Ośrodek w Tarnowie

17.10.2023
godz. 11.30 - 14.30
Ośrodek w Tarnowie

ABC dyrektora szkoły, przedszkola na rok szkolny 2023/2024

4 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
04.03.2024
godz. 19.00-20.30
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Tomasz Bastkowski - Specjalista od nowoczesnej edukacji i marketingu. Teologii i trener piłki nożnej (Licencja UEFA B). Nauczyciel, manager, dyrektor w szkołach i klubach warszawskich oraz polonijnych w Irlandii. Edukator i pomysłodawca Akademii Nauczyciela, Polonijnej Szkoły Online, Ligi Gier IPN i Edukacji SEN
Kierownik formy: Elżbieta Cibor- nauczyciel doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Chrześcijańskie gry planszowe, jako nowoczesne i efektywne metody edukacyjne na lekcjach religii

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/140
04.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel początkujący – pierwsza obserwacja zajęć, opinia i ocena pracy

4 godz. / 79 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/24
04.03.2024
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Historia w kolorach

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/10
05.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Czy Korczak korzystałby z fb? – budowanie zespołu klasowego opartego na pozytywnych relacjach III/13

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego XII/63

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
05.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jaki siew, takie żniwo – czyli o wspomaganiu wychowawczej roli rodziny

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
05.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

C++ z ARDUINO Podstawowe projekty w szkolnym Laboratorium Przyszłości

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
05.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Praca w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – Uniwersalne Projektowanie w Edukacji /Universal Design for Learning/

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
05.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sztuczna inteligencja wsparciem dla nauczyciela

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/14
06.03.2024
godz. 15.00 - 16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, dąbrowski
Prowadzący: Kinga Adamczyk-nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Wychowanie przez pozytywną rywalizację na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
06.03.2024
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Zasady prawidłowego komponowania posiłków w diecie dzieci i młodzieży oraz wpływ aktywności fizycznej na rozwój chorób cywilizacyjnych wśród dzieci

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
26/100
07.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Projektowanie modeli do druku 3D

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/13
07.03.2024
godz. 16.00-17.30
Adresaci: Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia specjalnego w edukacji wczesnoszkolnej na terenie miasta Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego i nowosądeckiego.
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. współorganizacji procesu kształcenia specjalnego.
Ośrodek w Tarnowie

Metody aktywizujące w edukacji włączającej nauczania wczesnoszkolnego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
07.03.2024
godz. 14.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
07.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Pierwsza rozmowa rekrutacyjna – jak się do niej przygotować? Mały poradnik dla ucznia VIII/43

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
11.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

By nie było nudy – pomysły na ciekawe lekcje wychowawcze

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
12.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Na półmetku w drodze do stopnia nauczyciela mianowanego XII/61

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
12.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie kształtujące. Jak uczyć, żeby nauczyć? – techniki i strategie aktywizującego nauczania

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu laboratoriów przyszłości

4 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/16
12.03.2024
godz. 16.15
Ośrodek w Tarnowie

Kształtowanie kompetencji kluczowych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/24
12.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Bliska historia w działaniu, czyli jak aktywnie poznawać historię lokalną i regionalną IV/25

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/24
12.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Jak nie przegrać z trudnym uczniem III/20

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
13.03.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego i języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski i inni nauczyciele
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

„Języki 4.0: Odkryj potencjał Al w nauczaniu języków obcych”

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
13.03.2024
godz. 14.30-16.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: dr Robert Truchan - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Przykładowe gry i zabawy ruchowe z piłką jako wszechstronna i efektywna forma zajęć w-f

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
13.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie ucznia do samodzielnej i efektywnej nauki – narzędzia i metody pracy a style uczenia się

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
13.03.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek- nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

„CITIUS, ALTIUS, FORTIUS – COMMUNITER” – olimpijskie wartości na lekcjach wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Długopisy 3D jako narzędzie wsparcia nauczycieli w realizacji treści edukacyjnych

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/13
14.03.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Humanistyczny „krAIobraz” – czyli sztuczna inteligencja na przedmiotach humanistycznych i artystycznych

4 godz. / 49 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
14.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Lekcja: Dyskusja jako metoda dydaktyczna

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
18.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Storytelling jako metoda nauczania

