Ośrodek w Krakowie

29.12.2023
Zajęcia odbywać się będą od maja 2024 r. do lutego 2025 r. w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin pierwszego spotkania zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2023/2024) gr. II

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
30.12.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy.
Liczba godzin: 300 (w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

KK-4 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
22.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję mentora i inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Jak napisać opinię dla nauczyciela początkującego w związku z jego oceną pracy? gr. II (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
22.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Walory edukacyjne Nadleśnictwa Olkusz (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/30
22.04.2024
poniedziałek w godz. od 17.30 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Rozwój umiejętności zawodowych- Zintegrowana Strategia Umiejętności (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/25
22.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: pracownicy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Legenda w nowej odsłonie, czyli baśniowy przewodnik turystyczny dla najmłodszych

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
23.04.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: pracownicy przedszkoli, nauczyciele klas 1-3, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, pedagodzy specjalni, terapeuci, pracownicy świetlic
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Książka pomaga mi zrozumieć siebie i otaczający świat. O wartościach i normach społecznych w literaturze dla młodego czytelnika

4 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
24.04.2024
środa w godz. od 16:30 do 19:45
Zajęcia odbędą się w Przedszkolu w Nowym Wiśniczu, ul. Kościelna 2
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, bocheńskiego i wielickiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Wiosenne granie i rymowanie! (DM) – 24.04.2024

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
24.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Wiosenne EKO – inspiracje. Zróbmy coś razem! (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/30
24.04.2024
środa w godz. od 15.30 do 19.40
Konferencja odbędzie się online.
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i inni zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

ZŁAP ODDECH! ZIELONO MI! w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/550
24.04.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w Trzebini, ul. Głogowa 6 (hala przy ZSECH)
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Gry i zabawy ruchowe (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
49/50
24.04.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Sama przyjemność – ocenianie na lekcjach muzyki (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
25.04.2024
czwartek w godz. od 15.30 do 17.45
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1- 3
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Nauka języka angielskiego poprzez gry i zabawy w nauczaniu wczesnoszkolnym

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
25.04.2024
czwartek w godz. od 16.30 do 19.00
Zajęcia odbywać się będą w formie online
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Areny i hydroksylowe pochodne węglowodorów

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
57/450
25.04.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, j. polskiego, nauczyciele bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Akcja „Burza” – 80. rocznica największej akcji bojowej Armii Krajowej

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/60
26.04.2024
piątek w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Origami dla mamy – pomysły na własnoręczny prezent z okazji Dnia Matki

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.04.2024
(sobota) godz. 9.00 do 28.04 (niedziela) godz. 16.00
Zajęcia odbędą się w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, ul. Kopernika 2, Niepołomice,
Adresaci: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych szkół wszystkich typów
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
zakwaterowanie na miejscu, wyżywienie we własnym zakresie
Ośrodek w Krakowie

Projekt EarthKAM

18 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/30
29.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu i inni zainteresowani
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Jak przygotować projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu? (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
29.04.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Egzamin to nie problem. Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/26
06.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego ze szkół podstawowych z Krakowa.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Odwrócona lekcja gramatyki z krótkimi filmami w aplikacji EdPuzzle (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/30
07.05.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii, chemii i nauk przyrodniczych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Surowce mineralne w Polsce w dobie globalnych przemian w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/70
07.05.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele biologii, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Obudź w uczniu geniusza

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/30
07.05.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online.
Adresaci: pracownicy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Legendarny Kraków, czyli jak na nowo opowiedzieć znane legendy

2 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
33/40
08.05.2024
w godz. od 15.45 do 18.15
Zajęcia odbędą się online zdalnie
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

EDUKACJA W TERENIE w ramach III MAŁOPOLSKIEGO FORUM PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
55/150
08.05.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele j. polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Mieście Krakowie realizujący ścieżkę awansu zawodowego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Czy uczeń czyta cytaty z Tacyta? – sposobów kilka na promowanie czytelnictwa u dzieci w szkole podstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
09.05.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams.
Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach (nie realizują stażu)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Awans bez stażu, czyli nowa ścieżka do dyplomowania (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”) gr. VII

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
09.05.2024
czwartek w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Po liściu do drzewa w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych – przedszkole, edukacja wczesnoszkolna

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/30
09.05.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ul. Gronostajowa 5
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Po liściu do drzewa w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych – szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
09.05.2024
czwartek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F42 Przyrodnicze inspiracje plastyczne – lato

