Ośrodek w Tarnowie

07.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku I-40

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
07.02.2023
godz. 14.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak uzyskać awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wg. nowych przepisów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
08.02.2023
godz. 16.00-17.30
Adresat: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz i powiatów: brzeskiego, gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Gry i Grywalizacja – blaski i cienie w edukacji przyrodniczej sześciolatków

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
09.02.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Lekcja wychowawcza? – Mam pomysł!!

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.02.2023
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 21.02.2023 r. godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności I-19

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
14.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
14.02.2023
godz. 17.00
Ośrodek w Tarnowie

Realizowanie podstawy programowej metodą projektu-„Dołącz do eTwinning”

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/25
14.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Terapia ręki I-63

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/25
15.02.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 15.02.

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/10
15.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja konsumencka ucznia I-24

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.02.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Już lubimy historię

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
15.02.2023
godz. 9.00 - 17.30
Ośrodek w Tarnowie

Chrystocentryzm w katechezie biblijnej

8 godz. / 70 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
15.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
15.02.2023
godz. 15.00-17.15
Adresaci: Nauczyciele języka angielskiego szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka nauczyciel doradca metodyczny
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 i 2024 – zadania egzaminacyjne z języka angielskiego – poziom podstawowy i rozszerzony

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
28/30
15.02.2023
godz. 16.00 -17.30
Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego
Ośrodek w Tarnowie

Problemy emocjonalne dzieci

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
15.02.2023
godz. 15.00 - 16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, dąbrowski
Prowadzący: KInga Adamczyk - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
15.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.02.2023
godz. 17.00
Ośrodek w Tarnowie

Praca z uczniem metodą projektu-„Załóż projekt eTwinning”

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
15.02.2023
15, 23.02 oraz 2.03.2023r. godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

ARDUINO Podstawowe projekty w szkolnym Laboratorium Przyszłości

12 godz. / 148 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
15.02.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim, i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Boot Camp, czyli wszechstronny trening obwodowy na lekcjach wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/15
15.02.2023
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
15.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Poloniści na pokład! Matura 2023 r -poziom podstawowy

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.02.2023
godz. 15.00-19.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia z klockami LEGO Education I-14

5 godz. / 97 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
16.02.2023
godz. 17.00
Ośrodek w Tarnowie

Klasa XXI wieku- poznaj narzędzia informatyczne przydatne w tworzeniu projektów eTwinning i nie tylko

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
17.02.2023
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Egzamin maturalny z matematyki

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
17.02.2023
godz. 10.00-13.15
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej I-3

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
20.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Pedagog specjalny – nowy specjalista w szkole i przedszkolu od 1.09.2022

2 godz. / 38 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wychowanie w oparciu o wartości I-21

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
21.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Partycypacja i współpraca w szkole – razem możemy więcej, szybciej i lepiej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Inny nie znaczy gorszy” uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele informatyki II etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python I-58

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela I-79

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
22.02.2023
godz. 16.00-17.30
Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - nauczyciel doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Trening umiejętności prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
22.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z przepisami prawa oświatowego – od diagnozy do uzyskanych efektów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
22.02.2023
godz. 15.00
Adresat: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim, wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Test sprawności fizycznej jako narzędzie diagnozy i samooceny ucznia na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/15
22.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Ocenianie szkolne – od wymagań edukacyjnych do oceny pracy ucznia

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
23.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć nauczycieli uczących programowania w języku C++ (sieć w ramach projektu MChE*)

40 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
23.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch i uwagę słuchową dziecka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej I-80

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
27.02.2023
27.02 oraz 7.03.2023r. godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Lekcje z Photonem dla uczniów młodszych i nieco starszych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
28.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Wielkanocne i wiosenne prace plastyczne

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
28.02.2023
godz. 10.00
Ośrodek w Tarnowie

Nowa ocena pracy nauczyciela i dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
01.03.2023
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

„Giętki umysł” – metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
02.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przesiewowe badania logopedyczne

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
03.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję I-60

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
06.03.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek
Ośrodek w Tarnowie

