022
od 12.00 do 15.15 grupa II
Zajęcia odbędą się zdalnie online
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego gr. II

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
89/200
30.08.2022
w godz. od 14.00 do 17.10
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 – gr. I

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
31/40
06.09.2022
(spacer edukacyjny po Krakowie) w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia będą odbywać się online oraz w formie spacerów edukacyjnych
Adresaci: nauczyciele historii oraz nauczyciele innych specjalności, zainteresowani rozwijaniem problematyki kresowej we własnej szkole/placówce
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Litwa – kraj nad Niemnem

44 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
49/70
07.09.2022
w godz. od 14.00 do 17.10
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 – gr. II

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele kontraktowi rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F73 Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
08.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F74 Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele współorganizujący proces kształcenia integracyjnego i specjalnego, zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F70 Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
13.09.2022
w godz. od 15.00 do 18.00
Szkolenie odbędzie się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Głos – narzędzie pracy nauczyciela gr. I

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
13.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele stażyści
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F72 Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.09.2022
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbędą się online na platformie MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Głos – narzędzie pracy nauczyciela gr. II

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
20.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F22 O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F66 Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.09.2022
w godz. 16.00 – 19.10
Konferencja odbędzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wychowuję ucząc matematyki

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
68/100
22.09.2022
w godz. 15.00-18:15
Termin II spotkania: 28.09.2022 r.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F81 Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F7 Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F83 O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F23 O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele – doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F47 Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F26 Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.09.2022
w godz. 15.00-19:00
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F55 Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

5 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
03.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F61 Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
03.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F82 Szkoła kontra fake news. Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i zarządzania informacją w świecie wojny informacyjnej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F35 Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
05.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F12 Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
05.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F68 Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
06.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F71 Opiekun stażu wparciem dla nauczyciela stażysty i kontraktowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25