ODN w Tarnowie

04.03.2021
godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Zdrowe żywienie to mądre myślenie – promujemy zasady zdrowego odżywiania, tworząc lapbook

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/20
04.03.2021
godz. 15.00 - 17.15
ODN w Tarnowie

Organizacja szkoleń branżowych – obowiązkowej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe

3 godz. / 58 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/30
04.03.2021
godz. 17.00-19.00
Zajęcia na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele EDB szkół ponadpodstawowych obszar: województwo małopolskie
Prowadzący; Anna Odbierzychleb - doradca metodyczny
ODN w Tarnowie

Pierwsza pomoc w nauczaniu zdalnym

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
05.03.2021
godz. 14.30 - 17.30
ODN w Tarnowie

Prawo autorskie w nauczaniu zdalnym

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
06.03.2021
godz. 9.00
Termin kolejnego spotkania 20.03.2021
ODN w Tarnowie

Grafika komputerowa w pracy nauczyciela

16 godz. / 198 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
08.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne z uczniem słabowidzącym

4 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
09.03.2021
godz. 15.00-18.00
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk- doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
ODN w Tarnowie

Sposoby aktywizowania i motywowania uczniów do pracy na lekcjach wychowania fizycznego

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
09.03.2021
godz. 14:30 - 19:00
ODN w Tarnowie

Aplikacje Google narzędziami pracy nauczyciela

6 godz. / 96 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/15
09.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Emocjonalne problemy ucznia w aspekcie edukacji zdalnej

4 godz. / 49 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/30
09.03.2021
godz. 15.00-17.15
brak wolnych miejsc
Zajęcia na platformie Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny
ODN w Tarnowie

Gry i grywalizacja na katechezie

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/47
09.03.2021
ODN w Tarnowie

Jak się przygotować do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/20
10.03.2021
godz. 15.00-17.15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski
Prowadzący; Anna Niedojadło - doradca metodyczny
ODN w Tarnowie

Wokół problemów i nowych rozwiązań sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
10.03.2021
godz. 15.00-18.00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowski, miasto Tarnów
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
ODN w Tarnowie

Gimnastyka twórcza w przedszkolu

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
10.03.2021
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywają się online w oparciu o platformę MS Teams
ODN w Tarnowie

Aby uczeń nie musiał lecz chciał się uczyć – budowanie wewnętrznej motywacji ucznia w czasie edukacji zdalnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/24
10.03.2021
godz. 15.00 - 17.15

Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru m. Tarnowa oraz powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego i tarnowskiego
ODN w Tarnowie

Jak zaciekawić lekcją historii – zagadnienie 1: Zwierzęta sławne z historii Polski

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
29/40
11.03.2021
godz. 15.30 - 18.30
ODN w Tarnowie

Canva grafika na skróty – jak tworzyć materiały edukacyjne i promocyjne

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/14
15.03.2021
godz. 17.00-19.15
Zajęcia na platformie Microsoft Teams
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych z powiatów: tarnowski, gorlicki, dąbrowski i miasto Tarnów
Prowadzący: Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Diagnoza poziomu sprawności fizycznej uczniów na lekcji wychowania fizycznego

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/25
15.03.2021
godz. 15.00 - 18.15
ODN w Tarnowie

Jak zmontować materiał filmowy? Jak nagrać zrzut ekranu?

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/14
15.03.2021
godz. 16.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Inspiracje dla dociekliwych i znudzonych

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/40
15.03.2021
godz. 16.00-17.30
Zajęcia odbędą się na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem w powiatach: miasto Tarnów, tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
ODN w Tarnowie

Interaktywne lekcje języka niemieckiego wspierane narzędziem Nearpod

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
16.03.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym- aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
16.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Pamięć jest matką zapamiętywania – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/25
16.03.2021
ODN w Tarnowie

Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
17.03.2021
godz. 15.00-16.30
Zajęcia on-line na platformie Microsoft Teams
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
ODN w Tarnowie

Jak oceniać uczniów na lekcjach wychowania fizycznego? Lekcja WF w dobie pandemii – praktyczne wskazówki

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
17.03.2021
godz. 15.00 - 17.15
ODN w Tarnowie

Współczesne problemy psychiczne dzieci i młodzieży z uwzględnieniem obecnej sytuacji jaką jest izolacja

3 godz. / 45 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/30
17.03.2021
godz. 15:00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Indywidualizacja kształcenia odpowiednio do potrzeb uczniów w świetle przepisów prawa oświatowego

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
18.03.2021
godz. 15.00 - 19.45
ODN w Tarnowie

ESCAPE ROOM oraz inne interaktywne materiały edukacyjne w programie Genial.ly (do wykorzystania w edukacji zdalnej i stacjonarnej)

6 godz. / 84 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/14
18.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Egzamin z geografii w 2022 r- jak przygotować uczniów?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
22.03.2021
godz. 15.00-17.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowski,. dąbrowski, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego
ODN w Tarnowie

