Ośrodek w Oświęcimiu

04.02.2022
O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
27.04.2022
Pierwsze zajęcia odbędą się 30 września 2022 r. w godz. od 15.00 do 18.15
Zajęcia odbywać będą się od września 2022 r. do czerwca 2023 r. (czas trwania: 9 miesięcy)
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. Bema 4
Adresaci: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych nauczyciele zainteresowani nabyciem kwalifikacji oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową.
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Oświęcimiu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – 2022/2023

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
23.08.2022
godzina 11.00 - 14.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Specjaliści w przedszkolu i szkole oraz inne zmiany w oświacie od 1 września 2022 roku – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
29.08.2022
godzina 12.00 - 13.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – (gr. I)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
02.09.2022
godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Adresaci: nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych z powiatów: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w szkole ponadpodstawowej – (gr. II)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25