Ośrodek w Nowym Sączu

09.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Nowa jakość doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w perspektywie kształcenia branżowego.- SP Stara Wieś

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/30
17.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak poprawnie i efektywnie oceniać osiągnięcia uczniów.-SP Wilkowisko

4 godz. /
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/30
25.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

By praca dawała radość, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.- Bursa Stary Sącz

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
31.03.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekt edukacyjny-oddajmy uczniom odpowiedzialność za uczenie się.- SP Kluszkowce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/35
04.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Efektywna współpraca z rodzicami.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
05.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bank pomysłów na motywowanie uczniów do nauki.-SP Krosna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Praktycznie o działalności innowacyjnej w szkole.- SP Rożnów

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
12.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie- granice i konsekwencje w zachowaniu.- SP Słopnice

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
22.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.- SP Korzenna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/45
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/20
26.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak budować i wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości.-SP Tęgoborze

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/35
28.04.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność rodzicielska. Prawa i obowiązki rodziców w szkole.- SP Siedlce

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
47/60
09.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
10.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z opinią.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/20
12.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Przygotujmy uczniów do życia, praktycznie o kompetencjach kluczowych.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/30
16.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie umiejętności formułowania wymagań edukacyjnych w klasach 4-8.

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/45
17.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wiem, co powiedzieć; wiem, co robić-reagowanie na nietypowe zachowania uczniów.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/55
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/30
18.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca z rodzicami w przedszkolu w celu podejmowania efektywnych działań wspierających rozwój dziecka. – ZSP Ptaszkowa

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
19.05.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Kompetencje metodyczne nauczycieli niezbędne w pracy z uczniami ze środowisk uchodźczych z Ukrainy

2 / bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
06.06.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Język polski dla nauczycieli z Ukrainy w ramach Projektu UKRAINA

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
13.06.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Profilaktyka szkolna wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
17.08.2022
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Ośrodek w Nowym Sączu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
29.08.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów ze SPE

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/25
05.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Poprawne formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/40
21.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Zasady oceniania- motywująca rola oceny ucznia

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/40
21.09.2022
godz. 15.00 – 18.00
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Formułowanie wymagań edukacyjnych z plastyki (dla początkujących nauczycieli)

4 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
26.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Nauczyć się żyć w kształtowaniu osobowości w czasie wolnym.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
28.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Wymaganie edukacyjne z wychowania fizycznego zgodne z wymogami prawa oświatowego

/ forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/25
29.09.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli – komunikacja w rozwiązywaniu spraw uczniowskich.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/30
11.10.2022
godz. 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą w formule zdalnej (MS Teams)
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Test historycznoliteracki w ramach matury z języka polskiego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
18.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/35
19.10.2022
godz. 16.00 - 16.45
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych – spotkanie organizacyjne

1 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
20.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Teatrzyk kamishibai w bibliotece szkolnej: wykonanie i prezentacja przygotowanych opowieści

/ forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
24.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak efektywnie wspierać ucznia z opinią PPP.

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/60
24.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju?- o roli oceniania w szkole

/ pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/40
25.10.2022
godz.15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
26.10.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Dziecięca matematyka w przedszkolu według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
09.11.2022
godz. 15.00 -16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości – spotkanie organizacyjne

2 godz. / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
14.11.2022
Termin realizacji: od 14.11.2022 do 25.11.2022
Warsztaty e-learningowe odbędą się na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Pierwsze spotkanie na platformie Moodle: 14.11.2022, godz. 16.00-19.30
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Konfiguracja sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi

15 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
16.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/30
21.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli-komunikacja z rodzicem.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/55
21.11.2022
Termin realizacji: od 21.11.2022 do 30.11.2022
Warsztaty e-learningowe odbędą się na platformie Moodle w trybie asynchronicznym
Pierwsze spotkanie na platformie Moodle: 21.11.2022, godz. 16.00-19.30

Ośrodek w Nowym Sączu

Analiza zachowań osób podczas kontaktów interpersonalnych oraz rozpoznawanie motywów ich działania

