Ośrodek w Nowym Sączu

01.09.2021
Rozpoczęcie konferencji: 25.11.2021
godz. od 12:00 do 14:15
Miejsce: konferencja będzie realizowana hybrydowo – transmisja zostanie przeprowadzona ze specjalnie przygo-towanego studia znajdującego się w MCDN w Ośrodku w Nowym Sączu; uczestnicy będą brać udział zdalnie – po zalogowaniu się w SRS otrzymają link aktywacyjny umożliwiający dostęp do MS Teams
Ośrodek w Nowym Sączu

„Myślę i działam pozytywnie – profilaktyka zdrowia psychicznego w czasie pandemii” – konferencja

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
99/100
02.09.2021
Rozpoczęcie konferencji: 16.11.2021
godz. od 14:00 do 16:15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: 18 443 71 72 w. 22
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Naród, ojczyzna i rodzina w ujęciu nauk papieża Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski bł. Stefana Wyszyńskiego – konferencja

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
40/100
03.09.2021
Pierwsze spotkanie: 04 luty 2022 r.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 61
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Ośrodek w Nowym Sączu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.10.2021
Rozpoczęcie kursu: 18.11.2021r.
godz. od 14:00 do 18:45
Terminy kolejnych spotkań: 20, 25, 27.11, 2.12.2021r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

KU-3.„Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy”

30 / 439 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Postaci z bajek- origami z kółek

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych „Wdrażanie innowacji w nauczaniu zawodu na poziomie szkół ponadpodstawowych”

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 16.00 do 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę Moodle
Ośrodek w Nowym Sączu

Projekty i programy własne w pracy nauczyciela informatyki ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
Data rozpoczęcia: 27.10.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Praca z uczniami metodą projektu edukacyjnego realizowanego na lekcji podstaw przedsiębiorczości

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 03.11.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na wdż! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych”

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 03.11.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim…. – nauczyciel WDŻ w dialogu z rodzicami

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 03.11.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia. „Nowa formuła egzaminu maturalnego z matematyki”

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
Data rozpoczęcia: 04.11.2021
godz. od 16.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia. „Warsztat kreatywnego wychowawcy świetlicy” – II spotkanie stacjonarne

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 05.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 05.11.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F55. Przygotowanie materiałów edukacyjnych w nauczaniu zdalnym w aplikacji FastStone Capture

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 05.11.2021
Termin realizacji: 5 i 10.11.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Ośrodek w Nowym Sączu

F50. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 1, gr. 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
Data rozpoczęcia: 05.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F45. Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 06.11.2021
godz. od 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F57. Tworzenie i udostępnianie interaktywnych biuletynów, testów, ankiet, prezentacji z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Sway, Forms i OneNote

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. od 14:00 do 17:10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F58. „Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta Specjalna. Zajęcia w terenie z ekologią w tle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
Data rozpoczęcia: 08.11.2021
godz. od 14:00 do 17:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F81. „Ocenianie pod lupą” – techniki obiektywnego i motywującego oceniania ucznia (gr. 2)

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Termin realizacji: 09. i 18.11.2021r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F21. Zaburzone zachowania uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
godz. od 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Historia na taśmie filmowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 09.11.2021
Termin realizacji: 9 i 16.11.2021
godz. od 14.30 do 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego szkół ponadpodstawowych

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 15.11.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Canva dla początkujących

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F68. „Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 16.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Klawiatura czy kredka – o problemach w przygotowaniu dzieci do nauki pisania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 15.00 - 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli. „Pomysły i inspiracje plastyczne”

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/10
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia. Małe ojczyzny-propagowanie regionalizmu (spotkanie organizacyjne)

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 10.00 do 13.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F1. Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli podstaw przedsiębiorczości

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 17.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
17.11.2021
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Technika wokół nas- coś z niczego – „Jesień”

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
Data rozpoczęcia: 18.11.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Rusz głową” – gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 22.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Aktywna świetlica w szkole – pomysły na zabawy i działania świetlicowe

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
Data rozpoczęcia: 22.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Prowadzenie, dokumentowanie obserwacji pedagogicznej i jej rola w diagnozie przedszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
godz. od 15:00 do 17:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli historii.

