Ośrodek w Nowym Sączu

20.06.2024
Ośrodek w Nowym Sączu

Standardy ochrony małoletnich

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/35
Data rozpoczęcia: 02.09.2024
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

KK-1 „Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą”

210 / 1990 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
Data rozpoczęcia: 03.09.2024
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: m.bubula@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-1 „Kurs na kierownika wypoczynku”

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 04.09.2024
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: m.bubula@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-2 „Kurs na wychowawcę wypoczynku”

36 / 249 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.09.2024
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Historia i wiedza o społeczeństwie – zmiany w podstawie programowej

3 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
05.09.2024
Uruchomienie kursu po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
06.09.2024
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: a.janczura@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KK-4 „Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie”

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
11.09.2024
godzina 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Dzień Kropki w przedszkolu i szkole – warsztaty twórcze

3 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
12.09.2024
godz. 16.00 – 18.15
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek w Nowym Sączu
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Nastolatki – jak odróżnić bunt od depresji

3 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.09.2024
godzina 15.00 – 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

3 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
30.09.2024
godzina 14.00 – 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.10.2024
godz. 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Od wymagań edukacyjnych do oceny bieżącej w klasach I-III

4 / 99 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.10.2024
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii

3 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
08.10.2024
godz. 16.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Nowoczesne technologie a nasze dzieci. Jak przeciwdziałać zagrożeniom behawioralnym

3 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.10.2024
godz. 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Gry i zabawy dydaktyczne jako narzędzie rozwijające kompetencje matematyczne uczniów I etapu edukacyjnego

4 godz. / 99 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/12
15.10.2024
godz. 16.00 – 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Ciekawe rozwiązania metodyczne w pracy z uczniami na lekcjach historii

3 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.10.2024
godz. 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Wykorzystanie wybranych elementów metody Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) podczas zajęć z dziećmi

4 godz. / 99 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.10.2024
godz.15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak uwolnić twórczy potencjał w klasie, czyli o kompetencjach przyszłości 4K

4 godz. / 99 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15