Ośrodek w Nowym Sączu

09.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Nowa jakość doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w perspektywie kształcenia branżowego.- SP Stara Wieś

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/30
17.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak poprawnie i efektywnie oceniać osiągnięcia uczniów.-SP Wilkowisko

4 godz. /
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/30
25.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

By praca dawała radość, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.- Bursa Stary Sącz

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
31.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekt edukacyjny-oddajmy uczniom odpowiedzialność za uczenie się.- SP Kluszkowce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/35
04.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Efektywna współpraca z rodzicami.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
05.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bank pomysłów na motywowanie uczniów do nauki.-SP Krosna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Praktycznie o działalności innowacyjnej w szkole.- SP Rożnów

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie- granice i konsekwencje w zachowaniu.- SP Słopnice

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
22.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.- SP Korzenna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/45
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/20
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak budować i wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości.-SP Tęgoborze

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/35
28.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność rodzicielska. Prawa i obowiązki rodziców w szkole.- SP Siedlce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
47/60
09.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
10.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/20
12.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotujmy uczniów do życia, praktycznie o kompetencjach kluczowych.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/30
16.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w klasach 4-8.

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/45
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wiem, co powiedzieć; wiem, co robić-reagowanie na nietypowe zachowania uczniów.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/55
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/30
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca z rodzicami w przedszkolu w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka. – ZSP Ptaszkowa

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
19.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy

2 / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
13.06.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
29.08.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów ze SPE

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
05.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Poprawne formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/40
21.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Zasady oceniania- motywująca rola oceny ucznia

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/40
21.09.2022
godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Formułowanie wymagań edukacyjnych z plastyki (dla początkujących nauczycieli)

4 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
26.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Nauczyć się żyć w kształtowaniu osobowości w czasie wolnym.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
28.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wymaganie edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne z wymogami prawa oświatowego

/ forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
29.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli – komunikacja w rozwiązywaniu spraw uczniowskich.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/30
11.10.2022
godz. 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formule zdalnej (MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Test historycznoliteracki w ramach matury z języka polskiego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
18.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/35
19.10.2022
godz. 16.00 - 16.45
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – spotkanie organizacyjne

1 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
20.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Teatrzyk kamishibai w bibliotece szkolnej: wykonanie i prezentacja przygotowanych opowieści

/ forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
24.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak efektywnie wspierać ucznia z opinią PPP.

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/60
24.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju?- o roli oceniania w szkole

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/40
25.10.2022
godz.15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
26.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
16.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/30
21.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli-komunikacja z rodzicem.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/55
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bezpieczeństwo w szkole- odpowiedzialność nauczycieli

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/26
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Ocenianie pod lupą- techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/55
23.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/45
24.11.2022
godz. 14.00-18.45
Terminy kolejnych spotkań: 26.11.2022; 01.12.2022; 03.12.2022; 08.12.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 godz. / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
28.11.2022
godz. 15.30 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia „Technika w edukacji wczesnoszkolnej”

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/10
05.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Skuteczny nauczyciel i wychowawca, jak motywować siebie i uczniów

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/40
07.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

„Każde dziecko jest zdolne” – Świdnik

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
07.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Absencja uczniów w szkole ponadpodstawowej i jak sobie z nią radzić.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/40
08.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli- komunikacja z rodzicami.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/35
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę? gr. II SOSW Nowy Sącz

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/65
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca rodziców ze szkołą.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wpływ kreatywności i innowacyjności nauczycieli na postawy twórcze dzieci w przedszkolu.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
16.12.2022
Rozpoczęcie kursu: marzec 2023r.
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy wkrótce
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
19.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Ocenianie uczniów zgodnie z wymogami prawa oświatowego- SP Maciejowa

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
20.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Aktualizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.- SP Jelna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
20.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych- matematyka.- SP Korzenna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
02.01.2023
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Ośrodek w Nowym Sączu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
25.01.2023
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości – II spotkanie

2 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
26.01.2023
Ośrodek w Nowym Sączu

Wsparcie zdrowia psychicznego w praktyce szkolnej- ZSMS Zakopane

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/55
Data rozpoczęcia: 10.02.2023
godz. 15.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Święci w dziejach narodu polskiego w ujęciu nauk Feliksa Konecznego

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/40
Data rozpoczęcia: 13.02.2023
Termin realizacji: od 13.02.2023 do 17.02.2023
Warsztaty e-learningowe odbędą się na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Pierwsze spotkanie na platformie Moodle: 13.02.2023, godz. 17.00-18.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Cyberbezpieczeństwo

10 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 14.02.2023
godz.15.00 – 17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Egzamin maturalny z historii – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 roku. Grupa 2.

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 14.02.2023
godz. 14.30-17.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Podstawy programowania w języku Python – pierwsze pętle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
godz. 14.30-17.30
Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43, 38-300 Gorlice
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca nauczycieli przedmiotów zawodowych z doradcą metodycznym w celu doskonalenia systemu kształcenia zawodowego

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
godz. 14.30-17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

KLiKamy na polskim! Kształcenie literackie i kulturowe jako główny cel kształcenia polonistycznego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak przygotować uczniów do pisania wypracowań maturalnych w języku angielskim?

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
godz. 14.30-17.30
Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej, ul. Jordana 3, 34-600 Limanowa
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność prawna nauczycieli wychowania fizycznego

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/30
Data rozpoczęcia: 15.02.2023
godz. 14.00-17.00
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Ropicy Polskiej, Ropica Polska 70, 38-300 Gorlice
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

O efektywnej współpracy nauczycieli języka polskiego z doradcą metodycznym oraz pedagogiem specjalnym

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/30
Data rozpoczęcia: 16.02.2023
godz. 14.00-17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F38. Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
Data rozpoczęcia: 17.02.2023
godz. 11.30-14.45
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Dyrektor szkoły jako kreator jej autorskiego modelu

4 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/30
20.02.2023
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F11. Tworzenie fotoreportażu i albumu twórczości dziecięcej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji PhotoStory

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.02.2023
godz. 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Rozwijanie umiejętności matematycznych podczas „programowania bez komputera”

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 20.02.2023
Termin realizacji: od 20.02.2023 do 24.02.2023
Warsztaty e-learningowe odbędą się na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Pierwsze spotkanie na platformie Moodle: 20.02.2023, godz. 17.00-18.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Zasady i procedury myślenia projektowego (design thinking)

10 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15