Ośrodek w Oświęcimiu

04.02.2022
O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
27.04.2022
Pierwsze zajęcia odbędą się 30 września 2022 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 r. do czerwca 2023 r. (czas trwania: 9 miesięcy)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Oświęcimiu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – 2022/2023

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
08.09.2022
Termin: od 8 września 2022 r. do 19 października 2022 r. w godz. od 14.00 do 16.15
Liczba godzin dydaktycznych: 18 godz. (6 spotkań po 3 godz.)
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych rozpoczynający pracę na stanowisku dyrektora
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F5. Zarządzanie przedszkolem, szkołą, placówką oświatową – ABC młodego dyrektora

18 / 216 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
27.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F26. Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
27.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Nauczyciel początkujący – co warto wiedzieć? – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
28.09.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Opiekun stażu i mentor wsparciem dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
28.09.2022
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele informatyki szkół podstawowych – (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
28.09.2022
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Nowelizacja statutu szkoły podstawowej i przedszkola – oferta specjalna

4 / 135 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/30
29.09.2022
godzina 13.00 - 14.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele bibliotekarze

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
29.09.2022
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Kompetentny nauczyciel w szkole podstawowej

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
01.10.2022
godzina 9.00 - 16.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F33. Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
03.10.2022
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Przygotuj się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
03.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F52. Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
03.10.2022
godzina 18.00 - 19.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Grywalizacja w Akademii Kreatywności – pomysł, potencjał, przedsiębiorca – projekt dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Ukrainy – (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
03.10.2022
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia integracyjnego i specjalnego

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
04.10.2022
godzina 15.00 - 19.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F57. Wizualizacja sposobem wzbogacania przekazu treści edukacyjnych

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
04.10.2022
04.10.2022 godz. 15.00 – 18.05; MS Teams (4 h dyd.)
04.10 (od godz.18.05) – 10.10.2022 (do 23.55); zajęcia asynchroniczne na platformie edukacyjnej Moodle (2 h dyd.)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Kurs kierowników wycieczek – oferta specjalna

6 / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
04.10.2022
godz. od 15.30 do 18.45
Kolejny termin: 12 października 2022 r. w godz. od 15.30 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F37. Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
05.10.2022
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Przygotuj się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
05.10.2022
godzina 10.00 - 15.45
Miejsce realizacji: Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach, ul. Franciszkańska 12, 32-600 Oświęcim - Harmęże
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

„Klisze pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja a wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości – konferencja metodyczna dla wychowawców i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych

7 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/50
06.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F47. Jak przygotować zajęcia z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
06.10.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciel wobec sytuacji trudnych w szkole

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
07.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F28. Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
07.10.2022
godzina 15.30 - 18.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wspólna sprawa – zabawy integracyjne przy muzyce w edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
10.10.2022
godzina 15.30 - 17.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
11.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F18. Wychowawca zarządzający klasą

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
11.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F22. O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
12.10.2022
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dobre praktyki na lekcjach języka polskiego w roku szkolnym 2022/23 – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
12.10.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Egzamin maturalny z języka polskiego w formule 2023 – oferta specjalna

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F12. Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
17.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F68. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
18.10.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele realizatorzy programu GOLDEN FIVE

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
18.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F66. Od wieloaspektowej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
18.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zadania z egzaminu maturalnego z matematyki od 2023 – oferta specjalna

4 / 87 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
18.10.2022
godzina 11.00 - 13.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Profesjonalny i nowoczesny dyrektor przedszkola – gr. I

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
19.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F1. Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
20.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F83. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
21.10.2022
godzina 16.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wspólna sprawa i zabawa – tańce integracyjne w edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
24.10.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Opiekun stażu / mentor w systemie awansu zawodowego

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
24.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F31. Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
24.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F40. Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
25.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F69. Uczeń zdolny w klasie

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
25.10.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Awans zawodowy oraz ocena pracy nauczycieli – zadania dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
26.10.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci a problemy w uczeniu się – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
27.10.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F9. Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce?

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
28.10.2022
godzina 17.00 - 19.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss – oferta specjalna

3 / 95 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
03.11.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F4. Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F50. Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
05.11.2022
godzina 9.00 - 16.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F32. Jak przygotowywać uczniów do ustnej matury z języka polskiego?

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F82. Szkoła kontra fake news. Kształtowanie kompetencji wyszukiwania i analizy informacji w świecie wojny informacyjnej.

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
08.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F48. Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
09.11.2022
godzina 15.00 - 19.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F55. Narzędzia cyfrowe organizacji i prowadzenie projektu edukacyjnego

5 / 97 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
14.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F78. Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
14.11.2022
godzina 16.00 - 19.00 cz.1
Kolejne terminy spotkań: 21 listopada 2022 r. w godz. od 16.00 do 19.00 cz.2
29 listopada 2022 r. w godz. od 16.00 do 19.00 cz.3
7 grudnia 2022 r. w godz. od 16.00 do 19.00 cz.4
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Pozytywna Dyscyplina w szkole i klasie – oferta specjalna

16 / 315 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Kolejny termin spotkania: 23.11.2022r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F19. Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
16.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F59. Jak zdrowo żyć? – realizacja projektu przedmiotowego i szkolnego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F20. Słowo „Ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.11.2022
godzina 11.00 - 13.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Czas pracy dyrektora i nauczycieli oraz jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach – oferta specjalna

3 / 135 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zaburzenia przetwarzania słuchowego u uczniów z problemami w uczeniu się – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F60. Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
17.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F34. Mediacja i przetwarzanie językowe w zadaniach egzaminacyjnych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wykorzystanie formy słuchowiska oraz słuchowisk Teatru Polskiego Radia w procesie edukacji szkolnej w klasach V-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych – oferta specjalna

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.11.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F17. Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
22.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F38. Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F42. Eksperymentowanie w domowym laboratorium

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.11.2022
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak prawidłowo protokołować zebrania rady pedagogicznej? – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
23.11.2022
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak pracować z nastolatkiem z zespołem Aspergera – oferta specjalna

3 / 72 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.11.2022
godz. od 15.30 do 18.45
Kolejny termin: 01 grudnia 2022 r. w godz. od 15.30 do 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F81. Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
25.11.2022
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F46. Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
10.12.2022
godzina 9.00 - 16.00
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F14. Zajęcia z klockami LEGO Education

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
14.12.2022
godzina 15.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zaburzenia przetwarzania wzrokowego u uczniów z problemami w uczeniu się – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.01.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20