Ośrodek w Oświęcimiu

07.11.2022
O terminie rozpoczęcia zajęć poinformujemy zainteresowane osoby.
Zajęcia odbywać się będą w MCDN, Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – kurs kwalifikacyjny

300 / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
08.11.2022
Zajęcia odbywać się będą od lutego 2023 r. do lutego 2024 r.
w MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Termin I. spotkania planowany na 24 lutego 2023 r. (piątek); godz. 15.30
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Oświęcimiu

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
08.02.2023
godzina 10.00 - 13.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Programujemy historyjki w Scratchu – (DM)

5 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/15
13.02.2023
godzina 15.30 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

WAKELET – kolekcjonuje materiały w sieci – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.02.2023
godzina 16.00 - 17.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Projekt Biało-czerwona dla przedszkolaka – oferta specjalna

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
15.02.2023
godzina 13.00 - 16.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Doskonalenie kompetencji kierowniczych wicedyrektora szkoły – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
16.02.2023
godzina 15.00 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Inteligencja emocjonalna – być w zgodzie z emocjami – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
16.02.2023
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Twój głos ma znaczenie. Emisja głosu w pracy nauczyciela – oferta specjalna

3 / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.02.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F46. Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.02.2023
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F3. Arkusz organizacji przedszkola / szkoły podstawowej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
20.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Konflikty szkolne – jak je rozwiązywać, aby utrwalić dobre relacje i budować wspólnotę – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
20.02.2023
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocena prac pisemnych uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi – grupa I (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
21.02.2023
Trzecie spotkanie: godzina 16.00 - 17.30
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (DM)

2 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
22.02.2023
godzina 10.00 - 13.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Nowoczesne kształcenie w technikach i szkołach branżowych – konferencja

5 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
33/100
23.02.2023
godzina 11.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Rada pedagogiczna – protokołowanie zebrań i dokumentowanie pracy pedagogicznej – oferta specjalna

4 / 135 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
23.02.2023
godzina 16.00 - 19.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Wystąpienia publiczne. W klasie, na scenie, w mediach i w internecie. – oferta specjalna

4 / 98 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.02.2023
godzina 16.00 - 18.15
Miejsce realizacji: pierwsze spotkanie - MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8, kolejne spotkania – zgodnie z ustaleniami uczestników sieci
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Sieć współpracy i samokształcenia – Pedagog specjalny i nauczyciel współorganizujący kształcenie

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
23.02.2023
godzina 14.00 - 16.15
Miejsce realizacji: Muzeum w Chrzanowie Dom Urbańczyka Aleja Henryka 16
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Język polski w przestrzeni muzealnej – metody, pomysły, koncepcje – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/12
24.02.2023
godzina 16.00 - 18.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży. Jak je rozumieć? Jak reagować? – oferta specjalna

3 / 94 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
27.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Od nauczyciela mianowanego do dyplomowanego – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
28.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F63. Terapia ręki

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/20
28.02.2023
godzina 15.00 - 18.15
Drugi termin: 07.03.2022 r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F76. Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
28.02.2023
godzina 15.00 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Różne oblicza agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży – konferencja

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/50
01.03.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F11. Tworzenie fotoreportażu i albumu twórczości dziecięcej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji PhotoStory

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
01.03.2023
Drugie spotkanie: 06.03.2023 godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F54. Eduaktywne prezentacje

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
01.03.2023
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocena prac pisemnych uczniów zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi – grupa II (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
01.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F64. Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
02.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Drugi termin: 09.03.2022 r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F77. Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
02.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F27. Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
02.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F65. Uczeń taki sam jak inni…Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka)

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
02.03.2023
godzina 15.30 - 17.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Pakiet biurowy Office na lekcjach przedmiotów zawodowych – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
03.03.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F45. Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze!

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
06.03.2023
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
07.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F79. „Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
09.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak ponownie włączyć osobę wykluczoną do grupy szkolnej? – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F80. Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.03.2023
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Metody pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wypracowania dyscypliny na zajęciach – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F44. Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM‑owych

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F67. „Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.03.2023
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocena pracy – o czym powinien wiedzieć nauczyciel? – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
16.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F49. Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać”

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
16.03.2023
godzina 10.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Dostępność cyfrowa w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej – oferta specjalna

5 / 145 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.03.2023
godzina 15.00 - 17.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F62. „Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.03.2023
godzina 12.00 - 14.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Ocena pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Bezpiecznie w szkole – w trosce o zdrowie psychiczne uczniów – oferta specjalna

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
22.03.2023
godzina 15.30 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Formy wsparcia i metody pracy z dziećmi z deficytami wiedzy, umiejętności i zachowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
22.03.2023
godzina 15.30 - 19.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Origami – składanki z papieru na lekcjach techniki – (DM)

5 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
24.03.2023
godzina 15.30 - 18.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F10. Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
25.03.2023
godzina 9.00 - 15.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F56. Robotyka, która „styka”. Tworzenie ciekawych projektów i doświadczeń z użyciem płytek rozwojowych oraz robotów

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
28.03.2023
godzina 15.30 - 17.45
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak realizować zajęcia preorientacji zawodowej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – propozycje zajęć (DM)

3 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
29.03.2023
godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 Budynek Collegium Sub Horologio Małopolskiej Uczelni Państwowej
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F29. Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, kartograficzne, statystyczne

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
30.03.2023
godzina 15.30 - 18.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Moja wizytówka – dokumenty aplikacyjne. Jak zaprezentować w CV umiejętności zdobyte na przedmiotach zawodowych – (DM)

4 / forma bezpłatna
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
13.04.2023
godzina 15.00 - 17.45
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Nieśmiały uczeń w klasie – jak zaradzić nieśmiałości – oferta specjalna

3 / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
18.04.2023
godzina 10.00 - 13.15
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F2. Rola i zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej wobec migracji, wielokulturowości uczniów oraz codziennych wyzwań

4 / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
19.04.2023
godzina 15.30 - 17.00
Zajęcia odbywać się będą online z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

Jak skutecznie rozmawiać z rodzicami, kiedy nie zauważają oni problemów dzieci – oferta specjalna

2 / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
25.04.2023
godzina 15.30 - 18.45
Kolejny termin spotkania: 27.04.2023r. godzina 15.00 - 18.15
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Oświęcimiu, ul. M. Kolbego 8 (Collegium sub Horologio)
Informacje pod numerem telefonu: +48 33 844 43 14 w. 33 tel. kom.: 513 042 427
Ośrodek w Oświęcimiu

F19. Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15