Ośrodek w Oświęcimiu

07.11.2022
O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
08.11.2022
Zajęcia odbywać się będą od lutego 2023 r. do lutego 2024 r.
w MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Termin I. spotkania planowany na 24 lutego 2023 r. (piątek); godz. 15.30
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Oświęcimiu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
08.12.2022
godzina 16.00 - 19.00
Miejsce: UWAGA! ZMIANA SALI
Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – Collegium Primum, sala 2.19, poziom 2
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych w szkole szansą na wszechstronny rozwój uczniów

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/50
12.12.2022
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

„Jak zapanować nad dyscypliną na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej” – (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/30
13.12.2022
Drugie spotkanie : godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Kompetentny nauczyciel w szkole podstawowej

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/20
14.12.2022
Drugie spotkanie: godzina 9.00 - 10.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele przedmiotów zawodowych – (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/21
14.12.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Iteracje w Scratchu – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
14.12.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Czytanie na dywanie, czyli o współpracy polonisty z bibliotekarzem – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
15.12.2022
godzina 15.15 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

1 na 1 z nauczycielem – indywidualne formy wsparcia ucznia – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
10.01.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F61. Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F21. Wychowanie w oparciu o wartości

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.01.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
11.01.2023
godzina 15.15 - 18.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dlaczego kultura języka jest ważna? – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
12.01.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F36. Sukces ucznia sukcesem nauczyciela – jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
12.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F83. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
12.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F24. Edukacja konsumencka ucznia

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.01.2023
godzina 15.15 - 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasady dotyczące ich dokumentowania – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F80. Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.01.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F8. Przygotowanie arkuszy zadań na konkursy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.01.2023
godzina 15.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Roboty edukacyjne „Laboratoriów Przyszłości” wsparciem nauczania w nowoczesnej szkole – oferta specjalna

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
17.01.2023
godzina 17.00 - 19.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss – oferta specjalna

3 / 95 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/30
17.01.2023
Drugie spotkanie: godzina 16.00 - 19.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciel początkujący w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/25
18.01.2023
godzina 15.15 - 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Kim jest uczeń zdolny i w jaki sposób z nim pracować? – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F15. By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F64. Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F67. „Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
23.01.2023
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Czy dyscyplina może być pozytywna? Wprowadzenie do podejścia „Pozytywna Dyscyplina dla nauczycieli” – oferta specjalna

3 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
24.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F63. Terapia ręki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F58. Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.01.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F30. Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.02.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F46. Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.02.2023
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F3. Arkusz organizacji przedszkola / szkoły podstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 23.02.2023r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F19. Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
28.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Drugi termin: 07.03.2022 r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F76. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
02.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F65. Uczeń taki sam jak inni…Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka)

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
02.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Drugi termin: 09.03.2022 r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F77. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F79. „Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25