ODN w Krakowie

04.03.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/30
04.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Elektrochemia – procesy elektrochemiczne będące źródłem prądu elektrycznego (grupa 3) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
06.03.2021
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
Drugi zjazd: 6 marca 2021 - godz. 9-13 - zdalnie przez aplikację MS Teams
Realizacja kursu: luty 2021 r. - grudzień 2021 r.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
ODN w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa II – 2020/2021

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
08.03.2021
w godz. od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych w powiatach: wielicki, krakowskim i mieście Krakowie
ODN w Krakowie

Metody aktywizujące w katechezie online przy użyciu platformy MS Teams (gr. III) (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
09.03.2021
w godz. od 17.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim
ODN w Krakowie

Jak efektywnie wykorzystać TIK na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej? (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
09.03.2021
w godz. 15.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Nauczyciel matematyki w obliczu zmian w egzaminie maturalnym 2021 – oferta specjalna

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/30
09.03.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Zabawy matematyczne w przedszkolu – część III (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
10.03.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Zabawy w sam raz na wiosenny czas – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
10.03.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
10.03.2021
w godz.: od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
ODN w Krakowie

Bezpieczeństwo na lekcjach Wychowania Fizycznego. Pierwsza pomoc (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/35
11.03.2021
w godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic, zainteresowani nauczyciele na wszystkich poziomach edukacji
ODN w Krakowie

Jak sprawić, by w pracy z grupą towarzyszyła energia i fascynacja- metody integracyjne w pracy z grupą – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
11.03.2021
w godz.: od 10.00 do 13.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi
ODN w Krakowie

Organizacja roku szkolnego 2021/2022. Arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2021/2022 – Akademia Zarządzania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/70
11.03.2021
w godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele plastyki szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

Teoria koloru. Część 2: Kolory w sztuce i komunikacji wizualnej (DM)

2 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/40
11.03.2021
w godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym
w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tablet graficzny jako alternatywa tradycyjnej kredy i tablicy – 11.03.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
12.03.2021
w godz. od 16.30 do 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Odwrócona lekcja online z biologii (gr. IV) (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
12.03.2021
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

Diagnoza sprawności fizycznej na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
13.03.2021
godz. 09:00-13:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

F58 Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/13
15.03.2021
w godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Gry matematyczne z wykorzystaniem domina – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2021
w godz. 15.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele matematyki w szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Egzamin ósmoklasisty 2021. W poszukiwaniu rozwiązania zadania – alternatywa dla równań. Oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
16.03.2021
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbędą się w trybie zdalnym poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele

ODN w Krakowie

F43 Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka – grupa II

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
16.03.2021
w godz. 15.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w roku 2021 (16.03.2021)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
67/70
16.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 1 (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
16.03.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowski i proszowickim.
ODN w Krakowie

Warsztat pracy polonisty z dzieckiem mającym trudności w nauce (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
16.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 23.03.2021 r
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego
ODN w Krakowie

F72 Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
17.03.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wizer.me bez tajemnic 17.03.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
17.03.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych uczący w klasach maturalnych
ODN w Krakowie

Edukacja online i nie tylko, czyli TIK na lekcjach języka polskiego. Grupa I, spotkanie 3 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
17.03.2021
w godz. od 16.00 do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

„(…) powiedz czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać”/E.Geppert/ – nauczyciel wdż z dzieckiem w jego samotności, indywidualności, borykaniu się ze stresem (DM)

3 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
17.03.2021
w godz. 16:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic
ODN w Krakowie

Proszę o spokój! Jak skutecznie i trwale wyciszyć grupę (grupa 2)

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
18.03.2021
godz. od 16.00 do 18:15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Lekcja z Quizizz i kodami QR – 18.03.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
18.03.2021
roku w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, pedagodzy specjalni
ODN w Krakowie

F59 Spraw, by troska o zdrowie była super przygodą

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
18.03.2021
w godz.: 16.30 – 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Metody wyobrażeniowe w muzykoterapii na lekcjach muzyki (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
18.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
ODN w Krakowie

Awans na finiszu – nauczyciel dyplomowany (gr. II)

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 1) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
18.03.2021
w godz. 16:15-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych szkół ponadpodstawowych w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

Zostań mistrzem projektów graficznych w Canvie! Warsztaty dla średniozaawansowanych (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/40
18.03.2021
w godz. 15.00-18:15
Termin drugiego spotkania: 25.03.2021 r
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego
ODN w Krakowie

F73 Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
19.03.2021
w godz.: od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
ODN w Krakowie

Innowacje pedagogiczne – wyzwanie dla nauczyciela Wychowania Fizycznego (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/35
19.03.2021
w godz. od 17:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

Praca z uczniem zdolnym ruchowo na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
22.03.2021
w godz. od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Teologia Ciała wg. św. Jana Pawła II: Ratunek, rewolucja czy fundament nauczania o seksualności? (gr. I) (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/100
22.03.2021
w godz. 15.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele języka polskiego
ODN w Krakowie

Lekcje języka polskiego z padletem w roli głównej – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
22.03.2021
w godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
ODN w Krakowie