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F41. „Mój przyjaciel prąd”. Konkurs ciekawym pomysłem na lekcję powtórzeniową z techniki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
Termin realizacji: 23 i 30.11.2021
godz. od 15.00 do18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
Data rozpoczęcia: 23.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Ośrodek w Nowym Sączu

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
Termin realizacji: 24.11.2021 r. i 29.11.2021 r
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 15.00 do 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Sieć współpracy i samokształcenia. „Technika w edukacji wczesnoszkolnej” spotkanie organizacyjne

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
Data rozpoczęcia: 24.11.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Prezentacja rozgałęziona (Slides) dla początkujących

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
godz. od 14.30 do 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F67. Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
godz. od 14.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
Data rozpoczęcia: 25.11.2021
godz. od 14.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F25. Chronologiczne łamigłówki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 26.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F16. Pozytywnie o emocjach

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
Data rozpoczęcia: 26.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F17. Przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i nietolerancji w życiu szkolnym.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 27.11.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F18. Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
Data rozpoczęcia: 27.11.2021
godz. od 9:00 do 12:10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F23. Lekcje wychowawcze – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 29.11.2021
godz. od 15:00 do 18:00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Dawid i Goliat” – motywy biblijne w nauczaniu WDŻ

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 29.11.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Podróże po literaturze – zabawy czytelnicze dla dzieci

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 30.11.2021
godz. od 14.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F5. Laboratorium przedszkolaka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
Data rozpoczęcia: 30.11.2021
Termin realizacji: 30.11.-3.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle.
Ośrodek w Nowym Sączu

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 30.11.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Każde dziecko jest kreatywne. Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie – II grupa

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 01.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Zabawy na budowanie dobrych relacji rówieśniczych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 02.12.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno-ruchowe w edukacji dziecka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/18
Data rozpoczęcia: 02.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta Specjalna. Jestem EKO – praktycznie i przekonująco o ekologii Gr II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 06.12.2021
Termin realizacji: 06 i 07.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

F63. „Wsparcie ucznia z zespołem Aspergera – niezbędnik nauczyciela”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Termin realizacji: 7 i 14.12.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
Termin realizacji: 07.-10.12.2021
Warsztaty prowadzone będą w całości w trybie on-line za pomocą platformy edukacyjnej Moodle
Ośrodek w Nowym Sączu

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 07.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe – realizacja metodą projektu Gr II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 08.12.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F66 „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 10.12.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Książka to dopiero początek” – zabawy plastyczne inspirowane literaturą dla dzieci

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 11.12.2021
godz. od 9.00 do 15.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Bajkoterapia

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 11.12.2021
godz. od 9.00 do 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania II gr.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 13.12.2021
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz. od 15:00 do 18:15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego, gr. 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz. od 15.00 do 18.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F42. Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 14.12.2021
godz. od 15.00 do 18.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Informacja na wagę złota. Jak z niej korzystać?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. od 14.00 do 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

F37. „Geograficzna wędka” – ku poszukującemu uczeniu się (gr. 2)

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 15.12.2021
godz. od 15.00 do 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. „Nie czekaj i poznaj Zintegrowaną Platformę Edukacyjną MEN”

3 / 68 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 16.12.2021
godz. od 14:00 do 17:10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61

Ośrodek w Nowym Sączu

Oferta specjalna. Gimnastyka wyobraźni. Zabawy rozwijające ekspresję ruchową i aktorską u dzieci

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
Data rozpoczęcia: 10.01.2022
Termin realizacji: 10. i 11.01. 2022
godz. od 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F64. „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją”

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
Data rozpoczęcia: 12.01.2022
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F60. Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej Gr. II

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2022
godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
Data rozpoczęcia: 08.02.2022
Termin realizacji: 08 i 15.02.2022
od godz. 14.00 do 17.10
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61
Ośrodek w Nowym Sączu

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15