ODN w Krakowie

25.09.2020
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie

ODN w Krakowie

Spotkanie z nauczycielami, diagnozujące ich potrzeby metodyczno-merytoryczne (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
32/40
25.09.2020
Termin realizacji: wrzesień 2020 r. - czerwiec 2021 r.
ODN w Krakowie

KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
28.09.2020
godz. 16:30-18:00
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13, Kraków, ul. Mirtowa 2
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Tablica interaktywna i mikroskop cyfrowy na lekcjach biologii (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
28.09.2020
godz. 16:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

SIEĆ LOGOPEDÓW

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/20
28.09.2020
godz. 16:00-19:00
Pierwsze zajęcia odbędą się w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1, kolejne w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
ODN w Krakowie

Nauczyciel na starcie – nauczycielskie ABC

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
29.09.2020
godz. 16:00-18:15
Seminarium prowadzone będzie w formie zdalnej. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams. 1
Adresaci: nauczyciele rozpoczynający staż na stopień nauczyciela kontraktowego.
ODN w Krakowie

Awansowy start na stopień nauczyciela kontraktowego – pytania i odpowiedzi

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
30.09.2020
godz. 12:45-15:45 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, krakowski ziemski

ODN w Krakowie

Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
30.09.2020
godz. 16:30 - 18:45 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w Krakowie i powiecie krakowskim
ODN w Krakowie

Poruszyć, zaskoczyć, rozbawić, zainspirować – Pomysły na ciekawe lekcje języka polskiego w szkole podstawowej (DM)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
30.09.2020
godz. 14:00-18:15
Konferencja przeprowadzona zostanie zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
ODN w Krakowie

Radość odkrywania sposobem na pokonanie trudności w uczeniu się matematyki

5 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/95
30.09.2020
godz. 16:00 - 18:15
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Co niezbędne, co konieczne, a co może poczekać- podstawa programowa na lekcjach wdż wobec aktualnych wyzwań (DM)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
30.09.2020
godz. 15:00-18:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: krakowskim i Mieście Kraków
ODN w Krakowie

Indywidualizacja pracy na lekcjach języka polskiego (DM)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
01.10.2020
godz. 16:00-17:30
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu (gm. Łapanów)
Adresaci: nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, myślenickim, wielickim.

ODN w Krakowie

Jak poprowadzić zdalną lekcję lub zajęcia pozalekcyjne? (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/5
01.10.2020
godz. 15:30 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Spotkanie z doradcą metodycznym – 01.10.2020 (DM)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
02.10.2020
godz. 15:30-18:30
Zajęcia odbywać się będą w auli Zespołu Szkół nr3 im. A. Kocjana, Olkusz ul. Fr. Nullo 32
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, proszowicki

ODN w Krakowie

Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w warunkach rygorów sanitarnych związanych z pandemią COVID – 19 (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/30
05.10.2020
godz. 10:00-13:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F1 Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
06.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F63 Wsparcie dziecka i ucznia z orzeczeniem w przedszkolu, w szkole ogólnodostępnej – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET – grupa 2

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F9 Matematyka wokół nas

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/20
06.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F37 Trendy w nauczaniu matematyki w szkole ponadpodstawowej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
07.10.2020
godz. 18:00-19:30
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: Nauczyciele doradztwa zawodowego szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim

ODN w Krakowie

Sukces szyty na miarę, czyli jak zaplanować karierę? (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.10.2020
godz. 15:00-16:45
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele klas IV szkół podstawowych
ODN w Krakowie

Oferta specjalna – Bądź Kulturalny! Kreacja w formach ekspresji twórczej. Działania indywidualno-zespołowe rozwijające kapitał społeczny

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/30
07.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F23 Samorządność – proces wychowawczy i formalna struktura uczniowskiej samodzielności

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
07.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F60 Jak pracować z uczniem przejawiającym problemy psychiczne

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
07.10.2020
godz. 15:00-19:00
Termin kolejnych spotkań: 19,22,26,28.10 i 4.11.2020r.
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

ODN w Krakowie

KU-3. Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 godz. / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
08.10.2020
godz. 15:00-19:00
Termin drugiego spotkania: 14.10.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F78 Zmierzmy się z pomiarem dydaktycznym – formułowanie i stosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
10.10.2020
9.00-15.30
Miejsce: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
ODN w Krakowie

ZŁOTA PIĄTKA czyli kilka prostych rzeczy, które mają w edukacji MOC!

