Ośrodek w Tarnowie

08.12.2022
godz. 15.00 - 19.45
Ośrodek w Tarnowie

Jak „ugryźć” mikrokontroler? Arduino i Micro:bit w szkolnym „Laboratorium Przyszłości – wprowadzenie

8 / 119 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
14/15
12.12.2022
12.12.2022 godz. 15.00 (I spotkanie)
19.12.2022 godz. 15.00 (II spotkanie)
Ośrodek w Tarnowie

Wstęp do Pythona, który mikrokontroler wykona

8 godz. / 119 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
13.12.2022
godz. 14.30-17.30
Ośrodek w Tarnowie

Sytuacje kryzysowe w szkole – procedury postępowania

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/20
14.12.2022
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Żywe srebro” – praca z uczniem z ADHD I-67

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.12.2022
Prowadzący: Anita Stinia
Ośrodek w Tarnowie

Zespół uczniowski autorem własnego procesu edukacyjnego MChE

4 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.12.2022
godz. 16.00-18.15; Zajęcia stacjonarne w Ośrodku w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Prowadzący: Małgorzata Ciukaj - doradca metodyczny MCDN Ośrodek w Tarnowie
Kierownik formy: Małgorzata Goryczka
Ośrodek w Tarnowie

Biało-czerwona dla przedszkolaka 14.12.2022 Gr. XII

3 godz. / bezpłatne pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
10/10
14.12.2022
godz. 15.00
Ośrodek w Tarnowie

Darmowe aplikacje online i offline do edycji, korekty i retuszu zdjęć do wykorzystania na lekcji z uczniami

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
13/15
16.12.2022
godz. 10.00 - 12.15
Ośrodek w Tarnowie

Kompetencje i protokołowanie rad pedagogicznych

3 godz. / 99 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
19/20
12.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele-doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Ciekawe formy realizacji treści z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego w szkole I-48

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
17.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni oraz zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Terapia ręki I-63

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
22/25
18.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Uczeń taki sam jak inni… Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych (astma, cukrzyca, padaczka) I-65

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
24.01.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Przygotowanie arkuszy zadań na konkursy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej I-8

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
14.02.2023
godz. 15.00-18.15
Kolejny termin: 21.02.2023 r. godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Czy zawsze właściwie rozumiemy się w rozmowie? – krótki przewodnik po asertywności I-19

8 godz. / 119 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
15.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych klas IV-VIII i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Edukacja konsumencka ucznia I-24

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Arkusz organizacji przedszkola/szkoły podstawowej I-3

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Wychowanie w oparciu o wartości I-21

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele informatyki II etapu edukacyjnego.
Ośrodek w Tarnowie

Żółw czy Pyton? O grafice żółwia w języku Python I-58

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
21.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Oświatowe bhp”, czyli przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczyciela I-79

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
27.02.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Twórcze metody pracy w świetlicy szkolnej I-80

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
07.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Projekty szkolne realizowane w przestrzeni laboratoriów STEAM-owych I-44

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
15/15
09.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradcy zawodowi.
Ośrodek w Tarnowie

Gra pozorów czy rozmowa kwalifikacyjna – pierwsze spotkanie z pracodawcą, czyli „jak dobrze się sprzedać” I-49

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
15.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Sukces ucznia sukcesem nauczyciela – jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki I-36

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
16.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele.
Ośrodek w Tarnowie

Polacy, którzy zmienili świat – promowanie polskich sukcesów jako element wychowania patriotycznego I-27

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
17.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Ośrodek w Tarnowie

Podążamy za zmysłami w poznawaniu świata I-10

4 godz. / 78 zł. pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
22.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Rola pracy zespołowej i projektów edukacyjnych w rozwijaniu kompetencji matematycznych

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25
22.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

„Dieta cud?” – zachowania zagrażające zdrowiu młodego człowieka I-62

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
24/25
23.03.2023
godz. 15.00-18.15
Adresat: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Ośrodek w Tarnowie

Słowo „ja” kluczem do sukcesu – o dobrostanie ucznia i nauczyciela I-20

4 godz. / 78 zł pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
25/25