Ośrodek w Tarnowie

26.09.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Wsparcie ucznia z orzeczeniem – przeprowadzenie WOPFU i opracowywanie IPET

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
28.09.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
28.09.2022
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 28.09.2022 r.

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/17
28.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego.
Prowadzący: Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
29.09.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
29.09.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Termin zgłoszenia: 26.09.2022 r.
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów.
Prowadzący: dr Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

„Aktywny powrót do szkoły” – czyli jak motywować i oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
03.10.2022
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wszystkich typów szkół
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w edukacji włączającej – praktyczne wskazówki do pracy I-68

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
03.10.2022
Ośrodek w Tarnowie

Sieć nauczycieli informatyki

/ bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

O co pytać rodziców uczniów, by uzyskać odpowiedź? I-22

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Jak zdrowo żyć? – realizacja projektu przedmiotowego i szkolnego I-59

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
04.10.2022
godz. 15.00-17.30
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Prowadzący: Jadwiga Chaim - nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej
Zgłoszenie na formę wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji szkoleń dostępnego na stronie www.mcdn.edu.pl do dnia 5 września 2022 r.
Ośrodek w Tarnowie

Jestem nowy w szkole. Kilka rad dla nauczycieli rozpoczynających pracę.

3 godz. / 59 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
04.10.2022
godz. 14.30 - 17.30
Ośrodek w Tarnowie

Pogotowie awansowe – jak szybko przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
04.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adesat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Ośrodek w Tarnowie

Adaptacja dziecka w grupie przedszkolnej i klasach I-III I-7

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
05.10.2022
godz. 10.00 - 12.15
Ośrodek w Tarnowie

Zmiany prawne w edukacji od września 2022

3 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
05.10.2022
godz. 10.00
Ośrodek w Tarnowie

Dyrektor w sieci – cykl seminariów (8 spotkań)

24 godz. / 650 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.10.2022
godz. 15.00-16.30 Zajęcia stacjonarne
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka niemieckiego – poziom podstawowy (5.10.2022)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia coachingowe w pracy dyrektora I-4

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
06.10.2022
godz. 14.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć „Młodego Dyrektora”

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Wychowawca zarządzający klasą I-18

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
06.10.2022
godz. 15.00-19.00
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Wizualizacja sposobem wzbogacani przekazu treści edukacyjnych I-57

5 godz. / 97 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 10.10.2022r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Co zrobić, by ocena motywowała i wspierała ucznia w pracy i rozwoju? – o roli oceniania w szkole I-81

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
06.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli w kontekście praw i dobra dziecka I-83

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
06.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Zabawy plastyczno – sensoryczne dla uczniów w klasach I – III

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
07.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: opiekunowie samorządów uczniowskich wszystkich etapów edukacyjnych
Ośrodek w Tarnowie

Vademecum opiekuna samorządu uczniowskiego I-26

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
07.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wyzwania dla cyberbezpieczeństwa – poziom szkolny i użytkownika I-51

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
08.10.2022
godz. 9.00
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy X.2022

30 godz. / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
08.10.2022
Miejsce realizacji: Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej
godz. 10.00 - 11.30
Ośrodek w Tarnowie

Być świadkiem miłości

2 godz. / 38 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
41/50
10.10.2022
Ośrodek w Tarnowie

Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych z użyciem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
11.10.2022
godz. 15.00-18.00
Ośrodek w Tarnowie

Dobrostan czy Niedobrostan? Jak działać w kryzysie i nie tylko

4 godz. / 20 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/30
11.10.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Leporello pomysł na lekturę

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.10.2022
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Jak wspierać i pracować z uczniami z Ukrainy w nowym roku szkolnym

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/30
11.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć „Innowacyjne nauczanie matematyki”

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
12.10.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego miasta i gminy Żabno
Miejsce realizacji: Publiczne Przedszkole w Żabnie ul. Jagiełły 12
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/5
12.10.2022
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Praca metodą projektu na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
Ośrodek w Tarnowie

Zadbaj o klimat, czyli troska o zdrowie psychiczne w szkole I-61

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
12.10.2022
godz. 15.00-16.30; zajęcia w formie stacjonarnej w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja religijna dzieci w młodszym wieku szkolnym (12.10.2022 r.)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
17.10.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

3 godz. / 57 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
17.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Budowanie wspólnoty klasowej sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu I-17

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
17.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

O trudnej sztuce motywowania w praktyce szkolnej I-23

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
18.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 26.10.2022 r. Godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Praca z tekstem literackim i innymi tekstami kultury przygotowująca do testu historycznoliterackiego w ramach matury z języka polskiego I-33

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
19.10.2022
godz. 15.00-16.30; Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach niemieckiego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
19.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Gimnastyka mózgu dla każdego – metody rozwijania wyobraźni i pamięci I-12

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
19.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

A można inaczej – pomysły na ciekawe zajęcia z wychowawcą w szkole I-25

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
19.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w edukacji przedszkolnej” – sieć współpracy nauczycieli edukacji przedszkolnej

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
19.10.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, wielickim i limanowskim.
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Projekty edukacyjne STEAM na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
19.10.2022
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Bezpieczeństwo państwa – działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

