Zapisz się

Pełniona funkcja

Typ szkoły/instytucji

Dane do faktury VAT:

  • pełne dane identyfikacyjne Nabywcy tj.: nazwa i adres, nr NIP (NIP nie jest wymagany w przypadku faktur imiennych),
  • pełne dane identyfikacyjne Odbiorcy (dane imienne/ dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej np. szkoły) tj.: imię i nazwisko/nazwa odbiorcy usługi i adres.

W przypadku zgłoszeń na formy bezpłatne w polach dotyczących faktury VAT należy wpisać – „NIE DOTYCZY”.

Załóż darmowe konto, aby mieć wgląd do szkoleń.