Ośrodek w Oświęcimiu

28.09.2021
Pierwsze spotkanie: 4 lutego 2022 r
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.01.2022
godzina 10.00 - 11.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocena kształtująca w edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

2 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
27.01.2022
godzina 10.00 - 11.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Akademia Kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca – (DM)

2 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/20
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
01.02.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-IV
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych (uczniowie klas I-IV) – oferta specjalna

3 / 62 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Formy wsparcia ucznia zdolnego w szkole – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
01.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wiosenne dekoracje w technice origami – kształtowanie wyobraźni przestrzennej ucznia – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
02.02.2022
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, suskim, myślenickim i wadowickim.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Przygotowanie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem programów do edycji plików PDF – oferta specjalna (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
05.02.2022
godzina 9.00 - 15.30
Kolejny termin spotkania: 12.02.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F49. Grafika rastrowa i wektorowa na potrzeby szkolne

16 / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
08.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F27. „Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
08.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
09.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F33. Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.02.2022
godzina 15.00 - 16.30 ( 16.30-17.15 konsultacje dla zainteresowanych)
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Przepis na innowację polonistyczną – oferta specjalna (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

W jaki sposób współpracować z rodzicami? – ABC w pracy nauczyciela wychowawcy – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 22.02.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F54. Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F82. Aby uczeń myślał Twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
16.02.2022
godzina 15.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocenianie wspierające rozwój umiejętności matematycznych uczniów – oferta specjalna

3 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
17.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zadania nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
18.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F66. „I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
19.02.2022
godzina 9.00 - 14.00
Kolejny termin spotkania: 26.02.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Ośrodek w Oświęcimiu

F47. Uczymy się programować w języku Python

12 / 159 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F13. „Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.02.2022
godzina 11.00 - 13.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Dyrektor szkoły i placówki oświatowej

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/20
23.02.2022
godzina 9.00 - 11.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, suskim, myślenickim i wadowickim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Przygotowanie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem programów do edycji plików PDF – oferta specjalna (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
23.02.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Pracujemy aktywnie – praca z uczniem szkoły podstawowej mającym trudności na matematyce – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
24.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F45. Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.03.2022
Nabór zamknięty.
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych (DM) – IV spotkanie

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/21
02.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F7. Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
03.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F40. „Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
04.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 11.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F73. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
05.03.2022
godzina: 9.00 - 15.30
Kolejne spotkania: 6 marca, 2 – 3 kwietnia, 14 –15 maja, 4 – 5 czerwca 2022
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

TUTORING SZKOLNY – program pedagogiki dialogu. Kurs tutorski I stopnia – oferta specjalna

64 / 1690 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/18
07.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 14.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F74. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
09.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 16.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F75. Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
10.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F19. NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F25. Chronologiczne łamigłówki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.03.2022
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F31. Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F76. „Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F6. Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 22.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F53. Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F67. Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 21.03.2022 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F79. Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
22.03.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wykorzystanie doświadczeń w odkrywaniu pojęć matematycznych w szkole podstawowej – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.03.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F83. Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.03.2022
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F28. Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
05.04.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wielościany – jakie to proste! – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
07.04.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F35. Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
27.04.2022
godzina 15.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów z klas IV –VIII – oferta specjalna

3 / 57 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20