Ośrodek w Krakowie

01.07.2022
Planowany termin pierwszego spotkania:
23 września 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 do czerwca 2023
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa I – 2022/2023

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
04.07.2022
Termin kursu: wrzesień 2022 - czerwiec 2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
26.09.2022
w godz. 16.30 -18:30
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Nie ma sytuacji bez wyjścia” – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
26.09.2022
w godz. od 16.30 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Rozbudzanie zainteresowań geografią regionalną – Azja (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
26.09.2022
w godz. 16.00-18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sieć „Język angielski w przedszkolu – dobry start warunkiem świetnego finiszu” dla nauczycieli języka angielskiego przedszkoli

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
26.09.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Krakowie, ul. Mirtowa 2, Kraków
Adresaci: nauczyciele biologii i przyrody szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Druk 3D na lekcjach biologii i przyrody – wsparcie nauczycieli w realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
26.09.2022
w godz.od 16:00 do 17:30
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Zespole Szkół Nr3 w Olkuszu
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Kierunki polityki oświatowej, oraz wytyczne do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2022/2023

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
26.09.2022
w godz. od 18.30 do 20.00
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nowy model lekcji geografii (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
27.09.2022
w godz. 16.00 – 18.30
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sieć „Kreatywnie na matematyce w szkole ponadpodstawowej”

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
28.09.2022
w godz. 16.15-18.30
Zajęcia odbędą się IV LO w Krakowie, ul. Krzemionki 11
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych przedmiotów nieinformatycznych Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Przygotuj swoje wideo z Canvą! Warsztaty dla początkujących (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
28.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele – doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F47 Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
28.09.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Polonistyczny bank pomysłów. Lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – praktycznie

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
28.09.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Pomysłowe celebrowanie Roku Romantyzmu Polskiego w realiach szkolnych – projekty i multimedialne inspiracje na j. polski w SP

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
28.09.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
28.09.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Z szuflady polonisty- lekcje języka polskiego w szkole podstawowej – praktycznie

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
29.09.2022
w godz. 15.00-18.15
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F26 Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
29.09.2022
w godz. od 15.30 do 18.00
Miejsce i godzina zbiórki: sala nr 201, w budynku MCDN, Kraków ul. Lubelska 23, o godz. 15.20
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Śladami okupacji niemieckiej w Krakowie 1939–1945 – spacer edukacyjny

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/35
29.09.2022
w godz. 16.00-18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: sieć jest adresowana do nauczycieli pracujących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sieć realizatorów Programu Golden Five

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
30.09.2022
w godz. 16.00-18.15
Pierwsze spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu lub mentora
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Opiekun stażu i mentor wsparciem dla nauczyciela – sieć współpracy i samokształcenia

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
03.10.2022
Rozpoczęcie kursu: 03.10.2022 r. w godz. 17:30-20:00
Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny w wybrane dni tygodnia.
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Kurs doskonalący wiedzę i umiejętności z zakresu chemii w szkole ponadpodstawowej – przeprowadzenie nauczycieli przez kolejne tematy zarówno w aspekcie koniecznej wiedzy jak i metodyki.

80 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
03.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F61 Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
03.10.2022
w godz. od 17.00-18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Książka na receptę. O wykorzystaniu wrażliwych bajek.

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
03.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F82 Szkoła kontra fake news. Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i zarządzania informacją w świecie wojny informacyjnej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.10.2022
w godz. 15.00-18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Uzależnienie od Internetu jako jedno z zagrożeń współczesnego świata (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
w godz. 13.00-15:30
Konferencja odbędzie się zdalnie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Profilaktyka wad postawy

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
110/300
04.10.2022
w godz. od 15.30 – 18.40
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 – grupa III

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/25
04.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F35 Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
05.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Adresaci: nauczyciele historii, j. polskiego, nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Tragedia Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w 1939 roku

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/60
05.10.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ucznia zaciekawić i zachęcić – w sieci inspiracji. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wdż szkół podstawowych. Spotkanie II, rekrutacja uzupełniająca

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
05.10.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak wykorzystać długopisy 3D w edukacji przyrodniczej – wsparcie nauczycieli w realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
05.10.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wymagania edukacyjne na wychowaniu fizycznym w szkole podstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/25
05.10.2022
w godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbędą się w I Liceum Ogólnokształcące plac Na Groblach 9, Kraków
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 38
Ośrodek w Krakowie

Początki są naj… – metody pracy z chórem (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
05.10.2022
w godzinach 16:00 – 18:30.
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą w formie zdalnej online przez MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Ja czy my? O uczniu w klasie. Budowanie relacji w klasie poprzez rozwijanie poczucia wspólnoty. (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
05.10.2022
w godz. od 17.00-18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Musimy być tacy sami? Rozmowy o wysokiej wrażliwości z dziećmi.

