Ośrodek w Tarnowie

27.10.2021
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
27.10.2021
godz. 15.00-16.30
Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek
Ośrodek w Tarnowie

„Mało znane a lubiane” -bezkontaktowe gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenie lekcji wychowania fizycznego

2 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
27.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

„Paweł i Gaweł w jednym stali domu” – mediacje szkolne drogą do pojednania

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
27.10.2021
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu II edycja

150 / 890 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
27.10.2021
15.00 - 16.30
Cykl seminariów - zajęcia na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Prowadzący: dr hab. Ewa Kmieci, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
dr Kamila Wawrzyniak-Guz, adiunkt w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH
Kierownik formy: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

„Wirtualna klasa” – koszmar czy nowe możliwości? Przykłady projektowania e-tywności w nauczaniu zdalnym i mieszanym

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
27.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
03.11.2021 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

ABC pracy ze zbuntowanym uczniem

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
27.10.2021
godz. 15.00-16.30
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
27.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
27.10.2021
godz. 16.00-18.15
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym w powiatach: miasto Tarnów, tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka, nauczyciel - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ – poziom B2+/C1

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
27.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym: m. Tarnów i powiat tarnowski
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka przedszkolnego

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/13
27.10.2021
godz. 15.00 - 17.15
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Tarnowa i Nowego Sącza oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy” I edycja

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/70
28.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Aby uczeń myślał twórczo i krytycznie. Ćwiczenia z myślenia

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
28.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Bilans zysków i strat z perspektywy dyrektora szkoły

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.10.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

„Kto ty jesteś?” – kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
28.10.2021
godz. 15.00-19.00
Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Prowadzący: Ewa Skrzywanek - konsultant metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, profesor oświaty
Kierownik formy: Arkadiusz Nalepka
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja patriotyczna w szkole podstawowej

4 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
28.10.2021
Pierwsze zajęcia odbędą się 28.10.2021 r. godz. 15.00 - 16.30 w formie online
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym
w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów
Prowadzący: dr Robert Truchan
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego „Sfera ruchu – współpraca, wspieranie, współdziałanie”

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
29.10.2021
godz. 15.00-16.30 Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objętych doradztwem metodycznym
w powiatach: miasto Tarnów, tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Elektroniczne portfolio, czyli refleksja o tym, czego nauczyliśmy się na lekcjach języka niemieckiego

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
02.11.2021
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie
Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Ośrodek w Tarnowie

Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 2

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.11.2021
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
04.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Doświadczenia formą przekazywania treści na lekcjach fizyki w klasach VII‑VIII

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
04.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

W jaki sposób wspierać rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
04.11.2021
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
06.11.2021
godz. 9.00-12.15 Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele muzyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego
Prowadzący: Agnieszka Gietner - nauczyciel doradca metodyczny ds. muzyki ogólnokształcące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa małopolskiego
Ośrodek w Tarnowie

Zgrany zespół – zabawy integracyjne na lekcjach muzyki

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
08.11.2021
godz. 16.00
Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Prowadzący: Anna Falkowska - trener edukacji online z wykorzystaniem TIK, wykładowca akademicki (specjalizacja metodyka edukacji ekologicznej), doradca zawodowy.
Kierownik formy: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia ewaluacyjne w nauczaniu

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Aktualność myśli społeczno-edukacyjnej Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – forma stacjonarna

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
40/60
08.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Aktualność myśli społeczno-edukacyjnej Bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego – forma online

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
53/250
08.11.2021
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

„Polskie drogi do niepodległości 1914 – 1918 – Jak uczyć historii o I wojnie światowej”

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
08.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Nauka programowania przez zabawę, inspirujące przykłady programowania w Scratchu

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
08.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozpoznawanie u uczniów możliwości psychofizycznych a doradztwo zawodowe

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
09.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Budowanie relacji społecznych w klasie po okresie nauki zdalnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
10.11.2021
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu kompetencji kluczowych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.11.2021
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 15.11

