Ośrodek w Oświęcimiu

04.02.2022
O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
27.04.2022
Pierwsze zajęcia odbędą się 30 września 2022 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 r. do czerwca 2023 r. (czas trwania: 9 miesięcy)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Oświęcimiu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – 2022/2023

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
23.08.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Specjaliści w przedszkolu i szkole oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
24.08.2022
godzina 11.30 - 14.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Planowanie pracy wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023 – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
29.08.2022
godzina 12.00 - 13.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – (gr. I)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
29.08.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Warsztat pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2022/2023 – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
46/50
02.09.2022
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – (gr. II)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
02.09.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Co nowego w zakresie wsparcia uczniów z Ukrainy od 1 września 2022 roku? – oferta specjalna

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
05.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F72. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela kontraktowego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
06.09.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Egzamin maturalny z matematyki w formule 2023 – oferta specjalna

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F73. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela mianowanego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F74. Dobry plan to połowa sukcesu – jak zaplanować staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.09.2022
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Nowelizacja statutu szkoły podstawowej i przedszkola – oferta specjalna

4 / 135 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
08.09.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F70. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia integracyjnego lub specjalnego oraz jego rola w procesie wsparcia ucznia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
08.09.2022
Termin: od 8 września 2022 r. do 19 października 2022 r. w godz. od 14.00 do 16.15
Liczba godzin dydaktycznych: 18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F5. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – ABC młodego dyrektora

18 / 216 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
14.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
15.09.2022
godz. od 15.30 do 18.45
Kolejny termin: 19 września 2022 r. w godz. od 15.30 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.09.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F23. O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F16. Akceptuj różnorodność – empatia, tolerancja i współpraca w klasie zróżnicowanej kulturowo

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.09.2022
godzina 15.30 - 18.00
Kolejne: spotkania: październik, listopad 2022, luty, marzec, maj 2023 (6 spotkań po 3 godz.)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Matematyka na co dzień

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F48. Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.09.2022
godzina 15.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F55. Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
23.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F51. Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa – poziom szkolny i użytkownika

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F25. A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.09.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F35. Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F17. Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F71. Opiekun stażu wparciem dla nauczyciela stażysty i kontraktowego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.09.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F7. Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F52. Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
04.10.2022
godzina 15.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F57. Wizualizacja sposobem wzbogacania przekazu treści edukacyjnych

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
04.10.2022
godz. od 15.30 do 18.45
Kolejny termin: 12 października 2022 r. w godz. od 15.30 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F37. Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
06.10.2022
godzina 15.00 - 16.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F43. Zmysłoplastyka na cztery pory roku – jesień

2 / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
11.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F18. Wychowawca zarządzający klasą

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
17.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F68. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
19.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F22. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F83. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
24.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F40. Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
25.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F69. Uczeń zdolny w klasie

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20