Instrumenty Carla Orffa w wychowaniu przedszkolnym

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
07.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
59/60
07.03.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak uczyć o II wojnie światowej? Zagłada Romów i Sinti w Europie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
07.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Świat bajek i baśni – wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy z dziećmi

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
07.03.2023
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

Zespół uczniowski autorem własnego procesu edukacyjnego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM-owych I-44

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać” I-49

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.03.2023
Ośrodek w Tarnowie

Robotyka, która styka czyli mikrokontrolery w szkolnych projektach edukacyjnych (sieć w ramach projektu MChE*)

12 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.03.2023
godz. 15.00-18.15
Termin kolejnego spotkania: 15.03.2022 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego.
*Forma jest zgodna ze stenem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkoleń z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego I-76*

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.03.2023
Prowadzący: Arkadiusz Nalepka
Ośrodek w Tarnowie

Aktywizujące prezentacje edukacyjne – czyli techniki tworzenia i publikacji interaktywnych materiałów edukacyjnych MChE

6 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
14.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Aby uczeń nie musiał, lecz chciał się uczyć rozbudzanie motywacji wewnętrznej uczniów do uczenia się

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
15.03.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 15.03.

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
15.03.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów brzeskiego, gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny
Ośrodek w Tarnowie

Wielkanoc w zabawach ruchowych i muzycznych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
15.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

EDUKACYJNA MOC MINECRAFTA w edukacji – podstawy warsztat z podstaw zastosowania Minecraft Education Edition w edukacji

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Ośrodek w Tarnowie

Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej I-35

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
16.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Inny nie znaczy gorszy” uczeń słabowidzący w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego I-27

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata I-10

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/25
20.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Inny nie znaczy gorszy” uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.03.2023
godz.15.00-18.15
Termin kolejnego spotkania: 22.03.2023 r. godz. 15.00-18.15 (2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne).
Adresat: nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.
*Forma jest zgodna ze stanem prawnym na dzień 30.06.2022 r. W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami w systemie awansu zawodowego oferta szkoleń z tym związana zostanie dostosowana do nowych przepisów i potrzeb nauczycieli.
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego I-77*

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja obronna – kształtowanie postaw

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka I-62

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
22.03.2023
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Wspomaganie lekcji przy pomocy własnych interaktywnych treści edukacyjnych (szkolenie w ramach projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
22.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozwój mowy dziecka w czasie pobytu w żłobku i w przedszkolu. Prawidłowości rozwoju mowy i terapia zaburzeń

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

4K + MEE = XXI, czyli kształtowanie kompetencji 4K w MINECRAFT EDUCATION EDITION. Warsztat z elementami prezentacji/pokazu dla początkujących z zastosowania Minecraft Education Edition w edukacji kompetencji przyszłości

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00 - 16.30; zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek
Ośrodek w Tarnowie

Na góralską nutę w przedszkolu

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
23.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela I-20

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
23.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Roboty edukacyjne wsparciem nauczycieli w realizacji podstawy programowej (Szkolenie w ramach projektu MChE*)

5 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
27.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Inny nie znaczy gorszy” uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii I-30

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
28.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów I-31

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
28.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty I-15

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
29.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozwój mowy dziecka w czasie edukacji wczesnoszkolnej. Prawidłowości rozwoju mowy i terapia zaburzeń

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
29.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook I-46

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
29.03.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny
Ośrodek w Tarnowie

Metoda Batii Strauss w przedszkolu

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
05.04.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek-doradca metodyczny
Ośrodek w Tarnowie

Wielkanoc u małych kucharzy

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
12.04.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Praca w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
12.04.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 12.04.2023

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
17.04.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja przez szachy w szkole

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
19.04.2023
19.04.2023r. godz. 15.00
26.04.2023r. godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na kierownika wypoczynku

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
20.04.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
21.04.2023
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 godz. / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.04.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na wychowawcę wypoczynku

36 godz. / 249 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
17.05.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 17.05.

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
14.06.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 14.06.

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10