Jak kreować postawy przedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży. Czas na start-up i nie tylko – konferencja