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.10.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Dziecko-cud do odkrycia. O diagnozie i obserwacji w wychowaniu przedszkolnym gr. II

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
05.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F12 Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
05.10.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Wizualny mastermind” – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli plastyki szkół ponadpodstawowych miasta Kraków i powiatu krakowskiego – spotkanie pierwsze

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F68 Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
06.10.2022
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani, ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego? (nowe przepisy) – gr. II (DM)

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
06.10.2022
BRAK WOLNYCH MIEJSC - ZAPRASZAMY DO GRUPY II - 10.10.2022!
w godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – jesień

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/31
06.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 20.10.2022
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F37 Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
06.10.2022
w godz. 15:00-18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.10.2022
w godz. 15.00-19:00
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F55 Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

5 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
07.10.2022
w godz. od 17.00-18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlicy.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Różnimy się skrzydłami. Wrażliwość jest siłą

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
08.10.2022
8.10.2022 r., 22.10.2022 r., 5.11.2022 r., 19.11.2022 r., 3.12.2022 r.
Data rozpoczęcia szkolenia: 8.10.2022 r.
Miejsce zbiórki: budynek nr 5, sala Sigmunt o godzinie 10.00, grupa pierwsza i druga. Prosimy o punktualne przybycie, 15 minut wcześniej.
Zajęcia odbywać się będą na wzgórzu wawelskim oraz na ekspozycjach Zamku Królewskiego na Wawelu
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy zamierzają wykorzystywać zasoby wawelskie w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Wawelskiego

15 godz. / 125 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
08.10.2022
8.10.2022 r., 22.10.2022 r., 5.11.2022 r., 19.11.2022 r., 3.12.2022 r.
Data rozpoczęcia szkolenia: 8.10.2022 r.
Miejsce zbiórki: budynek nr 5, sala Sigmunt o godzinie 10.00, grupa pierwsza i druga. Prosimy o punktualne przybycie, 15 minut wcześniej.
Zajęcia odbywać się będą na wzgórzu wawelskim oraz na ekspozycjach Zamku Królewskiego na Wawelu
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy zamierzają wykorzystywać zasoby wawelskie w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Wawelskiego gr. II

15 godz. / 125 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
10.10.2022
w godz. od 16.00- 19.15
Adresaci: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Literatura w procesie wychowania oraz kształtowania postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
10.10.2022
w godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlicy, pedagodzy specjalni i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F43 Zmysłoplastyka na cztery pory roku – jesień (Grupa II)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/30
10.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F18 Wychowawca zarządzający klasą

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.10.2022
w godz. 17.00 – 19.15
Szkoła Podstawowa nr 149 w Krakowie, ul. Bujaka 15
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Krakowa i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
10.10.2022
w godz. od 18:00 do 19:30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WF – Formułowanie wymagań edukacyjnych „krok po kroku” (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19.10.2022
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F33 Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
12.10.2022
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Trzeba wiedzieć, by zrozumieć – krótkie abc dorastającego nastolatka (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
12.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19.10.2022
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F54 Eduaktywne prezentacje

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
13.10.2022
w godz. 15:00 – 18:00
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Jak budować w uczniach przekonanie o własnym efektywnym działaniu – rozwijanie poczucia własnej skuteczności ucznia (Projekt MChE- prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F64 Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
17.10.2022
w godz. 9.00 -12.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Uczeń w depresji – jak rozpoznawać i jak reagować

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/30
17.10.2022
w godz. od 16.00 do 19.10
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele klas 4 - 8 szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

STEAM-owe zajęcia w Laboratorium Przyszłości

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F52 Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
18.10.2022
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu lub mentora
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Opiekun stażu i mentor wsparciem dla nauczyciela (gr. II)

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
18.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F11 Tworzenie fotoreportażu i albumu twórczości dziecięcej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji PhotoStory