3 godz. / 60 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń, bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
20.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej” – sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
20.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku I-40

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
20.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: pedagodzy szkolni, nauczyciele szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Ośrodek w Tarnowie

Praktyczny poradnik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów I-64

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
20.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Dbam o swoje bezpieczeństwo, uczę się poruszać na drodze

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.10.2022
godz. 15.00-16.30; Zajęcia w formie stacjonarnej w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Praca z przypowieściami na katechezie (20.10.2022)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
21.10.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem laboratoriów przyszłości – krok po kroku 21.10.2022

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy świetlic.
Ośrodek w Tarnowie

Czytanie jest super, a tworzenie własnej książki jeszcze lepsze! I-45

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
22.10.2022
godz. 9.00-15.30
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Matematyka nie musi być nudna. Pozwólmy uczniom działać I-37

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
24.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Tworzymy własne lekcje wideo z EDpuzzle I-52

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Ośrodek w Tarnowie

Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej I-35

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
25.10.2022
Ośrodek w Tarnowie

Laboratorium przyszłości – sprawczość ucznia receptą na sukces edukacyjny MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
25.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Jak oceniać, aby wspierać uczniów klas młodszych w nauce? I-9

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
25.10.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 26.10.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne)
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia z klockami LEGO Education I-14

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
26.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wyjdź poza schemat, czyli o przygotowaniu działania innowacyjnego I-84

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
26.10.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim i wielickim.
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
50/50
26.10.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Bezpieczeństwo państwa – działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
26.10.2022
godz. 16.00 - 18.15; zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Kierownik formy: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka (26.10.2022)

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/10
26.10.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocena funkcjonalna – podstawą pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sporządzania WOPFU

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
26.10.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów I-31

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
26.10.2022
godz. 15.00- 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Pierwsza pomoc – postępowanie w sytuacjach zagrożeń

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.10.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Czy STEAM to problem? Projektowe modele nauczania do wykorzystania w „Laboratoriach Przyszłości” MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
27.10.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przygoda z lapbookiem

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.10.2022
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/20
28.10.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/25
29.10.2022
godz. 9.00-15.30
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Przykładowe narzędzia TIK z uwzględnieniem tablic interaktywnych oraz rozszerzonej rzeczywistości, które sprawdzą się na każdym etapie edukacji I-53

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
31.10.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

FAKE NEWS A SZKOŁA? – mechanizmy i przeciwdziałanie MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
04.11.2022
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia TIK i zasoby edukacyjne wspierające nauczyciela w pracy z uczniami w edukacji zdalnej i stacjonarnej MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
07.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Walka o pamięć. Polityka historyczna we współczesnym świecie I-28

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.11.2022
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

„Giętki umysł” – metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.11.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak skutecznie wdrażać zmiany innowacyjne w szkole?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
08.11.2022
Prowadzący: Arkadiusz Nalepka
Ośrodek w Tarnowie

Aktywizujące prezentacje edukacyjne – czyli techniki tworzenia i publikacji interaktywnych materiałów edukacyjnych MChE

6 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
09.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele doradcy zawodowi, wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Testy, quizy i kwestionariusze na zajęciach z doradztwa zawodowego I-50

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.11.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja obronna – kształtowanie postaw

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
14.11.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 21.11.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele informatyki i nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Robotyka, która „styka”. Tworzenie ciekawych projektów i doświadczeń z użyciem płytek rozwojowych oraz robotów I-56

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.11.2022
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 23.11.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Jak przygotowywać uczniów do ustnej matury z języka polskiego? I-32

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Zadania maturalne z matematyki, których nie ma w podręcznikach szkolnych I-38

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.11.2022
godz. 15.00 - 18.45
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na kierownika wypoczynku XI.2022

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciel przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy – o wielokulturowości w polskiej szkole I-1

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystywanie i analiza przykładowych źródeł na lekcjach historii oraz wiedzy o społeczeństwie: źródła ikonograficzne, statystyczne I-29

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.11.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na wychowawcę wypoczynku

36 godz. / 249 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
18.11.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu XI.2022

150 / 890 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
18.11.2022
godz. 10.00 - 12.15
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli

3 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
22.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty I-15

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
22.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele II i III etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Skuteczny nauczyciel i wychowawca, czyli jak realizować prawdziwą edukację, która ma sens I-78

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
23.11.2022
Prowadzący: Arkadiusz Nalepka
Ośrodek w Tarnowie

Dynamizujemy lekcję tworząc quizy, gry i zabawy z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych MChE

6 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.11.2022
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji; MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego i wielickiego.
Prowadzący: Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w kl. IV – VIII

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
24.11.2022
godz. 15.00-17.15
Adresat: nauczyciele przyrody i biologii szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Eksperymentowanie w domowym laboratorium I-42

3 godz. / 59 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
24.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję I-60

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
24.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języka angielskiego II i III etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Mediacja i przetwarzanie językowe w zadaniach egzaminacyjnych I-34

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
28.11.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń zdolny w klasie I-69

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25