Ośrodek w Tarnowie

24.01.2022
godz. 10.00 - 14.00
Ośrodek w Tarnowie

Canva czyli grafika która Cię wyręczy! – dyplomy, plakaty, prezentacje i filmy

6 godz. / 88 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/14
25.01.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Podróż dookoła świata. Zajęcia muzyczno‑ruchowe w edukacji dziecka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/20
26.01.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

Praca z przypowieściami na katechezie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
1/67
26.01.2022
godz. 15.00-18.00 Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy świat 30.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Wspieranie rozwoju twórczej aktywności dziecka w zabawach muzyczno-ruchowych, werbalnych i plastycznych

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/10
26.01.2022
godz. 16.00-18.15
Adresat: nauczyciele języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych objęci doradztwem metodycznym: miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, gorlicki, dąbrowski
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - nauczyciel doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Historia opowiedziana obrazem – czyli lekcja języka niemieckiego zorientowana na kompetencje

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
27.01.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów
Ośrodek w Tarnowie

Piłka nożna na lekcji wychowania fizycznego w ujęciu dziecięcym i młodzieżowym

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/25
31.01.2022
godz. 15.30 - 18.30
Ośrodek w Tarnowie

GENIAL.LY – kurs dla o(d)pornych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
02.02.2022
godz. 15.30 - 18.45
Ośrodek w Tarnowie

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii „Cyfrowy kantorek nauczyciela historii”

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
03.02.2022
godz. 14.00 - 17.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ….

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
04.02.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
05.02.2022
godz. 9.00 - 14.00
12.02.2022 godz. 9.00 - 13.30
Ośrodek w Tarnowie

Uczymy się programować w języku Python

12 godz. / 159 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
09.02.2022
godz. 15.00-18.15 Zajęcia online na platformie MS Teams, uczestnicy po zalogowaniu się do SRS otrzymają link do szkolenia.
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego wszystkich etapów edukacyjnych.
Prowadzący: dr Piotr Bora -doktor nauk o kulturze fizycznej, trener klasy mistrzowskiej (lekkoatletyka), ICCE Coach Developer;
Renata Polek - nauczyciel doradca metodyczny z wychowania fizycznego w MCDN Ośrodek w Tarnowie
Ośrodek w Tarnowie

„Królowa Sportu” na lekcjach wychowania fizycznego

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
39/150
09.02.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

Praca z przypowieściami na katechezie

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/40
09.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystanie TIK w szkolnym doradztwie zawodowym

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Od papierowej rolki do papierowego arcydzieła

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
10.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Radzenie sobie ze stresem – propozycje na zajęcia z wychowawcą

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
11.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

„I na szafie, i pod szafą – wszędzie zmory wleźć potrafią!” – działania twórcze oswajające strachy i potwory

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
14.02.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku prosty montaż materiału wideo w oparciu o darmowe aplikacje online i offline

10 godz. / 120 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
15.02.2022
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

„Social Media – pomoc czy przeszkoda w nauce on-line?” Przykłady wykorzystania kanałów social media w nauczaniu zdalnym – IV spotkanie

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/25
16.02.2022
godz. 15.00-18.00 Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Ośrodku w Tarnowie ul. Nowy Świat 30.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek objętych doradztwem z rejonu: miasto Tarnów i powiat tarnowski
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Wspieranie rozwoju twórczej aktywności dziecka w zabawach muzyczno-ruchowych, werbalnych i plastycznych

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
7/10
16.02.2022
godz. 10.00 - 12.15
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy

3 godz. / 59 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
16.02.2022
godz. 15.00-17.15. Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasta Tarnowa i powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Prowadzący: Anna Niedojadło - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
Ośrodek w Tarnowie

Małymi kroczkami. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/10
16.02.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – aspekty edukacyjne i terapeutyczne oraz praca z uczniem zdolnym

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
16.02.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

„Pamięć jest matką zapamiętywania” – jak zapamiętać szybciej i na dłużej?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/25
17.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
24.02.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
17.02.2022
godz. 14.00 - 17.00
Adresaci: dyrektorzy, pedagodzy, zainteresowani nauczyciele
Prowadzący: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Jak pracować z uczniami powracającymi z zagranicy?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
21.02.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

STEAM- owe lekcje. Edukacja przyszłości

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
21.02.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Aplikacje wspierające pracę zdalną i nie tylko

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/14
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zrozumieć i zmodyfikować destrukcyjne schematy związane ze współpracą uczeń – nauczyciel powstałe w wyniku izolacji

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak za pomocą sznurka narysować kwadrat, czyli geometria dla najmłodszych

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zawód marzeń – oczekiwania a możliwości

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
22.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Chronologiczne łamigłówki

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
23.02.2022
godz. 15.00-18.00 Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego z placówek objętych doradztwem metodycznym: m. Tarnów i powiat tarnowski
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj
Ośrodek w Tarnowie

