ODN w Oświęcimiu

04.03.2021
Termin drugiego spotkania: 04 marca 2021 r. od 15:30 – 17:00
Sieć prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Zadania matematyczne w świetle wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku – cykl spotkań

2 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/35
08.03.2021
godz. 16:30 - 19:15
Termin kolejnych spotkań: 15.03.2021, 22.03.2021
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Trening umiejętności społecznych

10 / 197 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak się przygotować do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
09.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Plastyka sensoryczna – warsztaty rozwijające kreatywność dziecka

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
10.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
10.03.2021
w godz. od 16.00 do 17.30
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Wielkanocne warsztatowanie z zającem i marchewką

2 / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
10.03.2021
godz. 15:00 - 19:00
Termin kolejnego spotkania: 17.03.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Tworzymy interaktywne gry i historyjki w Scratchu

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
10.03.2021
od 15.00 do 16:30
Seminarium odbędzie się w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Adresaci: nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim i wadowickim.
ODN w Oświęcimiu

„Osobne pokoje w aplikacji MS Teams. Tablica TRICIDER do pracy z klasą na lekcjach przedmiotów zawodowych” – (DM)

2 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
11.03.2021
w godz. od 15.30 do 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Wsparcie ucznia po okresie izolacji

4 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
11.03.2021
godz. od 15.00 do 18.15
Termin kolejnego spotkania 15.03.2021 r. godz. od 15.00 do 18.15
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Kary i nagrody, czyli wszystko o ocenianiu zachowania uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
11.03.2021
w godz. od 15:00 do 19:00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Orzeł czy reszka? – wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
11.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Substancje psychoaktywne w życiu dzieci i młodzieży wyzwaniem dla domu i szkoły

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Następny termin spotkania: 19.03.2021 r.
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Jak wspierać ucznia z dysleksją

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
16.03.2021
godz.16.00 – 18.15
Konferencja prowadzona zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Tajemnica Enigmy czyli szyfrołamacze na start !

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
49/100
16.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Kolejny termin spotkania: 23.03.2021 r. godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Programowanie krok po kroku w edukacji wczesnoszkolnej

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
16.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Współpraca czy rywalizacja – wspieranie uczniów w kształtowaniu prawidłowych relacji

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.03.2021
od 11.00 do 14.15
Konferencja prowadzona zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Szkoła branżowa przyszłością nowoczesnego biznesu

4 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/150
18.03.2021
w godz. od 15.30 do 18.30
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Problemy logopedyczne u dzieci

4 / 84 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00 Termin kolejnego spotkania: 25.03.2021 r.
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Prace plastyczne z matematyką w tle

10 / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.03.2021
od 15.30 do 17.00 ( 17.00-17.45 konsultacje indywidualne dla zainteresowanych)
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Adresaci: nauczyciele objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
ODN w Oświęcimiu

Metodyczny przekładaniec, czyli aktywne metody nauczania stacjonarnie i zdalnie – (DM)

3 / forma bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/20
25.03.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Kolejny termin spotkania: 30.03.2021 r. godz. od 15.00 do 18.15
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.03.2021
w godz. od 15.00 do 19.00
Miejsce: MCDN Ośrodek Oświęcim, ul. Bema 4

ODN w Oświęcimiu

Storytelling w kształtowaniu umiejętności narracji historycznej w pracy z uczniami

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
13.04.2021
w godz. od 15.00 do 18.15
Warsztaty prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

O przyrodzie na lekcjach matematyki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.04.2021
w godz. od 15.00 do 17.15
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Ocena pracy nauczyciela

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.04.2021
w godz. od 15.00 do 19.50
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
ODN w Oświęcimiu

Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
30.04.2021
w godz. od 15.00 do 16.30
Seminarium prowadzone zdalnie.
Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Monitorowanie procesu uczenia

2 / 69 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.05.2021
w godz. od 10.00 do 14.00
Warsztaty prowadzone zdalnie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy Teams.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
ODN w Oświęcimiu

Dyrektor kreatorem i przywódcą

5 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25