8 godz. dydaktycznych / 125 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/50
12.10.2020
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
ODN w Krakowie

Oferta specjalna – Ogród doświadczeń-zabawy przyrodniczo-ekologiczne w przedszkolu

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
12.10.2020
godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
ODN w Krakowie

Wdrażanie podstawy programowej a przygotowanie uczniów do egzaminu ośmioklasisty (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
13.10.2020
godz. 17:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Edukacji dla Bezpieczeństwa województwo małopolskie
ODN w Krakowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
13.10.2020
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbywać się będą w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Dobczycach, ul. Szkolna 27
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego i wielickiego
ODN w Krakowie

Wypełnianie i przygotowywanie (arkusz WOPFU i IPET dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/20
14.10.2020
godz. 16:00-19:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Archidiecezji Krakowskiej
ODN w Krakowie

Sieć religia – nowe wyzwania (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
14.10.2020
godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kraków ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wdż szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim
ODN w Krakowie

Odpowiedzieć, pomóc zrozumieć, nie skrzywdzić – trudne zagadnienia i trudne pytania na lekcjach wdż (DM)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F21 Dyscyplina i ład w klasie, czyli rzecz o zarządzaniu klasą

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/20
15.10.2020
godz. 16:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce.
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuskim, miechowskim i proszowickim
ODN w Krakowie

Diagnoza ucznia z języka polskiego? Tak (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.10.2020
godz. 15:00-19:00
w MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
ODN w Krakowie

Oferta specjalna – Konkretnie o koncentracji uwagi

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
17.10.2020
godz. 9:00-13:45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F31 Rozwijanie sprawności stylistycznej uczniów w kontekście przygotowań do egzaminacyjnego wypracowania argumentacyjnego

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
17.10.2020
godz. 9:00-15:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F76 „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje” – ABC młodego wychowawcy

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
19.10.2020
godz. 10:00-13:15
ODN w Krakowie

F3 Projektowanie szkolnego arkusza kontroli wewnętrznej dotyczącego organizacji pracy i kształcenia w branżowej szkole II stopnia

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
19.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F64 Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
19.10.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 27.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F66 Jak wspierać ucznia z dysleksją

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
20.10.2020
godz. 16:00-19:00
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w województwie małopolskim.

ODN w Krakowie

Śpiew nie tylko dla tych którzy potrafią – praktycy dla praktyków (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
27/30
20.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F81 „Nie bój się użyć główki, ruszaj na planszówki” – gry edukacyjne w nauczaniu przedmiotowym

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
20.10.2020
godz. 16:00-19:00
Termin kolejnych spotkań: 3.11.2020, 17.11.2020, 1.12.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

ODN w Krakowie

Spotkania z historią najnowszą

16 godz. / 149 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
20.10.2020
godz. 16:00-18:15
Zajęcia odbędą się w formie zdalnej przy pomocy aplikacji MS Teams.
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
ODN w Krakowie

Gdzie jest granica: używanie czy nadużywanie? Diagnozowanie uzależnienia od Internetu u dzieci i młodzieży.

3 godz. / 65 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.10.2020
godz. 16:00-18:15
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Szkolenie jest adresowane do zainteresowanych nauczycieli.
ODN w Krakowie

Wspieraj młodzież coachingowo – czyli o rozmowach wewnętrznie motywujących

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
21.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F42 Geografia XXI wieku – jak zaciekawić współczesnego nastolatka

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
21.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F62 Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
21.10.2020
godz. 15:00-17:00 - pierwsze zajęcia z cyklu całorocznych spotkań Sieci
Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
Adresaci: nauczyciele nauczający wychowania fizycznego w szkole podstawowej z powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego i limanowskiego.