15 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Ocenianie pod lupą- techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/55
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Bezpieczeństwo w szkole- odpowiedzialność nauczycieli

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/26
22.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Awans zawodowy nauczyciela, ocena pracy nauczyciela

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
23.11.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/45
24.11.2022
godz. 14.00-18.45
Terminy kolejnych spotkań: 26.11.2022; 01.12.2022; 03.12.2022; 08.12.2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
e-mail: i.nowak@mcdn.edu.pl
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3 „Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 godz. / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
28.11.2022
godz. 15.30 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia „Technika w edukacji wczesnoszkolnej”

2 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/10
02.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekt „Każde dziecko jest zdolne”- ZSP Kamionka Wielka

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/40
05.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Skuteczny nauczyciel i wychowawca, jak motywować siebie i uczniów- SP Gostwica i SP Brzezna

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/40
07.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Absencja uczniów w szkole ponadpodstawowej i jak sobie z nią radzić.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/40
07.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekt „Każde dziecko jest zdolne”- SP Świdnik

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
07.12.2022
godz. 14.00-15.30
Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Bobowej
Ośrodek w Nowym Sączu

Strategie rozwiązywania zadań na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego.

2 godz. /
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/35
08.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca dyrektora i zespołu nauczycieli- komunikacja z rodzicami.

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/35
08.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie TIK w procesach edukacyjnych, z krytycznym podejściem do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.- Przedszkole Promyczek Nowy Sącz

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/11
Data rozpoczęcia: 09.12.2022
godz. 14.00-17.15
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F23. O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/20
Data rozpoczęcia: 10.12.2022
godz. 16.00-18.30
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli doradców zawodowych

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
12.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę?- online gr. I- SOSW Nowy Sącz

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/65
Data rozpoczęcia: 12.12.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
12.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Konflikty w zespołach klasowych. Kreatywne sposoby ich rozwiązywania.- ZSP Nawojowa

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/40
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Trudne emocje. Jak wspierać innych i siebie, gdy emocje biorą górę?- gr. II- SOSW Nowy Sącz

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/65
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Współpraca rodziców ze szkołą. – SP Polany

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
13.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Rozwijanie kreatywności i innowacyjności nauczycieli w pracy z dzieckiem w przedszkolu.- Przedszkole „Pod Topolą” Grybów

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych, menedżerskich i przywódczych w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie”

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
14.12.2022
Ośrodek w Nowym Sączu

Motywacja uczniów w zróżnicowanym zespole klasowym a wpływ mediów społecznościowych na psychikę dzieci.- SP Wielogłowy

/
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
40/40
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.30-17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

„Laboratoria Przyszłości”, narzędzia podstawowego zestawu – Stacje lutownicze

3 / 58 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 14.12.2022
godz. 15.00-18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Jak przygotować uczniów do pisania wypracowań maturalnych w języku angielskim?

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.12.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030

2 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
Data rozpoczęcia: 20.12.2022
Termin pierwszego spotkania: 20.12.2022, godz. 17.00-18.30
Zajęcia odbywać będą się zdalnie przez platformę MS Teams
Warsztaty w ramach sieci
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

„Warsztat pracy biologa i przyrodnika” – sieć współpracy dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych

2 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 04.01.2023
godz. 15.00-18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerem telefonu: +48 18 443 71 72 w. 25 tel. kom.: 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

F30. Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 09.01.2023
w godz. 15.00-18.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Programowanie wirtualnej płytki Arduino – pierwszy krok do Laboratorium Przyszłości (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

4 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 10.01.2023
w godz. 15.00-17.15
Szkolenie jest realizowane w ramach projektu ”Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
Adresaci: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz kadra zarządzająca szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Zajęcia odbywać się będą zdalnie na platformie MS Teams
Informacje pod numerami telefonu: 18 443 71 72 w. 25 lub 513 042 386
Ośrodek w Nowym Sączu

Narzędzia pomocne w procesie uczenia się (projekt MChE – prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji*)

3 / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15