Ośrodek w Nowym Sączu

06.09.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

70. Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
13.09.2021
godz. 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.
Ośrodek w Nowym Sączu

71. Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 14.09.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Propozycje działań wychowawczo – profilaktycznych wspierających uczniów po pandemii”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 20.09.2021
godz. 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61.
Ośrodek w Nowym Sączu

72. Jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 22.09.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Jesienny pada deszcz, cóż robić w taki dzień? Zabawy czytelnicze związane z jesienią

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 23.09.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Co będę robił jesienią, kiedy liście się zaczerwienią – schowam ją do lapbooka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.09.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia „TIK na lekcjach języka angielskiego” – spotkanie organizacyjne

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.09.2021
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 28.09.2021
Termin: 28.09.-1.10.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle.
Ośrodek w Nowym Sączu

50. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 1

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 29.09.2021
godz. od 14.00 do 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 30.09.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta Specjalna. Jestem EKO – praktycznie i przekonująco o ekologii

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 05.10.2021
godz. 10.00 do 12.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Konkluzje i wnioski wynikające z pracy szkoły podstawą do działań dyrektora

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 06.10.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.10.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zabawy na budowanie dobrych relacji rówieśniczych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 12.10.2021
godz. 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

32. Każdy może nauczyć się języka obcego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 21.10.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta Specjalna. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – realizacja metodą projektu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 25.10.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Podejmowanie w szkole adekwatnych działań wspierających uczniów na podstawie diagnozy potrzeb”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 25.10.2021
godz. od 10.00 do 12.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć dyrektorów przedszkoli

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 26.10.2021
Termin realizacji: 26.-29.10.2021
Warsztaty prowadzone będą w całości w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Ośrodek w Nowym Sączu

51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta Specjalna. Zajęcia w terenie z ekologią w tle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Termin realizacji: 23 i 30.11.2021
godz. od 15.00 do18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 30.11.2021
Termin realizacji: 30.11.-3.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle.
Ośrodek w Nowym Sączu

52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 30.11.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15