Ośrodek w Tarnowie

07.12.2022
godz. 15.00
Adresaci:
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV – VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim i wielickim
Ośrodek w Tarnowie

„Mało znane a lubiane” – bezkontaktowe gry i zabawy atrakcyjną formą prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
07.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych miasta Tarnowa i powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego
Ośrodek w Tarnowie

Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu kompetencji kluczowych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
07.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Ośrodek w Tarnowie

Czas Adwentu i Bożego Narodzenia na katechezie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/80
07.12.2022
godz. 15.00-17.15
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski.
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka
Ośrodek w Tarnowie

5 zmian na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego – analiza arkuszy maturalnych i praktyczne wskazówki do pracy

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
08.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w edukacji przedszkolnej” – sieć współpracy nauczycieli edukacji przedszkolnej

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
09.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli geografii

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.12.2022
godz. 10.00-11.30 Zajęcia stacjonarne w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego. gorlickiego oraz studenci Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek
Ośrodek w Tarnowie

„Zostań świętym Mikołajem” – warsztaty z twórczej aktywności nauczyciela przedszkola

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
10.12.2022
Miejsce: Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu
godz. 9.00 - 10.30
Ośrodek w Tarnowie

Synchroniczna metoda interpretacji tekstu biblijnego w edukacji szkolnej 10.12.2022

2 godz. / 38 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/30
12.12.2022
Ośrodek w Tarnowie

Jak rozwijać umiejętności uczenia się by osiągnąć sukces?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
13.12.2022
godz. 14.30-17.30
Ośrodek w Tarnowie

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
13.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Realizacja algorytmów z podstawy programowej w wybranych środowiskach programowania

5 godz. / 97 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
13.12.2022
godz. 15.00 - 19.45
Ośrodek w Tarnowie

Jak „ugryźć” mikrokontroler? Arduino i Micro:bit w szkolnym „Laboratorium Przyszłości – wprowadzenie

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
13.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Praca w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka
Ośrodek w Tarnowie

Jak skłonić ucznia do mówienia, czyli pomysły na ciekawe ćwiczenia konwersacyjne

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
14.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Darmowe aplikacje online i offline do edycji, korekty i retuszu zdjęć do wykorzystania na lekcji z uczniami

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
14.12.2022
godz. 16.00-18.15; Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj - doradca metodyczny MCDN Ośrodek w Tarnowie
Kierownik formy: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 14.12.2022 Gr. XII

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/11
14.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim i wielickim.
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia „Wychowanie fizyczne z pomysłem” dla nauczycieli szkół podstawowych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
48/50
14.12.2022
Ośrodek w Tarnowie

Narzędzia TIK i zasoby edukacyjne wspierające nauczyciela w pracy z uczniami w edukacji zdalnej i stacjonarnej MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
14.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Anioły i aniołki – warsztaty plastyczne

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
14.12.2022
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

Zespół uczniowski autorem własnego procesu edukacyjnego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD I-67

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Długopisy 3D jako narzędzie wsparcia nauczycieli w realizacji treści edukacyjnych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/12
15.12.2022
godz. 15.00-16.30; Zajęcia w formie stacjonarnej w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Praca z przypowieściami na katechezie (15.12.2022)

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/20
16.12.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu XII.2022

150 / 890 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
16.12.2022
godz. 10.00 - 12.15
Ośrodek w Tarnowie

Kompetencje i protokołowanie rad pedagogicznych

3 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/20
16.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

By zdążyć z pomocą – zadania szkoły i nauczycieli. Procedura Niebieskiej Karty I-15

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
21.12.2022
g. 15.30 - 17.00
Adresat: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów , Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego.
Ośrodek w Tarnowie

Święta Bożego Narodzenia w smaku dziecięcych pierników

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/15
28.12.2022
godz. 15.00-18.00
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Pląsy, tańce i zabawy muzyczne w przedszkolu (28.12.2022)

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/10
28.12.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych miasto: Tarnów i powiaty: tarnowski, dąbrowski.
Prowadzący: Kinga Adamczyk
Ośrodek w Tarnowie

Rytm, muzyka, taniec na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
4/15
03.01.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na wychowawcę wypoczynku

36 godz. / 249 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
04.01.2023
g. 15.00 - 16.30
Adresat: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów , Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego.
Ośrodek w Tarnowie

