Ośrodek w Nowym Sączu

03.09.2021
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Ośrodek w Nowym Sączu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
09.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Nowa jakość doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w perspektywie kształcenia branżowego.- SP Stara Wieś

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/30
17.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak poprawnie i efektywnie oceniać osiągnięcia uczniów.-SP Wilkowisko

4 godz. /
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/30
25.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

By praca dawała radość, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.- Bursa Stary Sącz

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
31.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekt edukacyjny-oddajmy uczniom odpowiedzialność za uczenie się.- SP Kluszkowce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/35
04.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Efektywna współpraca z rodzicami.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
05.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bank pomysłów na motywowanie uczniów do nauki.-SP Krosna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Praktycznie o działalności innowacyjnej w szkole.- SP Rożnów

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie- granice i konsekwencje w zachowaniu.- SP Słopnice

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
22.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.- SP Korzenna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/45
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak budować i wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości.-SP Tęgoborze

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/35
28.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność rodzicielska. Prawa i obowiązki rodziców w szkole.- SP Siedlce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
47/60
09.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
10.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
12.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotujmy uczniów do życia, praktycznie o kompetencjach kluczowych.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/30
16.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w klasach 4-8.

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/45
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wiem, co powiedzieć; wiem, co robić-reagowanie na nietypowe zachowania uczniów.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/55
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/30
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca z rodzicami w przedszkolu w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka. – ZSP Ptaszkowa

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
19.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy

2 / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
13.06.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
Data rozpoczęcia: 31.08.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 01.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Hit – Historia i teraźniejszość. Nowy przedmiot w szkole. Gr. I

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
Data rozpoczęcia: 06.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F74. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 07.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Zjawisko dezinformacji. Jak rozpoznać fake news i ustrzec się przed manipulacją w mediach elektronicznych.

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 09.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F70. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 09.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F71. Opiekun stażu wparciem dla nauczyciela stażysty i kontraktowego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F72. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku.

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
Data rozpoczęcia: 16.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F73. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Termin kolejnego spotkania: 27.09.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

„Po nitce do przygody” – wyobraźnia i dociekliwość na lekcjach przedmiotów (nie tylko) humanistycznych.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 20.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F61. Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 22.09.2022
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Jesienny pada deszcz, cóż robić w taki dzień? Zabawy czytelnicze związane z jesienią.

4 / 78
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 23.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

900 – lecie Konkordatu Wormackiego. Państwo i Kościół w średniowieczu.

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
93/100
Data rozpoczęcia: 23.09.2022
godz. 14.30 – 17.30
Termin kolejnego spotkania: 30.09.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Szybkie i tanie dekoracje z papieru i folii – ploter kraftowy w zastosowaniach edukacyjnych.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/16
Data rozpoczęcia: 26.09.2022
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Co będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

4 / 78
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F7. Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F55. Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15:00-17:15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (język angielski)

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 27.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F22. O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 29.09.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 30.09.2022
godz. 15.00-18.00
Termin kolejnego spotkania: 07.10.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 06.10.2022
w godz.: 14.00 – 16.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.10.2022
w godz.: 15.00 – 17.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
w godz.: 10.00 do 12.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Skuteczne rozmowy dyrektora z rodzicami

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
godz. 16.00 – 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Hit 1. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Dzieje świata w II połowie XX wieku.

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.10.2022
11.10.2022 i 17.10.2022 r.; w godz.: 15:00-18:15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 18.10.2022
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F9. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 20.10.2022
godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 02.11.2022
02.11.2022 r. w godz.: 16.00-18.15
Zajęcia odbywać się będą online, poprzez aplikację MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Dzieje Polski i świata w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Klawiatura czy kredka – o problemach w przygotowaniu dzieci do nauki pisania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 16.11.2022
godz. 16.00 – 19.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Rodzina wczoraj i dziś. Perspektywy nauczania wychowania do życia w rodzinie w szkole.

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
100/100
Data rozpoczęcia: 22.11.2022
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Hit 2. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Punkty zwrotne dziejów PRL

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 05.12.2022
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Hit 3. Jak uczyć młodzież historii najnowszej. Stosunki Państwo – Kościół katolicki w latach 1944 – 1989

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 07.12.2022
godz. 16.00-19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15