Edukacja zdrowotna a budowanie potrzeby całożyciowej aktywności fizycznej

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/15
23.03.2021
ODN w Tarnowie

Czy istnieją narkotyki miękkie? – cannabis „oczami” dzisiejszych nastolatków

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
23.03.2021
godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Matematyka wokół nas

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
23.03.2021
godz. 15.00-17.15
Zajęcia prowadzone na platformie Teams
Adresaci: nauczyciele religii szkół podstawowych Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny
ODN w Tarnowie

Gry i grywalizacja na katechezie

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/50
23.03.2021
godz. 15.00
ODN w Tarnowie

Planowanie z przyszłości innowacyjną metodą na język obcy ukierunkowany zawodowo

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
23.03.2021
godz. 16.00 - 18.15
ODN w Tarnowie

Flipgrid proste narzędzie do organizowania dyskusji z uczniami w formie krótkich filmików

3 godz. / 42 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
23.03.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

W szkole wcale nie chodzi o szkołę – nowatorski pomysł na kształtowanie kompetencji kluczowych

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/100
24.03.2021
ODN w Tarnowie

Odkryj w sobie twórcze i aktorskie możliwości i stwórz papierowy teatrzyk kamishibai

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/22
24.03.2021
godz. 15.00-17.15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m. Tarnów i powiaty: tarnowski, brzeski i dąbrowski
Prowadzący; Anna Niedojadło
ODN w Tarnowie

Ruch w edukacji – edukacja w ruchu

3 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/15
24.03.2021
godz. 15.00 - 17.15
ODN w Tarnowie

Nauczyciel – czy już homo separatus czy jeszcze homo dialogus?

3 godz. / 58 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/24
24.03.2021
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciel wychowania przedszkolnego objęci doradztwem w powiatach: dąbrowski, brzeski
Prowadzący: Aneta Pachołek - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
ODN w Tarnowie

Rozwój komunikacji małego dziecka – teoria i praktyka

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
25.03.2021
godz. 17.00-19.00
Zajęcia na platformie MS Teams
Adresaci: nauczyciele Edukacji dla Bezpieczeństwa szkół ponadpodstawowych, obszar województwo małopolskie
Prowadzący: Anna Odbierzychleb- doradca metodyczny Edukacji dla Bezpieczeństwa
ODN w Tarnowie

Edukacja zdrowotna w nauczaniu Edukacji dla Bezpieczeństwa a zgodność z Podstawą Programową

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/10
25.03.2021
godz. 15.00-19.00
ODN w Tarnowie

Programowanie w języku Scratch

5 godz. / 89 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/14
26.03.2021
godz. 10.00 - 12.15
Miejsce szkolenia IV LO w Tarnowie
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru m. Tarnowa oraz powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego i tarnowskiego
ODN w Tarnowie

Konstytucje polskie na lekcjach historii

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
32/40
27.03.2021
godz. 9.00-15.30
ODN w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (II edycja)

30 godz. / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
29.03.2021
godz. od 17.00 do 19.15
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów
ODN w Tarnowie

Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego – rola i obowiązki nauczyciela

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/25
31.03.2021
godz. 15.00
ODN w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

150 / 890 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
31.03.2021
godz. 15.00-18.00
Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego objęci doradztwem w powiatach: dąbrowskim i brzeskim
Prowadzący: Aneta Pachołek - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
ODN w Tarnowie

Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do nauki pisania

4 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
07.04.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

QReatywna lekcja – czyli jak wykorzystać kody QR w pracy nauczyciela?

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
09.04.2021
godz. 14.00 - 16.15
Adresaci: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z obszaru m. Tarnowa oraz powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego i tarnowskiego
ODN w Tarnowie

Egzamin ósmoklasisty – wymagana i praktyka szkolna na przykładzie zadań z historii

3 godz. / bezpłatne
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
12.04.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Wspomagające sposoby komunikacji. Rozwijanie umiejętności porozumiewania się.

4 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
14.04.2021
godz. 15.00
21.04.2021 godz. 15.00
zajęcia realizowane stacjonarnie
ODN w Tarnowie

Roboty w szkole – technologia, która wspomaga nauczanie

10 godz. / 139 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
19.04.2021
godz. 15.00 - 18.00
ODN w Tarnowie

Metody usprawniania percepcyjno-motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

4 godz. / 59 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.04.2021
godz. 15.00 - 19.00
ODN w Tarnowie

Cyfrowy przybornik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – jak wykorzystać zasoby edukacyjne w nauczaniu zdalnym

5 godz. / 89 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/21
28.04.2021
godz. 13.00 do 16.00
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych
ODN w Tarnowie

SPEED-BALL – Sport XXI wieku, alternatywą dla tradycyjnych lekcji wychowania fizycznego.

4 godz. / 58,00 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
50/50