Ośrodek w Nowym Sączu

03.09.2021
Pierwsze spotkanie: 04 luty 2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Ośrodek w Nowym Sączu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.10.2021
Marzec 2022r.
Terminy kolejnych spotkań podamy wkrótce
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3.„Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
13.10.2021
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych „Organizacja dualnych zajęć praktycznych: zakład pracy – warsztaty szkolne”

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
22.01.2022
godz. od 17:00 do 18:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Pierwsze spotkanie na platformie Moodle: 17.01.2022 r., od godz. 17.00 do 18.30
Ośrodek w Nowym Sączu

Planowanie własnej kariery

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
24.01.2022
godz. od 15.00 do 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Google narzędziami pracy nauczyciela

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.01.2022
godz. od 17:00 do 19:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców zawodowych „Metoda projektu – zasady wdrożenia”; spotkanie IV

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 26.01.2022
Warsztaty prowadzone będą w całości w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle w dniach 26-31 stycznia 2022 roku. Uczestnicy będą pracować w trybie asynchronicznym.
Uczestnictwo w warsztatach polega na zapoznaniu się uczestników z zamieszczonymi na platformie materiałami edukacyjnymi, wykonaniu zadań i ćwiczeń.
Ośrodek w Nowym Sączu

Zabawy w rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i emocji – warsztaty zdalne na platformie Moodle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.01.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak budować i wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci w przedszkolu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 31.01.2022
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Wybrane techniki uczenia się i zapamiętywania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 31.01.2022
Termin realizacji: 31.01 i 01.02.2022
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

F63. „Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
01.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii. II spotkanie

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 02.02.2022
godz. od 14:00 do 17:10
Zajęcia odbywać się będą zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Ośrodek w Nowym Sączu

F18. Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą – gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
03.02.2022
Termin kolejnego spotkania 07.02.2022r.
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Nr 43. Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 03.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Zabawy twórcze dla dzieci związane z zawodami

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 03.02.2022
Termin realizacji: 3 i 8.02.2022
godz. od 14:30 do 17:30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 03.02.2022
godz. od 14:00 do 17:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

Umuzykalnienie metodą Carla Orffa

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
Data rozpoczęcia: 03.02.2022
Termin realizacji: 03 i 10.02.2022
godz. od 15:00 do 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej, gr. 2

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
03.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 07.02.2022
godz. 15.00 – 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F.65 Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2022
godz. od 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Informacja na wagę złota. Jak z niej korzystać?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2022
godz. od 15:00 do 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2022
Termin realizacji: 08 i 15.02.2022
od godz. 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 09.02.2022
od 10.00 do 13.10
Miejsce: Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F3. Zgoda buduje! Zarządzanie konfliktem w zespole pracowników.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.02.2022
godz. od 14:30 do 17:40
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F27. „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.02.2022
godz. 16.00-18.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak korzystać z dorobku naukowego Feliksa Konecznego na lekcjach historii w szkole.

3 / Forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.02.2022
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Zajęcia w terenie z ekologią w tle Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 15.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Prymas Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II w obronie narodu polskiego – II gr.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 16.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

„Myśl, trenuj, rozwiązuj” – zagadki i łamigłówki rozwijające logiczne myślenie uczniów klas 4-8

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 17.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F61. Koloroterapia z paletą barw

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 18.02.2022
godz. 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Wygodne narzędzia do tworzenia i personalizacji filmów

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 21.02.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie – II grupa

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 21.02.2022
Termin realizacji: 21 i 24.02.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F31. Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 23.02.2022
godz. od 10:00 do 12:10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Lider szkolny – kreatorem realizacji wizji edukacyjnej.

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 23.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

F7. Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań. Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 24.02.2022
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 26.02.2022
godz. 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F.57 Tworzenie i udostępnianie interaktywnych biuletynów, testów, ankiet, prezentacji z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Sway, Forms i OneNote /GrII/

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 28.02.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F66 „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 02.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

„Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów. Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 03.03.2022
Termin realizacji: 03 i 07.03.2022
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 07.03.2022
Termin realizacji: : 07. i 16.03.2022
godz. od 14.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F77. Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 07.03.2022
godz. 15.00 – 18.10
Termin kolejnego spotkani: 8.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

F73. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 09.03.2022
godz. 14.00-17.00
Termin kolejnego spotkania: 14.03.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F79. Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Pachnie ziemia, fiołki rosną, lapbook tworzę – jak to wiosną”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Jestem EKO – praktycznie i przekonująco o ekologii Gr. III

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.03.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 12.03.2022
godz. od 9.00 do 15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Bajkoterapia

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 14.03.2022
godz. 15.00 – 18.10
Termin kolejnego spotkania: 15.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

F74. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 15.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II – Gr. 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze! Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 17.03.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Prowadzenie, dokumentowanie obserwacji pedagogicznej i jej rola w diagnozie przedszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 18.03.2022
godz. 14.00-17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F80. Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 18.03.2022
godz. 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 21.03.2022
godz. 15.00-18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

„Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 22.03.2022
Termin realizacji: 22 - 25.03.2022
Warsztaty e-learningowe (uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Ośrodek w Nowym Sączu

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 22.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Historia na taśmie filmowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
23.03.2022
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe. Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 24.03.2022
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Zabawy na budowanie dobrych relacji rówieśniczych Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
25.03.2022
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Teatr to magia, teatr to czary” – zabawy teatralne w edukacji wczesnoszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 28.03.2022
godz. od 15:00 do 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F76. „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 07.04.2022
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – realizacja metodą projektu Gr II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15