Ośrodek w Krakowie

Najbliższe wydarzenia edukacyjne

29.12.2023
Zajęcia odbywać się będą od marca 2024 r. do grudnia 2024 r. w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1
Termin pierwszego spotkania zostanie ustalony po zebraniu grupy.
Adresat: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
!MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH!
Ośrodek w Krakowie

KK-1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą (2023/2024) gr. II

216 / 1550 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
17/25
30.12.2023
Rozpoczęcie kursu: po zebraniu grupy
Trwają zapisy. Terminy spotkań podamy po zebraniu grupy.
Liczba godzin: 300 (w tym 60 godzin praktyk pedagogicznych)
Zajęcia odbywać się będą MCDN Ośrodek w Krakowie ul. Garbarska 1
Adresaci: nauczyciele posiadający kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289)
Informacje pod numerem telefonu: 12 422 14 49, 513 042 381
Ośrodek w Krakowie

KK-4 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

300 godz. / 2400 pln
Zapisz się
Liczba wolnych miejsc
21/25