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
18.10.2022
w godz. 16.00 – 18.30
Drugie spotkanie sieci odbędzie się stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Sieć „Kreatywnie na matematyce w szkole podstawowej” (drugie spotkanie)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/30
19.10.2022
w godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele (w szczególności pedagodzy, dyrektorzy)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Prawa i obowiązki dyrektorów szkół na kanwie nowej Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
19.10.2022
w godz. 16.00 – 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka obcego

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak formułować wymagania edukacyjne z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej, aby służyły nauczycielowi i uczniowi? (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.10.2022
w godz. 16.00- 19.15
Adresaci: pracownicy przedszkoli, nauczyciele klas 1-3, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
19.10.2022
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Diagnoza sprawności fizycznej na lekcji WF w szkole podstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
19.10.2022
w godz. od 15.00 do 16.30
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Modernizowanie warsztatu dydaktycznego nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie innowacyjnych metod i środków nauczania oraz tworzenie materiałów z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele doradcy zawodowi, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F50 Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
20.10.2022
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języków obcych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Aktywne nauczanie języka obcego – recepty na sukces w uczeniu (się) języka obcego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F84 Wyjdź poza schemat, czyli o przygotowaniu działania innowacyjnego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
20.10.2022
w godz. 15:00-18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Mindfulness dla nauczycieli. (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
21.10.2022
w godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Uważność nauczyciela, czyli jak zadbać o spokój ducha i dobrostan psychiczny z wykorzystaniem technik mindfulness

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/18
21.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci:nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F9 Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.10.2022
w godz. od 18:00 do 19:30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Boot Camp- jako propozycja zajęć na świeżym powietrzu (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.10.2022
w godz. od 16.30 do 19.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z Krakowa i powiatu krakowskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Biało-Czerwona dla przedszkolaka (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
24.10.2022
w godz. 15.00-19:00
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F57 Wizualizacja sposobem wzbogacania przekazu treści edukacyjnych

5 godz. / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
24.10.2022
w godz. 15.00-18.45
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Zaburzenia odżywiania – jak rozmawiać o nich z młodzieżą? (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.10.2022
w godz. 16.00 – 19.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.10.2022
w godz. od 15.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie, Mietniów 354
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

W krainie kolorowych nakrętek… (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
25.10.2022
w godz. od 12.00 do 15.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2022 roku (gr. I)

4 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/30
26.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak oceniać, żeby uczniowie chcieli się uczyć? (język polski – szkoła podstawowa) (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
26.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F45 Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
26.10.2022
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Polonistyczny narzędziownik w pracy z dziećmi ukraińskimi w SP (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
26.10.2022
w godz. od 16.30. do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Jak wspiąć się na Mount Everest miłości małżeńskiej? Rozmowy z nastolatkami (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
26.10.2022
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

„Nieustannie wyrastają z ubrań, ale wciąż są niedorośli” – lekcje wdż w klasie VIII (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.10.2022
w godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele w szczególności pedagodzy, dyrektorzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Współczesne zagrożenia internetowe wśród osób nieletnich – praktyczne aspekty

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/30
27.10.2022
w godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F6 Eksperymenty i zabawy badawcze dla najmłodszych

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
27.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F40 Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
27.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F1 Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.10.2022
w godz. 15.00 – 17.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbędą się online przez aplikację MS Teams
Zapis w Systemie Rejestracji Szkoleń jest tylko wyrażeniem woli uczestnictwa w szkoleniu/formie itp.
Informacje pod numerami telefonu: 12 617 11 25 lub 789 077 073.
Ośrodek w Krakowie

Odwrócona lekcja w warunkach pracy zdalnej – szansa na samodzielność ucznia i wykorzystanie narzędzi TIK (Projekt MChE – prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji*)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.10.2022
godz. 16.00
Konferencja odbędzie się zdalnie
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele specjaliści
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Nauczyciel XXI wieku – powołanie czy zawód, edukator czy wychowawca – wyzwania i kompetencje współczesnego nauczyciela

4 godz. / 20 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
92/100
31.10.2022
w godz. 15.00-18:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F17 Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.11.2022
w godz. 09:00-15:15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F53 Przykładowe narzędzia TIK z uwzględnieniem tablic interaktywnych oraz rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdzą się na każdym etapie edukacji

8godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.11.2022
w godz. 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele doradcy zawodowi
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F60 Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.11.2022
od 12.00 do 15.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 września 2022 roku (gr. II)

4 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/30
08.11.2022
w godz. 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F78 Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.11.2022
w godz. 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F31 Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25