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
11.05.2024
sobota w godz. od 9.00 do 15.00
Zajęcia odbywać się będą w Bielańsko – Tynieckim Parku Krajobrazowym (Kraków, Las Wolski)
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na różnym etapie kształcenia
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Przyroda i Krajobraz – przez emocje do ochrony w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

8 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
13.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki m. Kraków i powiatów: krakowskiego, wadowickiego, suskiego, myślenickiego, wielickiego, proszowickiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Presto – narzędzia sztucznej inteligencji na lekcjach muzyki i edukacji muzycznej (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
13.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 19.15
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 427
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Wiosenne granie i rymowanie! (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
14.05.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

„Ustawa Kamilka” zwiększająca ochronę dzieci pokrzywdzonych przemocą, czyli standardy ochrony małoletnich w szkole

4 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
14.05.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic, pedagodzy
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Pomyśl – Ułóż –Sprawdź, czyli skuteczne wspieranie procesu edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
15.05.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie, powiecie krakowskim i powiecie miechowskim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Jak oceniać uczniów na wychowaniu fizycznym w szkole podstawowej (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/80
15.05.2024
środa w godz. od 16.00 do 19.45
Zajęcia odbędą się w Aleja Żubrowa 15, 30-232 Kraków
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381

Ośrodek w Krakowie

Terenowy spacer po Lesie Wolskim, Warsztat outdoorowy przy ognisku oraz zwiedzanie ekspozycji stałej CEE Symbioza w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
15.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 19.15
Przedszkole Samorządowe w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Dwa łyki matematyki (DM) – 15.05.2024

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
15.05.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Jak odpoczywać, żeby odpocząć? (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
32/35
15.05.2024
środa w godz. od 15.00 do 17.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Zadania matematyczne i ich rola w procesie uczenia się matematyki

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.05.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe zasady)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Awans na finiszu – rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego (dotychczasowe przepisy) (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
16.05.2024
czwartek w godz. od 16.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w budynku Wydziału Chemii UJ ul. Gronostajowa 2 w Krakowie
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Pobierz wodę z uczniami z najbliższego zbiornika obok szkoły i wspólnie ją zbadajcie w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

5 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
20.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.45 do 19.00
Zajęcia odbędą się w MCDN Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Zaprojektuj z uczniami park kieszonkowy – pomysł na projekt edukacyjny z geografii w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
20.05.2024
poniedziałek w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego na nowych zasadach (nie realizują stażu)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Awans na finiszu – rozmowa kwalifikacyjna na stopień nauczyciela dyplomowanego (nowe przepisy) (z cyklu „AWANS BEZ TAJEMNIC”)

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
20.05.2024
poniedziałek w godz. od 17.30 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

O ocenianiu w kształceniu zawodowym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
21.05.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się online.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przyrody, biologii
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Jeśli nie lekcja, to co? O wartościach ścieżek dydaktycznych w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
21.05.2024
wtorek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się zdalnie online
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Od wymagań edukacyjnych do oceny opisowej w edukacji wczesnoszkolnej

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
146/150
22.05.2024
środa w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbędą się zdalnie online na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Gramatyka w akcji – język polski ( szkoła podstawowa) Grupa II (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
22.05.2024
środa w godz. od 16.30 do 19.45
Zajęcia odbędą się w Gminnym Przedszkolu w Cikowicach, Cikowice 69
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Dwa łyki matematyki (DM) – 22.05.2024

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
22.05.2024
środa w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą online na platformie poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

W rytmie dwóch serc- macierzyństwo i ojcostwo (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
22.05.2024
środa w godz. od 18.00 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą na pośrednictwem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Wychowanie fizyczne na świeżym powietrzu w warunkach wiosenno-letnich (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/35
22.05.2024
środa w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbędą się w w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN, ul. Św. Sebastiana 9, 31-049 Kraków
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (biologia, przyroda)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Przyroda pod mikroskopem w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
28.05.2024
wtorek w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbędą się online.
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Zachwyć się bliskością przyrody. Natura a zdrowie psychiczne dzieci w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/50
07.06.2024
piątek w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia odbędą się w Zakrzówek lub starorzecza Wisły od ulicy Rybnej
Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.
Ośrodek w Krakowie

Zajęcia terenowe w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
14.06.2024
piątek w godz. od 16.45 do 19.00
WARSZTATY TERNOWE. ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ NA PRZYSTANKU KOLEJOWYM BRONOWICE (PRZY ULICY ARMII KRAJOWEJ)
Adresaci: wszyscy nauczyciele zainteresowani realizacją lekcji w terenie.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381.

Ośrodek w Krakowie

Edukacyjne genius loci, czyli poszukiwanie pojęcia miejsce w ujęciu geograficznym i kulturowym w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20