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
18.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Giętki umysł” – metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
18.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kształcenie uczniów z Ukrainy – systemowe rozwiązania dotyczące zapewnienia opieki i edukacji uczniom w roku szkolnym 2023/2024

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/25
19.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Poznaj, odkryj i dokonaj wyboru – planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej ucznia poprzez realizację projektu edukacyjnego

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
19.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Dialog w szkole, czyli o narzędziach pracy nauczyciela w oparciu o aktywną komunikację z uczniem III/19

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.03.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym : miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski oraz inni nauczyciele
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

„Językowy Rubik’s Cube: Jedno zdanie, nieskończone możliwości zastosowania”.

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
20.03.2024
Ośrodek w Tarnowie

Prawa rodziców w szkole przepisy międzynarodowe i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej III/22

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
20.03.2024
godz. 15.00-16.30; zajęcia online
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 30.01.2024 r.
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: mgr lic. Elżbieta Cibor - nauczyclel doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Kompetencje katechety, jako perspektywa efektywnej edukacji

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/45
21.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie kształtujące. Informacja zwrotna, która pomaga uczniowi się uczyć a nie być nauczanym

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.03.2024
godz. 16.00-17.30
Adresaci: Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia specjalnego w edukacji wczesnoszkolnej na terenie miast: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, dąbrowskiego i nowosądeckiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. współorganizacji procesu kształcenia specjalnego w klasach 1 -3 i wychowania przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Obrazy pomagają w nauce – Jak wykorzystać metodę wizualizacji w edukacji włączającej przedszkolaków?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
21.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Organizacja i prowadzenie projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.03.2024
godz. 10.00
Ośrodek w Tarnowie

Arkusz organizacyjny przedszkola, szkoły, placówki

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/24
21.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak wzmacniać i generować pozytywne emocje w relacjach z uczniami

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
21.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Symulacje i eksperymenty z AI w nauczaniu przedmiotów ścisłych

3 godz. / 39 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przygoda z Gombrowiczem

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
25.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak rozmawiać z rodzicami o trudnych problemach edukacyjno- wychowawczych

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/24
25.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„KrAIna przyszłości” Jak uczyć o sztucznej inteligencji najmłodszych? Jak wykorzystać narzędzia AI w edukacji wczesnoszkolnej?

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
26.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Zachowania trudne w przedszkolu i szkole. Skuteczne podejście terapeutyczne.

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/23
26.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Praca z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, w szkole ogólnodostępnej

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
27.03.2024
godz. 14.30-16.00
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: dr Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowotnych na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/29
28.03.2024
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia specjalnego w klasach 1 -3 na terenie miast: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów brzeskiego i gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. współorganizacji procesu kształcenia specjalnego w klasach 1-3 i wychowania przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Złość z punktu widzenia fizjologii dzieci w edukacji włączającej

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
28.03.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wspieraj efektywną naukę Twoich uczniów- metody pracy w zróżnicowanym zespole klasowym

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

W jakim języku mówi sztuczna inteligencja? Narzędzia i pomoce dydaktyczne w nauczaniu języków obcych

3 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
09.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie kształtujące. Jak oceniać by uczeń się uczył? – efektywne formułowanie celów i kryteriów oceniania

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
10.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Metoda STEAM w praktyce szkolnej

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
12.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Aktywność ucznia warunkiem skutecznego uczenia się matematyki VI/37

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.04.2024
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wirtualne zbiory i archiwa – wsparciem dydaktycznym dla nauczycieli

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
16.04.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Projekty przedmiotowe i międzyprzedmiotowe w pracy z uczniami młodszymi i starszymi z wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji

3 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Tekst ikoniczny. Słowo i obraz w procesie dydaktycznym IV/28

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
19.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli XII/77

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/24
23.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów – w kierunku budowania zasobów osobistych X/53

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.04.2024
Ośrodek w Tarnowie

Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli XII/68

4 godz. / 79 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/24
13.05.2024
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Opowieści robotów i wykorzystanie AI w Storytellingu Czyli wyprawa po „klucz” do uczenia i aktywizacji ucznia przy realizacji projektów STEAM-owych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/14
28.06.2024
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 godz. / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/24
28.06.2024
(zajęcia: piątek, sobota)
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30 / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25