Ośrodek w Krakowie

04.03.2022
!OSTATNIA MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA KURS!
Najbliższe zajęcia odbędą się 2 i 3 lipca, 27 i 28 sierpnia od godz.: 9:00
Zajęcia odbywać będą się od czerwca 2022 do lutego 2023
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa III – 2021/2022

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
01.07.2022
Planowany termin pierwszego spotkania:
23 września 2022 r. (piątek); godz. 16.00
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 do czerwca 2023
w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – grupa I – 2022/2023

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.07.2022
Termin kursu: wrzesień 2022 - czerwiec 2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.08.2022
w godz.: od 11.30 do 14.00
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej poprzez aplikację Microsoft Teams
Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu pracy szkoły

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
26.08.2022
w godz. 13.00-14.30
Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych (Miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, proszowicki, wielicki)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – gr. III

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
06.09.2022
(spacer edukacyjny po Krakowie) w godz. od 16.00 do 19.00
Zajęcia będą odbywać się online oraz w formie spacerów edukacyjnych
Adresaci: nauczyciele historii oraz nauczyciele innych specjalności, zainteresowani rozwijaniem problematyki kresowej we własnej szkole/placówce
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, Litwa – kraj nad Niemnem

44 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
58/70
13.09.2022
w godz. od 15.00 do 18.00
Szkolenie odbędzie się w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Głos – narzędzie pracy nauczyciela gr. I

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
20.09.2022
w godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbędą się online na platformie MS Teams.
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Głos – narzędzie pracy nauczyciela gr. II

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
21.09.2022
w godz. 16.00 – 19.10
Konferencja odbędzie zdalnie online
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wychowuję ucząc matematyki

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
99/100