Kolorowa Wielkanoc-zróbmy papierowe cudeńka! – oferta specjalna

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
23.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 2 (DM)

2 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
23.03.2021
w godz. 17.00-20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
ODN w Krakowie

Mały mózg w wielkim świecie – sensoryczne ścieżki poznania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
23.03.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Kompetencje kluczowe w przedszkolu – część I (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/40
24.03.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Wykorzystanie platformy „WAKELET” do tworzenia cyfrowej pracy projektowej 24.03.2021(DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
24.03.2021
w godz. 15:00-17.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Negocjacje w sytuacjach trudnych – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
24.03.2021
w godz. 15.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlicy, placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani
ODN w Krakowie

„Język żyrafy” czy „język szakala” – praktyczny warsztat o skutecznej komunikacji interpersonalnej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
24.03.2021
w godz. od 16.00. do 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w woj. małopolskim
ODN w Krakowie

Hikikomori, czyli analiza problemów związanych z izolacją społeczną wywołaną oddziaływaniem i nadużywaniem nie tylko Internetu oraz ich wpływ na rodzinę – dla nauczycieli wdż szkół podstawowych i ponadpodstawowych (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
24.03.2021
od 13.00 do 15.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedszkoli, szkół wszystkich etapów edukacyjnych
ODN w Krakowie

Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (nauczanie domowe) – Akademia Zarządzania

3 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
25.03.2021
godz. od 16.00 do 18.15
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.
ODN w Krakowie

Tworzenie interaktywnych kart pracy – 25.03.2021 (DM)

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
25.03.2021
w godz. 14.50 – 18.10
Konferencja odbywać się będzie w formie zdalnej (MS Teams)
Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

X Salon Wydawców „Nie co, ale jak!- sposoby przekazywania wiedzy a umiejętności i postawy uczniów”

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/350
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie.
ODN w Krakowie

Elektrochemia 2 – procesy elektrochemiczne zachodzące pod wpływem prądu elektrycznego (grupa 2) (DM)

4 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
26.03.2021
w godz.: od 18:30 do 20:00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki
ODN w Krakowie

„Po pierwsze: ĆWICZYMY!”, czyli skuteczne motywowanie na WF (gr. II) (DM)

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
26.03.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: Nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w SP klasy 1-8, objęci doradztwem metodycznym w powiatach: nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim i suskim.
ODN w Krakowie

Test sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w warunkach domowych – z automatycznym przelicznikiem wyników (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/50
27.03.2021
w godz. od 10.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Teologia Ciała wg. św. Jana Pawła II: Ratunek, rewolucja czy fundament nauczania o seksualności? (gr. II) (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/100
29.03.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego
ODN w Krakowie

Nowe arkusze egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
29.03.2021
od 14.00 do 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, przedszkoli, szkół podstawowych, w tym z oddziałami przedszkolnymi oraz zespoły nauczycieli przygotowujące statuty lub zmiany w statucie.
ODN w Krakowie

Projektowanie zapisów statutowych przedszkola i szkoły podstawowej – Akademia Zarządzania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
29.03.2021
w godz. od 17.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski
ODN w Krakowie

Praca nauczyciela przedmiotów zawodowych z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/40
29.03.2021
godz. 15.00- 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: wychowawcy klas IV-VIII szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Filmowe zajęcia z wychowawcą – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
30.03.2021
w godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlic
ODN w Krakowie

Zabawy z czytaniem – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
30.03.2021
w godz. 16.30 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Metoda Carla Orffa w praktyce nauczyciela muzyki spotkanie 3 (DM)

2 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
08.04.2021
w godz. 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni oraz inni zainteresowani.
ODN w Krakowie

Jak wspierać ucznia w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej? – oferta specjalna

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
09.04.2021
godz. od 17.45 do 20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Teologia Ciała wg. św. Jana Pawła II: Ratunek, rewolucja czy fundament nauczania o seksualności? (gr. III) (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
100/100
10.04.2021
godz. od 10.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele religii Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Teologia Ciała wg. św. Jana Pawła II: Ratunek, rewolucja czy fundament nauczania o seksualności? (gr. IV) (DM)

3 godz. / bezpłatnie
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
100/100
13.04.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego
ODN w Krakowie

Nowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.04.2021
od 9.00 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
ODN w Krakowie

Informacja publiczna w szkole – Akademia Zarządzania – oferta specjalna

6 godz. / 127 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
15.04.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
ODN w Krakowie

Z niekorzystnego nadużywania do wartościowego używania Internetu

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/30
15.04.2021
w godz. 15.30 – 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języków obcych w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Aktywne nauczanie języka obcego – recepty na sukces w uczeniu (się) języka obcego – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.04.2021
w godz. 17.00-20.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
ODN w Krakowie

Stres a poziom dobrostanu nauczyciela wychowania przedszkolnego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.05.2021
godz. 15.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F16 (Nie)Bezpieczeństwo w Internecie

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
13.05.2021
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

Życie to nie tylko komputer! Potrafię coś więcej

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/30
25.05.2021
godz. 16.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani.
ODN w Krakowie

Równowaga psychofizyczna nauczyciela w koronakryzysie, czyli jak zadbać o siebie aby móc pomagać innym – konferencja

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
66/100