Ośrodek w Tarnowie

23.05.2022
godz. 13.00 - 16.00
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej

4 godz. / bezpłatna pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/150
23.05.2022
godz. 16.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

„Kreatywny nauczyciel = kreatywny uczeń”

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
23.05.2022
godz. 16.00-17.00
Termin zgłoszenia do dnia 20.05.2022 r.
Adresaci: zainteresowani nauczyciele.
Prowadzący: Elżbieta Cibor - doradca metodyczny ds. religii, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog
Ośrodek w Tarnowie

Gry i grywalizacja w edukacji. Możliwości na dziś, szanse na przyszłość

1 godz.15min. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
24.05.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Planowanie lekcji opartej na strategii wyprzedzającej i problem-based learning (PBL) z wykorzystaniem narzędzi TIK

4 godz. / pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/25
24.05.2022
godz. 15.00 -16.30
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na wychowawcę wypoczynku V.2022

36 godz. / 249 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
3/20
24.05.2022
godz. 15.30 -18.30
Ośrodek w Tarnowie

Gry i zabawy międzykulturowe III edycja

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
0/25
24.05.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych z użyciem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
25.05.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele języka obcego szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: Anna Chabińska-Węgrecka - doradca metodyczny ds. języka niemieckiego
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 – zadania egzaminacyjne z języka obcego – poziom podstawowy

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
25.05.2022
godz. 15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Wykorzystanie strategii problemowej PBL w nauczaniu interdyscyplinarnym

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/25
25.05.2022
15.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Jak roboty pomagają w nauczaniu STEAM-owym

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
5/10
25.05.2022
godz. 15.00-17.15
Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej miasta Tarnowa i powiatów: tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego
Prowadzący: Anna Niedojadło
Ośrodek w Tarnowie

Bum, bum rurki – nauka przez zabawę kolorem i dźwiękiem

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
25.05.2022
godz. 15.00 - 18.45
26.05.2022r.
Ośrodek w Tarnowie

Kurs na kierownika wypoczynku

10 / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/20
25.05.2022
godz. 15.00-17.00
adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych w powiatach: tarnowskim, dąbrowskim, miasto Tarnów
Prowadzący: Kinga Adamczyk
Ośrodek w Tarnowie

Metoda odwróconej klasy – ciekawy sposób na lekcję wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
6/15
26.05.2022
godz. 16.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

„Podstawy obsługi Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ”

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
8/10
26.05.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciela wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: tarnowskim, gorlickim, dąbrowski i miasto Tarnów.
Prowadzący: dr Robert Truchan - doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe.
Ośrodek w Tarnowie

Teren miejscem aktywności ruchowej ucznia – edycja I

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
2/15
01.06.2022
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego – ależ to proste!

3 godz. / 48 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
01.06.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheński, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek-doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego szkoły podstawowe
Ośrodek w Tarnowie

Zasady zachowania bezpieczeństwa na lekcji wychowania fizycznego

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
02.06.2022
godz. 15.00-19.00
Ośrodek w Tarnowie

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

10 godz. / 139 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
02.06.2022
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Metoda YES-PL jako skuteczne narzędzie nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji w ramach „Wsparcie dla edukacji – Для України!”

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
03.06.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Co nauczyciel kontraktowy o prawie wiedzieć powinien – krótki instruktaż przed egzaminem na stopień nauczyciela mianowanego

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/15
06.06.2022
godz. 12.00 - 13.30
Ośrodek w Tarnowie

12 Sposobów na wykorzystanie druku 3D w Twojej szkole

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
06.06.2022
godz. 15.00 - 19.00
Ośrodek w Tarnowie

Studio filmowe w nauczycielskim kantorku prosty montaż materiału wideo w oparciu o darmowe aplikacje online i offline

10 godz. / 120 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
11/14
06.06.2022
godz.. 9.30-15.00
Adresaci: nauczyciele geografii szkół podstawowych
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN Ośrodek w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, pok. nr 0-28
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (do pobrania na stronie www.tatnow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 1.06.2022 złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną: bok.tarnow@mcdn.edu.pl lub pocztą na adres: MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 30 rel. 14 688 88 10 wew. 118; tel. kom. 513 042 389
Ośrodek w Tarnowie

XXI Piknik Geograficzny „Szlakami Jana Szczepanika”

9 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
30/30
07.06.2022
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

Matura 2023 z matematyki – poziom podstawowy

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/25
07.06.2022
godz. 15.00 - 16.30
Ośrodek w Tarnowie

Jak zwiększyć ilość połączeń neuronowych i usprawnić pamięć dziecka

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
08.06.2022
godz. 15.00 - 18.00
15.06.2022 godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Blog, WebQuest lub własna strona internetowa z wykorzystaniem platformy Blogger

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
08.06.2022
godz. 15.00 - 17.15
Ośrodek w Tarnowie

Jak wspierać i pracować z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy w polskich szkołach i placówkach 8.06.2022

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
23/30
08.06.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Jak przygotować ocenę opisową uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym?

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
08.06.2022
godz. 15.00-16.30
Adresaci: nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych objętych doradztwem metodycznym w powiatach: bocheńskim, brzeskim i wielickim
Prowadzący: Renata Polek
Ośrodek w Tarnowie

Projekty edukacyjne STEAM na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych

2 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
9/15
08.06.2022
godz. 16.00 - 18.15
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 8.06.2022

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
13.06.2022
godz. 15.00 - 18.00
Ośrodek w Tarnowie

Warsztaty dziennikarskie dla nauczycieli

4 godz. / 78 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
20/20
10.09.2022
godz. 9.00
Ośrodek w Tarnowie

Szkolenie przygotowawcze do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy IX.2022

30 godz. / 439 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
30.09.2022
godz. 15.30
Ośrodek w Tarnowie

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210 / 1550 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/20