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/27
15.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Czy szkoła może być czuła na potrzeby człowieka? Tak pod warunkiem, że zadba o dobrostan

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
62/80
15.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
22.11.2021 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Akademia robotyki dla najmłodszych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.11.2021
godz. 14.00-17.15 Termin kolejnego spotkania: 17.11.2021 r. godz. 14.00-17.15
Adresaci: Osoby spełniające warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 pkt 1,2,3 i 5 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)
Prowadzący: Małgorzata Goryczka - nauczyciel konsultant MCDN Ośrodek w Tarnowie
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na kierownika wypoczynku

10 / 139 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.11.2021
Spotkanie odbędzie się stacjonarnie w dniu 16.11.2021 r. o godz. 15.00 - 17.15
Kolejny nabór do sieci nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Adresaci: zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z obszaru miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski
Koordynator: Anna Niedojadło
Ośrodek w Tarnowie

„Wokół problemów i nowych rozwiązań” – Sieć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

/ bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
16.11.2021
15.00-16.30
Cykl seminariów na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele geografii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Prowadzący: dr hab. Ewa Kmiecik, prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
dr Kamila Wawrzyniak-Guz, adiunkt w Katedrze Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
Kierownik formy: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

Praca grupowa online – jak wykorzystać możliwości wybranych narzędzi internetowych na zajęciach zdalnych

3 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
16.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
23.11.2021 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zaburzone zachowania uczniów

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
17.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia z wychowawcą – wyznaczanie granic i konsekwencja w efektywnym wychowaniu

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
17.11.2021
godz. 15.00 - 17.15
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Tarnowa i Nowego Sącza oraz powiatów: bocheńskiego. brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

„Katecheza XXI wieku – wyzwania współczesnej katechezy” II edycja

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/50
17.11.2021
godz. 15.00 - 16.30
Spotkanie II odbędzie się online na platformie. Uczestnicy po zarejestrowaniu się otrzymają link z dostępem do platformy, informacje pod numerem telefonu: 604 697 156
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim.
Prowadzący: Renata Polek
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych – II spotkanie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
46/50
17.11.2021
godz. 16.00-18.15; Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objętych doradztwem metodycznym
w powiatach: miasto Tarnów, tarnowski, gorlicki, dąbrowski.
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Sprawności językowe i zadania egzaminacyjne 2023 z języka niemieckiego w kontekście podstawy programowej i ESOKJ

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
17.11.2021
godz. 15.00-18.00 Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Pląsy, tańce i zabawy muzyczne w przedszkolu 17.11.

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
17.11.2021
17.11.2021 godz. 15.00 - 19.00
27.11.2021 godz. 9.00 - 13.00
Ośrodek w Tarnowie

Jestem uważny

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
17.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Każdy może nauczyć się języka obcego

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
17.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Pozytywnie o emocjach

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
18.11.2021
godz. 14.00 - 17.45
Ośrodek w Tarnowie

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
18.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
25.11.2021 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Budowanie i realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
19.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

„Mój przyjaciel prąd”. Konkurs ciekawym pomysłem na lekcję powtórzeniową z techniki

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
19.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Biblioteka szkolna pełna pomysłów i kreatywnych działań

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
22.11.2021
godz. 14.30 - 17.30
Ośrodek w Tarnowie

Sieci współpracy i samokształcenia pedagogów szkolnych

3 / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
22.11.2021
godz. 15.00-17.15 Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Tarnów, powiatu: tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
Prowadzący: Anna Niedojadło - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
Ośrodek w Tarnowie

„Aktywni – Kreatywni – radość samodzielnego działania”

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
23.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
23.11.2021
godz. 15.00-18.00
25.11.2021 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Ewaluacja zdalnego procesu uczenia się uczniów

8 / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
23.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Jak efektywnie przygotować lekcję geometrii do przeprowadzenia w nauczaniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
24.11.2021
godz. 14.30 - 17.30
Ośrodek w Tarnowie

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ….

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
24.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Laboratorium przedszkolaka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.11.2021
godz. 15.00-18.00 Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Rozwijanie umiejętności motorycznych dziecka przedszkolnego 24.11.

