Ośrodek w Krakowie

23.11.2021
23-26.10.2021 r. w godz.: 15:00-18:15
Uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych.
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F52 Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele biologii szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Kraków, krakowski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Obserwacje i doświadczenia na lekcjach biologii i przyrody (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: Miasto Kraków, Krakowski Ziemski, Olkuski
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Realizacja polityki oświatowej państwa przez nauczycieli przedmiotów zawodowych – Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F78 Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F42 Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
24.11.2021
w godz. od 18:30 do 20:00
Warsztaty odbędą się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wuefista na medal” drugie spotkanie sieci współpracy – spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams – rekrutacja uzupełniająca (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
25.11.2021
w godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Edukacja zdrowotna w szkole – pomysły na działania

3 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
25.11.2021
w godz.: 17:00-18:30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i inni zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F38 Plastyczny live – ozdoby świąteczne

2 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
25.11.2021
w godz. od 16.00 do 19.15
Zajęcia odbywać się będą w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, ul. Szkolna 43, sala konferencyjna
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z powiatów myślenickiego, wielickiego i bocheńskiego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zabawy dramowe w przedszkolu (DM)

4 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.11.2021
w godz.: 09:00-15:30
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F63 Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
27.11.2021
w godz.: 09:00-15:30
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F56 Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F62 W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 29.11.2021
w godz. od 18.00 do 19.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele Wychowania Fizycznego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: olkuski, miechowski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Zasady oceniania na wychowaniu fizycznym (DM)

2 godz. / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F68 Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
29.11.2021
w godz.: 15:00-18:15
Termin II spotkania: 6.12.2021
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F12 Akademia robotyki dla najmłodszych

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
01.12.2021
w godz. 16.00-19.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tworzeniem własnego programu lub działania innowacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Własny program lub innowacja – to łatwiejsze, niż myślisz – oferta specjalna (gr. II)

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F23 Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F25 Chronologiczne łamigłówki

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
02.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F30 By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
07.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F34 Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
09.12.2021
w godz. 15.30 – 18.45
Zajęcia będą się odbywać zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

Wykorzystanie zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w pracy z uczniami – oferta specjalna

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
11.12.2021
w 09.00-15:15
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, liderzy zespołów nauczycielskich
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F2 Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
14.12.2021
w godz.: 15:00-18:15
Adresaci: nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F67 Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.01.2022
w godz.: 15:00-18:15
Termin drugiego spotkania: 10.01.2022
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Zajęcia odbywać się będą w MCDN w Krakowie, ul. Garbarska 1
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

F54 Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 godz. / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15