Muzyczne inspiracje z okazji Dnia Babci i Dziadka

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
09.01.2023
godz. 15.00-18.15
adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Prowadzący: Jadwiga Chaim - nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej MCDN
dr Mariola Komorowska - specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, edukacji włączającej, nauczyciel konsultant MCDN
Ośrodek w Tarnowie

Adaptacja i integracja ucznia z orzeczeniem w klasie szkolnej. Współpraca nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkole ogólnodostępnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
10.01.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak zachować porządek w klasie?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.01.2023
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

FAKE NEWS A SZKOŁA? – mechanizmy i przeciwdziałanie MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
11.01.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli opiekunów samorządu uczniowskiego

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
11.01.2023
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów, Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Jak budować pozytywne relacje z rodzicami w przedszkolu?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
11.01.2023
godz. 15.00-16.30 zajęcia stacjonarne
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
11.01.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak wspierać i pracować z uczniami z Ukrainy

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
11.01.2023
godz. 16.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Kierownik formy: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona (11.01.2023)

3 / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
12.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole I-48

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
16.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Ośrodek w Tarnowie

Program edukacji kulturalnej w przedszkolu

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
17.01.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

WOS nie musi być nudny(a) on(a) jest fajny(a)

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Terapia ręki I-63

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/25
18.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń taki sam jak inni… Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka) I-65

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
18.01.2023
g. 15.00 - 16.30
Adresat: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów , Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego i gorlickiego.
Ośrodek w Tarnowie

Muzyka, zabawa, ruch – metoda Carla Orfa w przedszkolu

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
24.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie arkuszy zadań na konkursy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej I-8

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
25.01.2023
godz. 15.00-16.30
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim, limanowskim i wielickim
Ośrodek w Tarnowie

Motywacja kluczem do sukcesu. Jak motywować uczniów do ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego?

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
25.01.2023
godz. 15.00-16.30
Adresat: nauczyciele przedszkoli miasta: Tarnów- Nowy Sącz oraz powiatów: brzeskiego, gorlickiego.
Prowadzący: dr Kinga Kusiak-Witek - doradca metodyczny ds. wychowanie przedszkolnego
Ośrodek w Tarnowie

Taniec jako forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym

2 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
07.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Nauczyciel geografii z kompetencjami XXI wieku I-40

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
14.02.2023
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 21.02.2023 r. godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności I-19

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja konsumencka ucznia I-24

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.02.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak radzić sobie z agresją ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej I-3

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wychowanie w oparciu o wartości I-21

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele informatyki II etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python I-58

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela I-79

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej I-80

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
01.03.2023
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

„Giętki umysł” – metody rozwijania myślenia pytajnego i krytycznego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
03.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele świetlicy, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Niewidzialna depresja – spróbuj zrozumieć młodzieńczą depresję I-60

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25
07.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM-owych I-44

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
07.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
60/60
07.03.2023
godz. 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak uczyć o II wojnie światowej? Zagłada Romów i Sinti w Europie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
09.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać” I-49

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Sukces ucznia sukcesem nauczyciela – jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki I-36

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

EDUKACYJNA MOC MINECRAFTA w edukacji – podstawy warsztat z podstaw zastosowania Minecraft Education Edition w edukacji

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresaci: nauczyciele języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej, inni nauczyciele języków obcych
Ośrodek w Tarnowie

Rozumiem i mówię – kształtowanie umiejętności w zakresie języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej I-35

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
16.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego I-27

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata I-10

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/25
22.03.2023
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

4K + MEE = XXI, czyli kształtowanie kompetencji 4K w MINECRAFT EDUCATION EDITION. Warsztat z elementami prezentacji/pokazu dla początkujących z zastosowania Minecraft Education Edition w edukacji kompetencji przyszłości

2 godz. / 39 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka I-62

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
23.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela I-20

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Projekt edukacyjny i WebQuest na lekcji historii I-30

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
28.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele języków obcych szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczenie/uczenie się języka obcego jako sztuka budowania mostów I-31

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
29.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Kim będą, gdy dorosną? – dzieci poznają zawody, tworząc lapbook I-46

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15