ODN w Krakowie

Sieć nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych (DM)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
22.10.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F67 Jak mądrze wyznaczać granice? – praca z uczniem z nadpobudliwością psychoruchową

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
22.10.2020
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie

ODN w Krakowie

Zmiany w nomenklaturze węglowodorów (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/40
22.10.2020
godz. 15:00-19:00
Termin drugiego spotkania: 29.10.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F51 Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
26.10.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 28.10.2020
Termin trzeciego spotkania: 30.10.2020
Termin czwartego spotkania: 02.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F50 Scenografia edukacji zdalnej – przewodnik dla nauczyciela: jak tworzyć i udostępniać materiały edukacyjne on-line

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
26.10.2020
godz. 10:00-14:00
Termin drugiego spotkania: 3.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F4 Obserwacja w pracy dyrektora

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
26.10.2020
godz. 15:00-18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA OPIEKUNÓW STAŻU – I spotkanie

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
28.10.2020
godz. 18:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F6 Rola dyrektora w tworzeniu warunków do pracy nauczyciela wspomagającego

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.10.2020
godz. 18:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F8 Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
28.10.2020
godz. 15:00-19:00
Zajęcia odbywać się będą w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: zainteresowani nauczyciele, którzy nie mieli dotąd doświadczeń z notowaniem graficznym

ODN w Krakowie

KAŻDY POTRAFI RYSOWAĆ czyli notowanie graficzne dla początkujących

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
28.10.2020
godz. 15:00-18:30
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie
Adresaci: nauczyciele szkół ponadpodstawowych Edukacji dla Bezpieczeństwa województwo małopolskie
ODN w Krakowie

Jak odczarować ucznia po zdalnym nauczaniu (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.10.2020
godz. 15:00-18:00
Zajęcia odbywać się będą w formie online, przez aplikacje Microsoft Teams.
Adresaci: nauczyciele chemii szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiecie krakowskim oraz mieście Krakowie

ODN w Krakowie

Zmiany w nomenklaturze pochodnych węglowodorów (DM)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
38/40
03.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języka angielskiego na etapie wychowania przedszkolnego i języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
ODN w Krakowie

F10 Zapraszamy na dywanik! Gry i zabawy na zajęciach z języka angielskiego

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/17
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele

ODN w Krakowie

F65 Dziecko z zespołem Aspergera w twojej szkole – co musisz wiedzieć

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F48 Kształcenie branżowe drogą do przebudowy jakości szkoły zawodowej

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
04.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

ODN w Krakowie

F11 Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

ODN w Krakowie

F38 Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
05.11.2020
godz. 15:00-19:00
Termin drugiego spotkania: 12.11.2020 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

ODN w Krakowie

F52 Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/17
05.11.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 19.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F79 „Wbić uczniom ćwieka” – uczyć/uczyć się bardziej skutecznie

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
05.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

ODN w Krakowie

F77 Nauczyciel twórcą własnego programu nauczania

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradcy zawodowi

ODN w Krakowie

F47 Realizacja doradztwa zawodowego na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
ODN w Krakowie

F22 Zbudować więź – sposoby pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F25 Zastępowanie zachowań agresywnych – skuteczna interwencja i profilaktyka

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele świetlicy, wychowawcy placówek opiekuńczych, doradcy zawodowi
ODN w Krakowie

F17 Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży wyzwaniem dla domu i szkoły

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.11.2020
godz. 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 23.11.2020
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
UWAGA: ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ NA 17 I 23 LISTOPADA 2020
ODN w Krakowie

F20 Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
17.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele

ODN w Krakowie

F43 Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele historii klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
ODN w Krakowie

F30 Strategia kształcenia wyprzedzającego na lekcji historii w pracy zdalnej z uczniami

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
18.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, świetlicy
ODN w Krakowie

F44 Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

ODN w Krakowie

F26 Współpraca z rodzicami w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
19.11.2020
godz. 15:00-19:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele języków obcych
ODN w Krakowie

F35 Jak zaktywizować ucznia? – efektywna nauka języka obcego w szkole i w domu

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.11.2020
godz. 15:00-18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
ODN w Krakowie

F49 Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, planowanie przedmiotów zawodowych oraz opracowywanie programów nauczania

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20