Ośrodek w Krakowie

15.10.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
05.11.2021
Termin I. spotkania planowany na 25 lutego 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się od lutego do grudnia 2022
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2021/2022

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
24.01.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Edukacja architektoniczno-urbanistyczna na lekcjach geografii (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
25.01.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 6, ul. Ogrodowa 7, Myślenice
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy! (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
25.01.2022
w godz. od 17.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Praca indywidualna z dzieckiem w przedszkolu – praktyczne rozwiązania (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/20
25.01.2022
w godz. 10.00-12.15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Power Point jakiego nie znasz! Cz.1 warsztaty dla początkujących (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/30
26.01.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Planowanie rodziny metodą Birmingham (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
26.01.2022
w godz. od 14.00 do 17.45
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (DM)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/30
27.01.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Inspirować? Ale jak? –wybrane narzędzia i materiały multimedialne w pracy nauczyciela polonisty (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
27.01.2022
BRAK WOLNYCH MIEJSC NA ZAJĘCIA 27.01.2022 w godz. 10.00–12.30.
ZAPRASZAMY DO ZAPISU NA ZAJĘCIA ONLINE /GRUPA II/ 02.02.2022 w godz. 16.00-18.30
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak konstruować i modyfikować wymagania edukacyjne z języka obcego – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
27.01.2022
w godz.: 15.45 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Elementy muzykoterapii na lekcjach muzyki (gr. II) (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
28.01.2022
w godz. 10.00-13.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – oferta specjalna (gr. III)

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
01.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F6 Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
02.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Metody aktywizujące na lekcjach biologii i przyrody – grupa 2 (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
02.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Realizacja kształcenia zawodowego z uwzględnieniem indywidualizacji procesu dydaktycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/50
02.02.2022
w godz. 16:00 – 18:30
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak konstruować i modyfikować wymagania edukacyjne z języka obcego (gr. II) – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
02.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Power Point jakiego nie znasz! Nieoczywiste funkcje popularnego narzędzia cz. 2 (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/30
02.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Sprawni, silni i zdrowi”, czyli wsparcie dla lekcji wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
02.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 9.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F28 Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
02.02.2022
w godz. 16.00 -19.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
03.02.2022
w godz. 17.00 - 19.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów szkół ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas, pedagogów szkolnych oraz inni zainteresowani
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak prawidłowo pisać opinię o uczniu? – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
03.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 8.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F75 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
05.02.2022
w godz. od 17.45 do 20.00
Adresaci: nauczyciele Archidiecezji Krakowskiej
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Synod w Kościele (gr. II) (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
93/100
05.02.2022
w godz. od 10:00 do 12.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele Archidiecezji Krakowskiej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Synod w Kościele cz. II (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
98/100
07.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 14.02.2022 r.
Adresaci: nauczyciele informatyki wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F46 Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.02.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Konferencja odbywać się zdalnie online
Adresaci: nauczyciele chemii i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wybitni polscy chemicy i ich dorobek z cyklu Polskie dziedzictwo – konferencja

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
56/400
07.02.2022
w godz.: 16.30 do 18.45
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zajęcia terenowe i geoturystyka na lekcjach geografii (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/20
08.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak wspomagać dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną? (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/40
08.02.2022
w godz.: 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F11 Eksperymentowanie na ekranie – spotkanie 3

2 godz. / 38 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/20
09.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F66 „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
09.02.2022
w godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19 lutego 2022, w godz. 9:00-13:30
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, pedagodzy szkolni, psychologowie szkolni
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jestem uważny – oferta specjalna

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
09.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
09.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Formułowanie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego, oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności w odniesieniu do wymagań (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
09.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 1 (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
10.02.2022
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Stop wypaleniu zawodowemu – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
10.02.2022
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
14.02.2022
w godz. 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Kreatywne pomysły – angażujemy zmysły! Lutowe pudełko inspiracji (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F16 Pozytywnie o emocjach

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
15.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
33/40
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F67 Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
15.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 17.02.2022
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F31 Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wykorzystanie TIK na lekcjach biologii i przyrody (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Gdy życie boli… – lekcje wdż a trudne doświadczenia dzieci i młodzieży (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi? (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
16.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Siła fotograficznej opowieści – o fotoreportażu (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/30
16.02.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Kompetencje kluczowe w procesie wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
16.02.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Plan motywacyjny dla nauczyciela wychowania fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/30
17.02.2022
w godz. 15.30 – 18.45
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Postawa badawcza nauczyciela i ucznia na lekcjach matematyki – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
17.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F83 Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
17.02.2022
w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Multimedialna ewaluacja na lekcji języka polskiego (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
39/40
18.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych II etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F19 NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.02.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ekorozwój i edukacja krajobrazowa w nauczaniu geografii z wykorzystaniem metody problemowej (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ja i Ty to razem My czyli o rozwijaniu umiejętności współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.02.2022
w godz. 16.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zarządzanie emocjami – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
22.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zabawy z literami, czy nauka czytania w przedszkolu (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/40
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak odnaleźć się w gąszczu trudnych pytań na lekcjach wdż w szkole ponadpodstawowej? (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
23.02.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Twórcze i kreatywne lekcje z dziełem literackim w roli głównej (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
37/40
23.02.2022
w godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela i wychowawcy – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
23.02.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w procesie motywacji szkolnej uczniów (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
40/40
23.02.2022
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole podstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi? (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
23.02.2022
w godz. od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Projekt edukacyjny jako sposób na osiąganie celów zawartych w podstawie programowej i przykład innowacji pedagogicznej (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
23.02.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 2 (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
28.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych uczący w klasach IV‑VIII
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F65 Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
28.02.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F76 „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.02.2022
w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN ul. Garbarska 1 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Z Froeblem zabawa to świetna sprawa! – Pedagogika Freblowska w wychowaniu przedszkolnym (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
01.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 7.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F73 Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
02.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 7.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F79 Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F27 „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.03.2022
07.03.2022 r. w godz. 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F13 „Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
09.03.2022
w godz. 17.00 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Formułowanie wymagań edukacyjnych – muzyka szkoła podstawowa. Spotkanie 3 (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
16.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlic
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F7 Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
17.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F82 Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
19.03.2022
w godz.: 9:00-15:00
Termin drugiego spotkania: 26.03.2022 r.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F49 Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.03.2022
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F38 Plastyczny live – ozdoby wielkanocne

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
30.03.2022
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F44 Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20