Więcej nas łączy niż dzieli… W jaki sposób liturgia sprawowana w różnych obrządkach zbliża do siebie katolików, grekokatolików i prawosławnych (DM)**