Ośrodek w Tarnowie

17.10.2023
godz. 11.30 - 14.30
Ośrodek w Tarnowie

ABC dyrektora szkoły, przedszkola na rok szkolny 2023/2024

4 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
20.04.2024
godz. 12.00 - 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Budowanie Myślącej Klasy na lekcjach matematyki”

4 godz. / 179 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/30
22.04.2024
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Awans zawodowy nauczyciela – analiza przypadków

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
23.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli XII/68

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/24
23.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów – w kierunku budowania zasobów osobistych X/53

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.04.2024
godz. 15.00-18.15
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 19.04.2024 r.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący: Jadwiga Chaim - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, logopeda, nauczyciel konsultant MCDN
Ośrodek w Tarnowie

Czym jest Pozytywna Dyscyplina i jak ją wprowadzać?

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
23.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoriów przyszłości

4 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/16
23.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Co nauczyciel o prawie wiedzieć powinien – krótki instruktaż przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
24.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.04.2024
godz. 15.00-17.15
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów; bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Problemy i wyzwania współczesnej katechezy

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
24.04.2024
godz. 14.30-16.00
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.04.2024 r.
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: dr Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Teren miejscem aktywności ruchowej ucznia – edycja I

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
24.04.2024
godz. 15.00-16.30
Miejsce realizacji: Hala sportowa Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie, ul. Skorupki 9
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, dąbrowski
Prowadzący: Agata Duda - trener fitness z 20-stoletnim doświadczeniem, nauczyciela wychowania fizycznego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Tarnowie,
Kierownik formy: Kinga Adamczyk - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego, nauczycielka wychowania fizycznego w ZSO nr 1 w Tarnowie
Ośrodek w Tarnowie

Fitness – trening zdrowotny na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
24.04.2024
godz. 15.00-16.20
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim
i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
24.04.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym : miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski oraz inni nauczyciele
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

„Językowy Rubik’s Cube: Jedno zdanie, nieskończone możliwości zastosowania”.

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
25.04.2024
godz. 15.00-18.15 zajęcia stacjonarne
Zgłoszenia do dnia 19.04.2024 r.
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Prowadzący: Jerzy Marek - nauczyciel konsultant ds. informatyki oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce przedmiotów, MCDN Ośrodek w Tarnowie
Ośrodek w Tarnowie

Modelowanie obiektów 3D z użyciem aplikacji Blender

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
25.04.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia specjalnego w edukacji wczesnoszkolnej na terenie miast: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów; brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego i nowosądeckiego.
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. współorganizacji procesu kształcenia specjalnego
Ośrodek w Tarnowie

Teatrzyk KAMISHIBAI w edukacji włączającej

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
25.04.2024
godz. 15.00-18.15; zajęcia stacjonarne w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący: Jadwiga Chaim - specjalista ds. edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, logopeda, nauczyciel konsultant MCDN
Ośrodek w Tarnowie

Kreatywne przygotowania do Dnia Mamy i Taty

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
08.05.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Uwaga i słuch w dziecięcej rzeczywistości: ćwiczenia, zabawy rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
09.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozprawka w szkole podstawowej – vademecum nauczyciela

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie kształtujące. Informacja zwrotna, która pomaga uczniowi się uczyć a nie być nauczanym

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
09.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wycieczka edukacyjna – jak ciekawie i efektywnie przygotować wycieczkę klasową?

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
13.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

W jakim języku mówi sztuczna inteligencja? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

3 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
13.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Storytelling jako metoda nauczania

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
13.05.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Opowieści robotów i wykorzystanie AI w Storytellingu Czyli wyprawa po „klucz” do uczenia i aktywizacji ucznia przy realizacji projektów STEAM-owych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/14
14.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie kształtujące. Jak oceniać by uczeń się uczył? – efektywne formułowanie celów i kryteriów oceniania

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.05.2024
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Historia w kolorach

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
14.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystanie zasobów GeoGebry online na lekcjach matematyki

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Obserwacja w nadzorze pedagogicznym – okiem praktyka

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
15.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na wychowawcę wypoczynku

36 / 249 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
16.05.2024
Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia specjalnego w edukacji wczesnoszkolnej na terenie miast Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego i nowosądeckiego.
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak współpracować z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Metoda STEAM na lekcjach geografii

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Podsumowanie pracy pedagoga specjalnego. Jak skonstruować sprawozdanie?

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sztuczna inteligencja wsparciem dla nauczyciela

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/14
18.05.2024
godz. 9.00
Ośrodek w Tarnowie

Wiosna w przyrodzie w ramach III Małopolskiego Forum Przedmiotów Przyrodniczych

7 godzin / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
21.05.2024
Ośrodek w Tarnowie

Jak przygotować i wdrożyć w szkole innowacje z użyciem sprzętu Laboratoriów przyszłości

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Poznaj mocne strony ucznia, jego preferencje i zainteresowania – narzędzia i metody pomocne do efektywnej pracy

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.05.2024
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem zawodowym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Ośrodek w Tarnowie

Planowanie i realizacja lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak szybko przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
22.05.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Zabawy Fundamentalne i ich wpływ na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
22.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wirtualne zbiory i archiwa – wsparciem dydaktycznym dla nauczycieli

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
23.05.2024
godz. 10.00
Ośrodek w Tarnowie

Pozwolić się kształtować przez Słowo Boga i rozpoznać w Nim fundament świadectwa na lekcjach religii 23.05.2024

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
23.05.2024
godz. 9.30
Ośrodek w Tarnowie

Stosunek pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach niepublicznych lub publicznych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd – interpretacje oraz praktyczne wskazówki

6 godz. / 110 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
28.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wzmacnianie i świadome budowanie pozytywnych emocji – przykłady strategii i ćwiczeń

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.05.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Logorytmika – tworzenie harmonii ruchu i zabawy

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
28.06.2024
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 godz. / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/24
28.06.2024
(zajęcia: piątek, sobota)
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25