Zabawy z kostką edukacyjną, czyli kreatywnie w przedszkolu

4 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/10
23.02.2022
godz. 15.00-17.15. Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasta Tarnowa i powiatu: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.
Prowadzący: Anna Niedojadło - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej
Ośrodek w Tarnowie

Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
23.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Niepowodzenia szkolne uczniów – czy jest na to rada?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
23.02.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii.
Ośrodek w Tarnowie

Katechezy o Wielkim Poście w starszych klasach szkoły podstawowej Gr. I

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
23.02.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych klas IV-VIII objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim.
Prowadzący: Renata Polek - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – aktywność fizyczna uczniów podczas zdalnej lekcji WF

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
23.02.2022
15.30 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wpływ wyroku rozwodowego na sytuację prawną ucznia – obowiązki szkoły

3 godz. / 57 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Promocja zdrowego stylu życia – wykorzystanie metody projektu lokalnego w działaniach wychowawczych szkoły

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

W jaki sposób skutecznie pomagać dziecku z ADHD?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
28.02.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Lekcja języka polskiego jako intelektualna przygoda

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Rozum w grze – zabawy dydaktyczne dla zdolnego humanisty

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Metody aktywizujące i ich wpływ na sukcesy edukacyjne uczniów

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
24.02.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowskim i miasto Tarnów.
Prowadzący; Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Rola wychowania fizycznego w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych nawyków

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
24.02.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Mediacje szkolne – kultura dialogu

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
28.02.2022
15.30 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń ofiarą, uczeń sprawcą – prawny obowiązek reakcji szkoły na przestępstwo

3 godz. / 57 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
01.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Pozytywnie o emocjach

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
02.03.2022
godz. 13.30 - 15.45
Ośrodek w Tarnowie

Być bliżej ucznia – poradnictwo zawodowe i kreatywne metody poszukiwania pracy

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/50
02.03.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Matematyka w grach i zabawach (nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej)

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
03.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
10.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Wirtualne wycieczki, czyli edukacja regionalna w dobie pandemii

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
03.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Czynnościowe nauczanie geometrii w szkole podstawowej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
07.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
09.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Gamifikacja i metoda odwróconej klasy na lekcji języka angielskiego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
07.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Dlaczego w nas tyle agresji?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/20
07.03.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Matematyka w grach i zabawach (nauczyciele matematyki z klas 4-6)

5 godz. / 89 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
08.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
9.03.2022 godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
09.03.2022
Ośrodek w Tarnowie

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

3 godz. / 57 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
09.03.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: Nauczyciele religii przedszkoli i szkół podstawowych miasta: Tarnów i Nowy Sącz oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii
Ośrodek w Tarnowie

Katechezy o Wielkim Poście w starszych klasach szkoły podstawowej Gr. II

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
09.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Czytam, bo lubię! Proste i skuteczne sposoby na zainteresowanie uczniów czytaniem

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20
09.03.2022
godz. 15.00 - 18.00


Ośrodek w Tarnowie

Myślenie pytajne sposobem na uczniowską kreatywność

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
10.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Kształtowanie kompetencji narracyjnych na etapie szkoły podstawowej w edukacji historycznej i nie tylko

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
10.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
17.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Akademia robotyki dla najmłodszych

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
12/15
10.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
11.03.2022 godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
12.03.2022
godz. 9.00 - 15.00

Ośrodek w Tarnowie

Tworzenie i udostępnianie interaktywnych biuletynów, testów, ankiet, prezentacji z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Sway, Forms i OneNote

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
14.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

NVC (Nonviolent Communication) – porozumienie bez przemocy

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
15.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
16.03.2022 godz. 15.00 - 18.00

Ośrodek w Tarnowie

Przygotuj się profesjonalnie do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/20
17.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
21.03.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Dynamizujemy lekcję, projektując quizy, gry i zabawy na monitor/ tablicę interaktywną w edukacji zdalnej

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
21.03.2022
godz. 15.00 - 18.00


Ośrodek w Tarnowie

„Między radością życia a codziennością trosk”, czyli jak budować wewnętrzny kapitał?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
22.03.2022
godz. 15.00 - 18.00Ośrodek w Tarnowie

Zmotywowany nauczyciel inspiracją dla ucznia

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
23.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Laboratorium przedszkolaka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
16/20
24.03.2022
godz. 15.00 - 18.00
28.03.2022 godz. 15.00 - 18.00


Ośrodek w Tarnowie

Efektywne techniki nauczania – mity w edukacji i zasady Rosenshine’a

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
30.03.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w szkole ogólnodostępnej a sukces edukacyjny dziecka

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/20
06.04.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Nauczanie włączające w praktyce szkolnej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
18/20
26.04.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Zajęcia terenowe w edukacji przyrodniczej

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20