Ośrodek w Oświęcimiu

28.09.2021
ROZPOCZĘCIE KURSU: 19 listopada 2021 r. ZAKOŃCZENIE: sierpień 2022 r.
Jak – odpowiedzialnie i kompetentnie – wprowadzać dzieci i dorastającą młodzież w złożone zagadnienia biologii i seksualności człowieka, nie omijając aspektów psychologicznych i kulturowych?
Jak dostrzegać i reagować na wyzwania stawiane wychowawcom – i wychowankom – przez współczesną kulturę?
Jak przygotowywać i wspierać wychowanków w dojrzewaniu do odpowiedzialności za najważniejsze życiowe wybory?
Ośrodek w Oświęcimiu

NOWOŚĆ – Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.10.2021
godzina 17.00 - 19.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss

3 / 85 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/16
27.10.2021
godzina 15.00 - 16.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – „Innowacyjny polonista” – (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
28.10.2021
godzina 11.00 - 13.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli niepublicznych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Dyrektor przedszkola niepublicznego

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
03.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F68. Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
03.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, indywidualne nauczanie czy wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 osób – dla kogo i w jaki sposób zorganizować te zajęcia? – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
04.11.2021
Termin pierwszego spotkania: 04 listopada 2021 r. godzina 15.00 - 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciel na starcie

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
04.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F34. Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
08.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F23. Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
08.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy przedszkoli i szkół, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rodzice są ważni, czyli o kompetencjach Rady Rodziców w świetle aktualnych przepisów prawa – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.11.2021
godzina 15.00 - 17.15 ( 17.15-18.00 konsultacje dla zainteresowanych)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języka polskiego dla ucznia z opinią i orzeczeniem – gr. 1 – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/12
10.11.2021
godzina 15.00 - 17.15 ( 17.15-18.00 konsultacje dla zainteresowanych)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele języka polskiego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim i suskim
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych na lekcjach języka polskiego dla ucznia z opinią i orzeczeniem – gr. 2 – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/12
13.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F56. Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F62. W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 17.11.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F22. Zespół klasowy – praca z grupą

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F39. Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
16.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wsparcie uczniów powracających z zagranicy i uczniów cudzoziemskich pobierających naukę w polskiej szkole – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2021
16.-19.11.2021
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Ośrodek w Oświęcimiu

F51. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.11.2021
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu zawodowego? – (DM) – konferencja

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
34/40
18.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F9. Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
18.11.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dziecko z zaburzeniami mowy o typie afazji w przedszkolu i szkole – organizacja procesu kształcenia – oferta specjalna

3 / 62 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
19.11.2021
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kadra zarządzająca przedszkoli i szkół, zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Vademecum o edukacji ekologicznej – w jaki sposób uczyć o przyrodzie? – oferta specjalna

3 / 85 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
20.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F46. Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F8. To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
22.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F5. Laboratorium przedszkolaka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
23.11.2021
godzina 16.00 - 19.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli – oferta specjalna

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
90/100
24.11.2021
godzina 16.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

ZGRANY zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki – (DM)

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
24.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Adresaci: doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F44. Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
24.11.2021
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F1. Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
24.11.2021
godzina: 14.00 - 17.30
Miejsce: Konferencja zrealizowana w formule hybrydowej odbędzie się w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
Adresaci: dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialni za oświatę, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy wszystkich typów szkół
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży – oferta specjalna

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
143/150
25.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wychowawcy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Akademia nauczyciela wychowawcy – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
26.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F78. Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
26.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki jako forma wsparcia ucznia zdolnego – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
27.11.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F12. Akademia robotyki dla najmłodszych

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
29.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, specjaliści pracujący z uczniem objętym kształceniem specjalnym
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jakie wsparcie należy mu zapewnić w przedszkolu i szkole? – 2 gr.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
29.11.2021
godzina 12.00 - 15.15
Kolejny termin: 01.12.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F2. Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
30.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Oceniamy pracę ucznia – od diagnozy ucznia, poprzez formułowanie wymagań po ewaluację wyników – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
30.11.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 02.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F14. ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
01.12.2021
godzina 15.00 - 17.15
Termin drugiego spotkania: 01.12.2021 r.
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: kierownicy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych z powiatów: chrzanowskiego, oświęcimskiego, suskiego, myślenickiego i wadowickiego
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
01.12.2021
godzina 15.30 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F32. Każdy może nauczyć się języka obcego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
01.12.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-IV
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych (uczniowie klas I-IV) – oferta specjalna

3 / 62 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F24. Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
03.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F15. W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
04.12.2021
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F64. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów z dysleksją

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, koordynatorzy SzPZ
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Tworzenie i rozwój Szkoły Promującej Zdrowie – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 13.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F77. Pierwszy wśród równych, czyli jak być skutecznym liderem?

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
08.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F10. Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
09.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F80. Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich, wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Samorząd uczniowski jako forma rozwijania samodzielności i kreatywności uczniów. Zadania opiekuna samorządu – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F30. By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
10.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F48. Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani tematyką warsztatów
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne jako forma wsparcia ucznia zdolnego – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.12.2021
14.-17.12.2021 r.
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnym)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F52. Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Termin kolejnego spotkania: 20.12.2021 r.
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F29. Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.12.2021
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych z klas I-III
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ćwiczenia i zabawy słuchowe dla uczniów klas 1-3 objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i innymi zajęciami specjalistycznymi – oferta specjalna

3 / 62 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.12.2021
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F40. „Teatr to jest takie miejsce, w którym mocniej bije serce” – świat teatru zamknięty w lapbooku

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.01.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele klas IV-VIII szkoły podstawowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wychowanie do wartości – wprowadzanie uczniów w świat norm i ról społecznych – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.01.2022
godzina 15.00 - 16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresat: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół ponadpodstawowych i inni zainteresowani nauczyciele
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na wdż! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych” (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
13.01.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F65. Indywidualizacja pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
01.02.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą zdalnie przez platformę MS Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele szkół podstawowych
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F59. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole – pomysły na działania

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15