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
24.11.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

To już umiem! Diagnoza umiejętności trzecioklasisty w zakresie języka obcego

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
24.11.2021
godz. 15.00-16.30; Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: miasto Tarnów, tarnowski, gorlicki, dąbrowski.
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Design Thinking na lekcjach języka niemieckiego, czyli metoda uwzględniająca zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
24.11.2021
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Pozytywna dyscyplina na zajęciach wychowania fizycznego – spotkanie II

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.11.2021
15.00-18.15; Zajęcia na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
Prowadzący: Ewelina Wojdak - dietetyk ze specjalnością Dietetyki Klinicznej
Renata Polek- nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna, jako inwestycja w zdrowie dziecka

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
44/50
24.11.2021
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Jak zdyscyplinować grupę na zajęciach wychowania fizycznego? – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych – II spotkanie, rekrutacja dodatkowa

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.11.2021
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
25.11.2021
godz. 14.00 - 17.00
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele
Prowadzący: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
29.11.2021
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Notatki wizualne – jak je tworzyć i wykorzystywać na lekcjach w pracy z dziećmi ze SPE – II grupa

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
29.11.2021
Pierwsze zajęcia odbędą się 29.11.2021 r. w godz. 15.00-26.30 O formie spotkania (na żywo czy online) uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail.
Adresaci: nauczycieli religii przedszkoli i szkół podstawowych Tarnowa i Nowego Sącza oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - nauczyciel doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii przedszkoli i szkół podstawowych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
01.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zastosowanie prawa w praktyce oświatowej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
01.12.2021
godz. 14.00 - 17.00
2.12.2021 godz. 14.00 - 17.00
Ośrodek w Tarnowie

Zespół klasowy – praca z grupą

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
06.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

By słowom nadać moc i znaczenie – wypowiedzi ustne i pisemne uczniów w szkole ponadpodstawowej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
07.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Chwal i nagradzaj, czyli jak budzić motywację uczniów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
07.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.12.2021
(uczestnictwo w warsztatach polegać będzie na zapoznaniu się z zamieszczonymi na platformie
Moodle materiałami edukacyjnymi, wykonaniu ćwiczeń i udziale w forach dyskusyjnych)
Ośrodek w Tarnowie

Genial.ly – tworzymy genialne materiały edukacyjne, część 3

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
08.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
08.12.2021
godz. 15.00-16.30 Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół podstawowych
Prowadzący: Joanna Wołoszyn - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie, MCDN Ośrodek w Krakowie
Ośrodek w Tarnowie

Bo przecież o dobro dziecka chodzi nam wszystkim… – nauczyciel WDŻ w dialogu z rodzicami

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
08.12.2021
godz. 15.00-16.30 Zajęcia odbywać się będą w MCDN Ośrodek w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania do życia w rodzinie szkół ponadpodstawowych.
Prowadzący: Antonina Świeży - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania do życia w rodzinie, MCDN Ośrodek w Krakowie
Ośrodek w Tarnowie

„Dlaczego dinozaury wymarły? Bo nie chodziły na wdż! Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wdż szkół ponadpodstawowych”

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Oddychać czystym powietrzem – zajęcia dla najmłodszych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
11.12.2021
godz. 9.00 - 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Aplikacje do pracy zdalnej z uczniami

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
15.12.2021
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność karna nauczyciela w świetle przepisów prawa karnego oraz Karty Nauczyciela

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
15.12.2021
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
10.01.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wsparcie zdrowia psychicznego ucznia w praktyce szkolnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
10.01.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
17.01.2022
godz. 15.00 - 18.00
18.01.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
04.02.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
05.02.2022
godz. 9.00 - 14.00
12.02.2022 godz. 9.00 - 13.30
Ośrodek w Tarnowie

Uczymy się programować w języku Python

12 godz. / 159 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
09.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
11.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

„I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
17.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
24.02.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Chronologiczne łamigłówki

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
28.02.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
10.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
03.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
09.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20